Jdi na obsah Jdi na menu
 


SVINENSKÝ POUTNÍK (TSL 2009~2011) - poznámky

7. 3. 2019

V letech 2009-2011 pravidelně vycházel v TSL přičiněním pánů Čajana a Stráského pozoruhodný seriál článků pod názvem "Svinenský poutník". Je velká škoda, že tento počin nedošel knižního zpracování (stejně jako další historické články na pokračování v tomto regionálním periodiku). Myslím, že i dnes by byl pro (nejen) místní čtenáře zajímavý jakýsi vlastivědný průvodce Trhovými Sviny a okolím - řekněme např. ve stylu knihy "Budějovický poutník" (Kosmas). Vedle Českých Budějovic se v této edici obdobného zpracování v našem regionu dočkal i Týn nad Vltavou (edice Poutník). V této souvislosti je třeba připomenout i např. velmi pěknou edici Zmizelé Čechy. I tak ale celkem 23 pokračování tohoto cyklu obsahuje poměrně dost poznatků a podnětů, zajímavých pro (spíše hlavně místopisně-svinenské) směřování této sekce webu PKhistory. K předkládaným poznámkám se budu snažit také připojit vlastní postřehy a případně je propojit křížovými odkazy se zdejším "svinologickým" prostorem (a samozřejmě nové poznatky doplnit na příslušná místa).

Bibliografické údaje jednotlivých článků naleznete zde v databázi: BIBLIOGRAFIE - TS A OKOLÍ


SP 1

- dřevěný most v "Braňce", zadní most - zde brod pro vozidla těžší než 5q
- restaurace "U Sokola" - "U Fraků"
- sokolské cvičiště - dnes prostor za modlitebnou ?
- Krýgrů strouha - pod Červeným vrškem (Krýgrů chalupa - po pravé straně rokle rybníček)
- Velká / Valutů strouha - z kopce nad Bušků hamrem - ke kříži u dolního mostu (Zitin park, park Červeného kříže)
SP2
- socha SJN z roku 1722 - přičiněním děkana Kašpara Josefa Maruny (ZDE památka B), na druhé straně od kašny 1919 vysazeny 3 lípy svobody
- před radnicí obecní váha
- čp. 94 Poráků stará pošta

- Krakov - horní část Nového města
- čp. 556 průchod ke Kolínovu mlýnu
SP3
- dívčí škola 1898, poštovní úřad naproti děkanství
- kříž 1896 ? + dřevěný kříž
- křížek Ladislava Škola (zmínka z kroniky ZDE - popsáno umístění, na památku zasypaného v pískárně 23. 10. 1900, prý nápis "zde skonal Ladislav Škol 23. října 1900", nejspíše zcela zaniklý...)
+ 2 kamenné sloupky
- 1875 Fürbeckův kříž - zde kdysi kaple sv. Jana Křtitele, 3. 8. 1828 kaple shořela - kříž na její památku (Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 128) (více infa ZDE památka 17)
- starý hřbitov kolem kostela, novější dále za dělící zdí
SP4
- v zahradě domu čp. 510 boží muka - dnes zaniklá, toto na první pohled podivné umístění je takto popsáno i v kronice = umístění v cípu Weysserova parku by bylo až druhotné... (ZDE památka C)
- cihelna
- z JZ rohu náměstí dřevěný most s betonovými základy po 1918 (? - OVĚŘIT)
- masné krámy, tržiště z náměstí 1907
- jatka 1905, kaplička - za jatky u pěšiny ke kostelu (zaniklá - nejspíše cca. zde N 48° 50.658'  E 14° 37.803' ? - dle kolegy JS prý byla někde v prostoru mezi dnešní autobusovou zastávkou a trafostanicí, ZDE památka J + záznam v 4. části databáze zaniklých/transferovaných památek)
- umístění pump

(+ náčrtek 2x)
SP6
- stará silnice do Borovan přes Červený vršek
- 1923 lom

SP 8
- Kruhovka - Králů hostinec naproti cihelně
- Ferendice = U Čáhů

SP13
- biograf, sokolovna
SP17
- TS 500 let městem

SP18
- městské muzeum - 1927 depozitář v části varny bývalého pivovaru, 1937 - hostinec U Štanglů, poté hostinec kufr čp. 261, otevřeno 28. 3. 1937, čp. 420 - stará chlapecká škola - zde v přízemí se plánovala místnost pro muzeum

SP20
- hřbitov 1850 + zvony

SP21
- pošta - v domě Porákových čp. 45, později Farní ulice čp. 164
SP22
- pošta, řemesla

SP23
- foto a historie pivovaru
- průmyslové podniky: 1912 - Josef Král cihelna, 1910 - pila Stašek, bratři Pišingerové - výroba borůvkového vína a ovocných šťáv, 1920 zřízení továrny po levé straně silnice do Otěvěka