Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLIOGRAFIE - TS A OKOLÍ

LITERATURA

Benešová Helena - Průka Matěj - Štifter Jan, Řemesla (nejen) na vodě, (Trhové Sviny ?) 2020.

Blümlová Dagmar, Emil Hácha (1872 - 1945). In: Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Pelhřimov 2000.

Braniš Josef, Soupis památek historických a uměleckých v pol. okresu Česko-Budějovickém. Praha 1900 - díl 8. Politický okres česko-budějovický (1900), online depositum.cz - kostel Nanebevzetí P. Marie s. 121-129, kostel Nejsvětější Trojice s. 129-130

ČAJAN Jiří, Od Linharta k Herbstovi aneb 140 let ochotnického souboru v Trhových Svinech, Trhové Sviny 2004.
Týž (ed.), Kašpar Stráský, Těžák, Trhové Sviny 2017 (souborné vydání, dříve vycházelo v TSL na pokračování)

Čapek, František Miroslav, Vzácná památka v jihočeském Doudlebsku, České Budějovice 1933.

Černý Jiří, Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska, České Budějovice 2004.

Duchoň Jiří, Muzeum čs. opevnění 1935-1938 : lehký objekt A-140-33 Veselka, České Budějovice 1995.

Gaži Martin  a kol., Rožmberkové - stručný průvodce výstavou, NPÚ ČB 2011.

Hácha Emil. Pan president k národu. Výbor z projevů p. státního presidenta Dr. Emila Háchy s jeho předmluvou. Praha, nedatováno, 32 s.

Hájek Karel  a kol., Jihočech Emil Hácha, Jihočeské vydavatelské a nakladatelské družstvo v Budějovicích a Č.A.T. 1942.

Halešová Hana, Bližnímu, národu a vlasti ku pomoci : 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Trhových Svinech, aneb, 1881-200, Trhové Sviny 2001. 

HLUBUČEK Karel (+ kompletní bibliografie ke stažení ZDE na PKHwebu)

(historické práce)
Týž, Březí s osadami Nežetice a Lniště, Trhové Sviny 1952, 7 s.
Týž, Čižkrajice s osadou Boršíkov a Chvalkov, Trhové Sviny 1952, 10 s.
Týž, Člověk a příroda, Trhové Sviny 1952 (přednáška).
Týž, Doudlebanky – nové, dudácké taneční písně. Trhové Sviny, 5 s.
Týž, Doudlebské přástky. Trhové Sviny, 5 s.
Týž, Doudlebský máj, Trhové Sviny 1953, 12 s.
Týž, Doudlebský rok I., Od Nového roku do Hromnic, 1952, 11 s.
Týž, Doudlebský rok II., Zvyky masopustní, 1953, 12 s.
Týž, Doudlebský rok III. – Velikonoce, Máj, Letnice, Trhové Sviny 1953, 12 s.
Týž, Doudlebský rok v písni a tanci, Trhové Sviny, nedatováno, 12 s.
Týž, Hamerníci a sekerníci na Doudlebsku: dvě vymírající řemesla, Trhové Sviny 1951, 5 s. (část ONLINE zde na webu !)
Týž, Handlíři s dobytkem, Trhové Sviny 1955, 12 s.
Týž, Historické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska 1, Město Trhové Sviny, Trhové Sviny 1951, 10 s. (použito ve článku Drobné sakrální památky v okolí TS 1)
Týž, Historické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska 2, Město Borovany, nedatováno, 14 s.
Týž, Hrady, zámky a tvrze Trhosvinenska. (Vlastivědný průvodce Doudlebskem I.), nedatováno, 10 s.
Týž, Jihočeští kameníci,
Monografie a autentické vzpomínky nejstarších žijících dělníků, Trhové Sviny 1958, 29 s. (online část)
Týž, Kondrač s osadou Klejžary, Trhové Sviny 1952, 8 s.
Týž, Ledenické a lišovské truhlářství I., Trhové Sviny 1956, 23 s.
Týž, Ledenické a lišovské truhlářství II., Trhové Sviny 1956, 30 s.
Týž, Lidoví řezbáři doudlebští - historie rodu Pilbauerova, který působil v Trhových Svinech v létech 1660 - 1912, 1951, 6. s.
Týž, Písně z Novohradska, Trhové Sviny, nedatováno, 5 s.
Týž, Polní práce v lidové písni, Trhové Sviny, nedatováno, 5 s.
Týž, Poslední bednáři na Doudlebsku, 1953, 7 s.
Týž, Poslední doudlebští dudáci, jejich písničky a osudy, 1951, 8 s.
Týž, Poslední hamry a hamerníci, Trhové Sviny 1953, 31 s. (vznikl i film z roku 1957, uvádí se i 1956)
Týž, Poslední kolářské dílny, Trhové Sviny 1954, 15 s.
Týž, Poslední koželuzi v Trhových Svinech, Trhové Sviny 1955, 16 s.
Týž, Poslední ledeničtí hrnčíři, Trhové Sviny 1953, 10 s.
Týž, Poslední mědikovecké dílny I., Trhové Sviny 1957, 32 s.
Týž, Poslední mědikovecké dílny II., Trhové Sviny 1957, 23 s.
Týž, Poslední mydláři, Trhové Sviny 1955, 10 s.
Týž, Poslední pasíři. Monografie a autentické vzpomínky starých dělníků a mistrů, Trhové Sviny 1958, 17 s.
Týž, Poslední pilníkáři a pilaři v Trhových Svinech (zapsáno z vyprávění Josefa Stráského), Trhové Sviny 1952, 8 s. (ONLINE edice na jihoceske-rody.eu)
Týž, Poslední soustružníci, Trhové Sviny 1954, 14 s.
Týž, Provaznictví v Trhových Svinech (zpracováno z vyprávění Fr. Šnejdy a Jana Jiskry), Trhové Sviny 1953, 6 s.
Týž, Průvodce Doudlebskem 1. Trocnov, rodiště Jana Žižky, nedatováno, 8 s.
Týž, Průvodce Doudlebskem 2. Vybrané výlety z Trhových Svinů, nedatováno, 8 s.
Týž, Průvodce Doudlebskem 3. Vybrané výlety z Borovan, nedatováno (strojopis v SOkA ČB ?)
Týž, Průvodce Doudlebskem 4. Borovany, nedatováno, 6 s.
Týž, Průvodce Doudlebskem – Poznejte jihočeské Doudlebsko, Trhové Sviny, nedatováno, 6 s.
Týž, Průzkum lidového bydlení a stavitelství. (Doudlebský archiv národopisný), nedatováno, 8 s. (pozn. Pěčín)
Týž, Státní péče památková, její význam a úkoly (přednáška), Trhové Sviny, nedatováno, 7 s.
Týž, Svět památek, Praha 1955, 64 s. (tiskem)
Týž, Trhosvinensko. Pohled na doudlebský kraj, nedatováno, 5 s.
Týž, Trhosvinenští obuvníci, Trhové Sviny 1953, 10 s.
Týž, Trocnov - Žižkův kraj. Stručná historie někdejšího dvorce Žižkova, Žižkovy křtitelnice ve Střížově a Žižkova lánu v Čeřejově, Trhové Sviny 1951, 21 strojopis / tiskem 24 s.
Týž, Vybrané výlety z Trhových Svinů (viz. Průvodce Doudlebskem 2.)
Týž, Vzpomínky čtyřiadevadesátiletého kováře Tomáše Zemana z Olešnice (zvláštní otisk pro Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Praze), Trhové Sviny 1952, 3 s.
Týž, Vzpomínky Jana Valdaufa, nejstaršího kartáčníka z Trh. Svinů, Trhové Sviny 1953, 4 s.
Týž, Vzpomínky posledního sekerníka Jana Vávry, Trhové Sviny 1954, 7 s.
Týž, V Žižkových stopách, Trhové Sviny 1951. (strojopis v SOkA ?)
Týž, Žižkův dub. (Povídky pro II. věkový stupeň), Trhové Sviny 1952, 6 s.
(novinové články s tématikou TSska - se známým autorstvím, K.H. zřejmě psal články o T.S. i anonymně nebo pod novinářskou zkratkou ?)
Týž, Plašení s poplachem, Lidové noviny, 20. 6. 1937, s. 5, online digitalniknihovna.cz + edice na PKHwebu

Hlubuček Karel - Bedřich Valdauf, Srdce Doudlebska, Borovany-TS 1941 (text KH doprovází linoryty BV)

Chvojka Jiří, Medaile Českobudějovicka, České Budějovice 2008 (pro TS s. 261 - 264).

Chytilův Úplný adresář království Českého : jména, příjmení, povolání a živnosti na Českobudějovicku v letech 1910-1915 : politický okres České Budějovice : soudní okresy České Budějovice, Hluboká, Líšov, Trhové Sviny, České Budějovcie 2004. (ONLINE http://rodopisna-revue-online.tode.cz/chytil/index.html#cb-okres)

John Josef, Mé, tvé, naše Trhové Sviny, České Budějovice 1974. (druhé upravené vydání 2006 Marie Poláková).

Kalný Adolf, Popravčí kniha pánů z Rožmberka, Třeboň 1993.

Katalog oblastní výstavy poštovních známek mladých filatelistů, Trhové Sviny 1979.

KOVÁŘ Daniel
Týž - Štifter Jan, Svinenské návraty, Trhové Sviny 2018.
Týž, Svinenské cesty časem, Trhové Sviny 2019.
(k tomu : Cesty časem vedly pod nejeden vánoční stromeček, TSL 1/2020, s. 3 + Poslední cesta, TSL 5/2020, s. 16-17 - kapitola z knihy publikovaná v souvislosti s akcí "Oživený hřbitov 2020" FB)
Týž, Trhové Sviny krok za krokem, Trhové Sviny 2020.
(k tomu : Trhové Sviny krok za krokem - nová knížka o našem městě, TSL 12/2020, s. 7, online)

Kovář Daniel - Koblasa Pavel, Kraj trojí tváře : Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár, Žumberk, Jílovice, Olešnice, Slavče, České Budějovice 1998.

Krajinou humanity : průvodce naučnou stezkou "Krajinou humanity", Nové Hrady 2003.

Kroupa Stanislav, Hory pout zbavené : města a vesnice v oblasti Novohradských a Slepičích hor, České Budějovice 2006.

KUBÁT Jaroslav, Únor 1948 v Březí, České Budějovice: Růže, 1975.
Týž, Odešel komunista Rudolf Bureš, Jihočeská pravda 20. 3. 1980, s. 4.

Kůrka Karel, Trhové Sviny : historický nástin do poloviny století XIX. zpracoval Karel Kůrka, Trhové Sviny 1936.

Lavička Roman - Šimůnek Robert, Městský farní kostel ve středověkých Čechách - Trhové Sviny 1280 - 1520, NPÚ ČB 2011.

Lustig Alois, Posvátné kameny doudlebské, Zvláštní otisk z monografie "Trhové Sviny 500 let městem", Č. Budějovice 1938.

Machálek Vít, Prezident lidskosti. Životní příběh Emila Háchy, Praha 2020.

MAREK Jiří, Na kole-- krajem Jana Žižky a Novohradskem do Vitorazska : průvodce cyklotrasou Ledenice - Borovany - Jílovice - Petříkov - Nové Hrady - Pyhrabruck - Horní Stropnice - Žumberk - Čížkrajice - Trhové Sviny - Ostrolovský Újezd - Trocnov - Strážkovice, 2001.
Týž, Průvodce krajem pod Slepičími horami : přírodou Trhosvinenska, Chvalkov 2000.

Petr Jan, Doudlebským krajem. Praha 1930, 150 s.

Petřík Jan, O Žižkově dvorci v Čeřejově, Trhové Sviny  1938.

Přírodovědná naučná stezka Trhosvinensko : průvodce, Trhové Sviny 1998 (zaměřeno spíše přírodně-ekologicky, historie minimum)
pozn.: v roce 2016/2017 vyšla nová verze průvodce po zdejší NS: Naučná stezka Trhovosvinensko (text i samotné panely pravděpodobně inspirovány zdejšími stránkami, viz. i článek Weisserův park, daleko více je brožura ku prospěchu věci zaměřená na regionální historii)

Rubín Jiří - Tomeš Josef, Emil Hácha před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR, Praha 2008.

Sedláček August, Hrady, zámky a tvrze Království českého III, Budějovsko, František Šimáček 1884.

Stehlík Ladislav, Země zamyšlená, Fr. Borový 1947.

Stráský František, Životy Ladislava Stráského, Trhové Sviny 2008 (recenze Helena Stejskalová, Výběr 45, č. 4 (2008), s. 315).

ŠIMÁNEK Jan, Putování Doudlebskem za jeho písmáky, České Budějovice 2015. (mj. kapitolka i o Karlu Hlubučkovi, poznámka FB-Hist. TS)
Týž, Doudlebsko od jara do zimy. Lidové zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech, Doudleby/České Budějovice 2019.

ŠTIFTER JanOči Doudlebska. Příběh Karla Hlubučka (1905-1968), České Budějovice 2018.
Týž (ed.), Ruce Doudlebska. Historické studie Karla Hlubučka, České Budějovice 2019.
Týž, Doudlebsko den za dnem, České Budějovice 2020. (k tomu Petra Vicková, 366 slavných dní v jedné knize, TSL 11/2020, s. 7)
Týž, Diář z Novohradských hor, České Budějovice 2020.

Trajer Johann, Historisch - statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. Budweis 1862.

Trhové Sviny a Trhosvinensko, Trhové Sviny 1992.

Trhové Sviny v boji a svobodné práci, Trhové Sviny 1946.

Trhové Sviny 500 let městem, Vydáno pod protektorátem městské rady péčí okresního musea za spolupráce okresního osvětového sboru v Trhových Svinech a Václava Horkého, Trhové Sviny 1938.

Trnka Miloslav, První trhosvinenští studenti na Jirsíkově gymnáziu v Č. Budějovicích (rkp, 1999).

Zpravodaj. Společnost Dr. E. Háchy v Praze.. Praha: Společnost JUDr. Emila Háchy v Praze, 2003

Z rodiště našeho státního presidenta [Trhové Sviny], Národní Politika 7. 2. 1942

Žáček Jan, Pověsti a paměti městečka Borovan u Trocnova. České Budějovice 1932, 50 s.

STUDIE A ČLÁNKY

Cukr Jiří, Skupinový vodovod pro obce Besednice, Nesměň, Něchov a Todně, Výběr 47, č. 1 (2010), s. 22-43.
Týž, "První jiskrné proudění vody". Stavba skupinového vodovodu pro obce Besednice, Nesměň, Něchov a Todně ve dvacátých letech 20. století, Historie 2009, Sborník prací z 15. celostátní studentské vědecké konference konané 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2010, s. 205 - 229.

Dubský Bedřich, Z pravěku okolí Trhových Svin. Výběr 2/1967, 9 - 13.

Chvojka Ondřej, Novověký hrob s nádobou v interiéru kostela v Trhových Svinech, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19 (2006), s. 325-338.

John Josef, Trhové Sviny v květnovém povstání roku 1945. Výběr 3/1975, 163 - 165.

Kolda Vlastimil, Epigrafické památky města Trhových Svinů. Archivum Trebonense, 1986, s. 148 - 160. (online DIGIARCHIV)
Týž, Nerealizovaný návrh na změnu názvu města Trhových Svin, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 43, č. 1, (2006,) s. 29-31 (k tomu Jiří Čajan, Historka téměř silvestrovská, TSL 12/2015, s. 8)
Týž, Pozůstalost Karel Hlubuček Trhové Sviny, inventář. České Budějovice 1995, evidenční číslo 463. SOkA ČB, 20 s.

Kovář Daniel, Počátky trhovosvinenských hamrů, Výběr 45, č. 2 (2008), s. 132-135.
Týž, Tvrz v Březí u Trhových Svinů, Výběr 42, č. 2 (2005), s. 71-85.
Týž, Zaniklý hrad v Trhových Svinech, Jihočeský sborník historický 76 (2007), s. 5-29.
Týž, Zpovědní rejstřík trhosvinenské farnosti z roku 1655,  Jihočeský sborník historický 77-78 (2008-2009), s. 261-339.
Týž, Kříž mezi modříny. Pomník majora Bernharda Zodla (1792-1865) před kostelem Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů, Výběr 57, 1/2020, s. 42-47.

Daniel Kovář - Tomáš Durdík, Vysunuté opevnění Hrádku u Trhových Svinů (okres České Budějovice), Castellologica bohemica 13, Praha 2016, s. 111–118.

Krejča, František, Vlastivědný badatel Doudlebska Karel Hlubuček, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 44, č. 2, (2007,) s. 168-184

Lavička Roman, Boží muka na rožmberském panství : poznámky k typologii, tvarosloví a dataci, Výběr. -- 40/1 (2003), s. 14-33.
Týž, Městský kostel v pozdním středověku : Trhové Sviny 1480-152, Jihočeský sborník historický 79 (2010), s. 62-98.

Militký Jiří, Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů, okr. České Budějovic, Archeologické výzkumy v jižních Čechách Sv. 10 (1997), s. 107-132. (také Výběr 3/1996)

Mörtl Pavel, Trhové Sviny a Soběnov. Dramata konce války v jižních Čechách, in: K některým událostem na sklonku druhé světové války 1944-1945 na území dnešního Jihočeského kraje (včetně Pochodů smrti v roce 1945.

Novák, Václav - Zavřel, Petr, Sillimanitová sekerka z Trhových Svinů (okr. České Budějovice), Archeologické rozhledy. 44, č. 1, (1992,) s. 122-123

Pavlíček Václav, Nález kamenné sekerky u Trhových Svinů. Výběr 27, 2, 1990, s. 139 - 141.
Týž, Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska 8. Šeptající kameny, TSL 10/2010, s. 11-12.

Pletzer Karel, K autorství svatojánského sloupu v Trhových Svinech. Výběr 28, 4, 1991, s. 342 - 344.
Týž, Rukopisy z Trhových Svinů ve Státní knihovně ČR v Praze. Výběr 31, 2, 1994, s. 117 - 118

Stráský František, Dosud nezveřejněné okolnosti průběhu událostí 5. a 6. května 1945 v Trhových Svinech, Výběr 45, č. 2 (2008), s. 120-122.
Týž, Karel Bernreiter, jeden z nejvýznamnějších Čechoameričanů v boji za národní osvobození za první světové války a jeho vztah k Trhovým Svinům, Výběr , č. 1, 2012, s. 65-68.
Týž, Konec války a revoluce, 1. část - TSL 4/2015, s. 12-13, 2. část - TSL 5/2015, s. 7-8.

Šícho Roman
Týž, Čertův kámen ve velkém rybníce, Výběr 1/1967.
Týž, Tři zajímavé objekty v Hrádku u Trhových Svinů. Výběr 3/1967, 28 - 31.
Týž, Trhové Sviny - hrad, Výběr 1/1968.

Šonka J., Pomníky padlých v květnu 1945 na starém hřbitově. Výběr 17, 2, 1980, s. 117.

Štorm Vojtěch , Ještě ke svatojánskému sloupu v Trhových Svinech. Výběr 31, 1, 1994, s. 38 - 39

Úlovec Jiří, Tvrz v Hrádku u Trhových Svinů, Výběr 41/4 (2004), s. 287-302.

Weiser Petr, Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 47 (2007), s. 59-64.

NOVINOVÉ ČLÁNKY

111. výročí od založení hasičského sboru, TSL 5/1992.

2005/květen - mimořádné vydání TSL k 60. výročí ukončení druhé světové války (8 stran - příspěvky dále rozepsány), podobně 4/2010 - FOTOKNIHA

Bartoš Ivan, Překvapivé souvislosti stavitelské stopy Buqoyů, TSL 6/2007, s. 6.

Benešová - Stráská Helena, Před 85 lety se narodil Karel Hašek, TSL 1/2010, s. 5-6.
Táž, My dali život, vy dejte lásku! (z archivu rodiny Stráských), TSL 4/2010, s. 5 + foto 5/1945 na s. 6-8.

Božáková Ivana, Oprava kaple sv. Linharta v Todni a kamenného kříže pod Lništi, TSL 12/2011, s. 6.

Ciglbauer Jan, Předmnichovská obranná zařízení v Novohradských horách, TSL 5/2011, s. 9-10.
Týž, Kdo vraždil v Trhových Svinech 6. května 1945 ?, vloženo 30. 8. 2010. (TSL 5/2010, s. 7-8 - I. část - zde i článeček o výstavě k 1945, II. část 6/2010, s. 6-7.)
Týž, Vlasovci na Trhovosvinensku, (vloženo na nový web 17. 8. 2015)

ČAJAN Jiří
Týž, 175 let od vzniku velkého požáru, TSL 2/2003, s. 9.
Týž, Kamenné kříže Trhovosvinenska, TSL 1/2004, s. 6.
Týž, Kamenná dopravní značka na Veselce, TSL 3/2004, s. 5.
Týž, Přelety bombardovacích letadel aneb jak se v Mohuřicích píseň zrodila, TSL 1/2005, s. 10.
Týž, Trhové Sviny v letech 1938-1945: Střípky, střepy, střepiny, TSL - květen 2005 mimořádné číslo, s. 2-3.
Týž, Řeč děkana Šimáka, TSL 3/2006, s. 7.
Týž, Doudlebsko, TSL 1/2007, s. 4.

Týž (ed.), Z farní kroniky. Paměti děkana Šimáka (I - 7/2007, II - 8/2007, III - 9/2007,IV - 10/2007, V - 11/2007, VI - 12/2007, VII - 1/2008, VIII - 2/2008 (hřbitov), IX - 3/2008, X - 4/2008, XI - 5/2008 + Kuldanova kaplička s. 4 (zde č. 26), XII - 6/2008, XIII - 7/2008, XIV - 8/2008, XV - 9/2008,

Týž, KAŠPAR JOSEF MARUNA, TSL 3/2008, s. 5.
Týž, K 300. výročí založení kostela Nejsvětější Trojice, TSL 4/2008, s. 8
(zmínka o kostelíku sv. Jana, zpustlém za 30.-leté války - na místě "Fürbeckova" kříže před jižním vchodem farního kostela)
Týž, Podoby náměstí, TSL - 10/2008 - foto
Týž, Lípy svobody na náměstí oslavily 90 let, TSL 8/2009, s. 4.
Týž, O svatém Janu na náměstí, TSL 10/2009, s. 9.
Týž, Pomník padlým, TSL 11/2009, s. 7.
Týž, Oprava drobných sakrálních staveb, TSL 12/2009, s. 6
Týž, Kostel Nanebevstoupení Páně na Rejtech, TSL 5/2011 s. 9.
Týž, Otěvěcká kaple Korunování Panny Marie, TSL 6/2011, s. 10.
Týž, Mešní kaple v Rankově, TSL 7/2011, s. 7.
Týž, Z historie Todně, TSL 8/2011, s. 7-8.
Týž, Kdo byl Kašpar Stráský ?, TSL 10/2011, s. 9.
Týž, Nové město ve starých dobách, TSL 12/2011, s. 12
Týž, K prameni Svinenského potoka, TSL 12/2012, s. 15.

Týž, Těžák naposledy, TSL 12/2014, s. 12-13 (k historii jednoty Těžák Slavče)
Týž, O dvou zapomenutých kamenech u Hrádku, TSL 3/2015, s. 6.
Týž, Malá reportáž o velké výstavě, TSL 6/2015, s. 15 (o krajinské hospodářsko-průmyslové výstavě v Trhových Svinech 1893)

Týž, Žižkův památník v Trocnově, TSL 9/2015, s. 12.
Týž, Téměř zapomenutý památník, TSL 2/2016, s. 8 (deska Petřík Todeň)
Týž, Pamětní kniha děkanského úřadu v Trhových Svinech (p. Jaroslav Holub) - pro léta 1950-1963, v číslech TSL 4/2016 - 10/2017 (14. částí).
Týž, I ve Svinech býval masopust..., TSL 3/2018, s. 8.
Týž, Kříž majora Codla, TSL 8/2018, s. 24 (deponováno ZDE pro potřeby PKH webu)

Týž, O té velké válce, část 1 - TSL 1/2018, s. 16-17, část 2 - TSL 2/2018, s. 10, část 3 - TSL, 3/2018, s. 11, část 4 - TSL 4/2018, s. 9, část 5 - TSL 5/2018 s. 15.

Týž, Kostelík a Karlovy Vary, TSL 8/2019, s. 11.
Týž, Svinenská dráha, TSL 6/2020, s. 9 (článek Budivoj 31. 10. 1895)
Týž, Zkažená krev, TSL 7/2020, s. 18-19 (článek z Budivoje 12/1903, k zaniklým božím mukám zde v 1. části databáze drobných sakrálních památek - památka G)
Týž, Trhosvinenské poklady, TSL 8/2020, s. 14-15.
Týž, Akademický spolek Budivoj a národnostní, kulturní a hospodářské poměry na Trhosvinensku v roce 1906, 1. díl - TSL 10/2020, s. 16-17, 2. díl - TSL 11/2020, s. 6-7, 3. díl - TSL 12/2020, s. 12-14. (online 1. díl) (online 2. díl) (online 3. díl)
Týž, Bezručova ulice, TSL 1/2021, s. 1-3.
Týž (ed.), Bočkova kronika Trhových Svinů (edice s doprovodnými dobovými fotkami, bohužel bez doplňujících poznámek - 1. díl - TSL 2/2021, s. 12-13, 2. díl - TSL 3/2021, s. 10-15, 3. díl - TSL 4/2021, s. 12-14, 4. díl - TSL 5/2021, s. 6-10).
Týž, Historie kaple Nanebevzetí Páně na Rejtech, TSL 3/2021, s. 16-18.

Týž (ed.), Doudlebské povídačky Karla Hlubučka (pozn. oproti tištěné verzi zde číslování o jeden zpět, tam počítán jako 1. díl úvodní příspěvek k sérii)
- 1. díl - Proč Kašpar Hůlů tenkrát umřití vodložil. Doudlebská povídačka báby Kotkovej, TSL 1/2019, s. 18.
- 2. díl - Barborka, TSL 2/2019, s. 12-14.
- 3. díl - Na rozdátky bez voplátky. Doudlebská povídačka babky Kotkovej, TSL 3/2019, s. 8-9.
- 4. díl - Anička a kostelník, TSL 4/2019, s. 10-11.
- 5. díl - Jak straka přinesla Madličce štěstí, TSL 5/2019, s. 10.
- 6. díl - S tou maličkou do votavy, TSL 6/2019, s. 17.
- 7. díl - Pro kamejčky, TSL 7/2019, s. 20.
- 8. díl - Kam letí vlaštovky, TSL 8/2019, s. 12-13.
- 9. díl - Bandory a bída, TSL 9/2019, s. 10-11.
- 10. díl - Bába a dědek, TSL 10/2019, s. 13.
- 11. díl - Votejpky babky Kotkovej, TSL 11/2019, s. 9.
- 12. díl - Andělský křidýlka, TSL 12/2019, s. 14.
- 13. díl - Smolničky a mejlí, TSL 1/2020, s. 18-19.
- 14. díl - Jak si čert vodved Káču, TSL 2/2020, s. 16.
- 15. díl - Rozinka a sněhulák, TSL 3/2020, s. 14-15.
- 16. díl - Zázrak na Darmotách, TSL 4/2020, s. 13.
- 17. díl - Holubička babky Kotkové, TSL 5/2020, s. 13.
+ sem patří žánrově i :
Kočičky a včela medonoska. Pohádky pro nejmenší 2.
Smrček skrček. Pohádky pro nejmenší 3.

Čajan Jiří - Kubínová Zdeňka, Ještě k Šinoklovu (Šináklovu) kříži v Nežeticích, TSL 12/2018, s. 8.

Čajan - Stráský, Svinenský poutník, I - TSL 1/2009, II - 2/2009, III - 3/2009, IV - 4/2009,V - 6/2009, VI - 7/2009 (stará borovanská silnice přes Červený vršek), VII - 8/2009, VIII - 9/2009,  IX - 10/2009, X - 11/2009, XI - 12/2009,XII - 1/2010, XIII - 2/2010 (biograf, sokolovna), XIV - 3/2010, XV - 4/2010,XVI - 6/2010, XVII - 7/2010 (TS 500 let městem), XVIII - 8/2010 (městské muzeum), XIX - 19/2010 + pohledy z kostelní věže 1, XX - 11/2010 (zvony + hřbitov), XXI - 12/2010, XXII - 1/2011 (pošta, řemesla), XXIII - 2/2011 (pivovar, pr. podniky)

Dr. Emil Hácha presidentem republiky, Večerník Národní listy 30. 11. 1938, s. 1.

Dubová - Plchová, Majka, Jak můj táta hlídal narpu, TSL 1/2021, s. 12.
Táž, Pergál a Leváček, TSL 2/2021, s. 17.
Táž, Lékárna, TSL 3/2021, s. 23.

Ebenhöh Jan, 70 let kopané v Tr.Svinech : dokončení z č.7/92, TSL 3/3 (1993), s. 6.

Ebenhöh J.-F. Vrchota, 80 let kopané v Trhových Svinech, TSL 3/2002, s. 7-10

FrLi, Něco z historie poštovnictví v okresu České Budějovic, Jihočeská pošta /2 (1993), s. 3.

Grégr Richard, Posvátné místo tajemných Dúdlebů ?, TSL 2/1996, s. 10.

Hácha je tragickou osobností dějin : obyvatelé Svinů znají svého slavného rodáka / Petr Grulich , Jiří Dvořák , Pavel Šafr , Miroslav Grebeníček , Tomáš Jiránek , Jan Zahradník , Miroslav Tetter ; Jan Štifter, Českobudějovické listy 14/150 (27.06.2005), s. 17-18.

Halešová H., Ze Svinů až do Kalifornie aneb Kámen a život, TSL 5/2021, s. 12-13. (o nové knize Františka Píchy, rodáka z TS "Kámen a život. Hrst vzpomínek ze života českého geologa ve světě.")

Heidinger Václav, Nebyl jsem hrdina ani zbabělec, TSL 9/2012, s. 7 (k odhalení desky L. Stráskému)
Týž, O Trhosvinenských poutích, TSL 2/1997, s. 6 (v tomto čísle i několik kreseb Aloise Terše z TS)

Týž, Masopust, TSL 1/1999, s. 10.
Týž, Lidová mluva u nás a v okolí, TSL 8/2012, s. 7.

Hornát Petr, Symbolem města je děkanský kostel, TSL 4/1998, s. 17.

Chábera Stanislav, Dvojí povýšení Trhových Svinů : z historie měst, Právo - Jižní Čechy. -- 10/69 (22.03.2000), s. 11.
Týž, Obětní mísy žádné oběti nepamatují : geologické zajímavosti jižních Čech, Českobudějovické listy 9/286 (09.12.2000), s. příloha Nedělní kanape s. 5.
Týž, Záhadný "keltský nápis" na Hrádku : zajímavost, Právo - Jižní Čechy 9/214 (14.09.1999), s. 15.

Chmelík Jan, Když ctnostná Tekla vábila svinenské ševce : putování po městech a obcích českobudějovického okresu, v němž listujeme jejich historií. (87. díl), Trhové Sviny, Českobudějovické listy 4/136 (12.06.1995), s. 11.
Týž, Když vesnická chasa držela "telecí" dny : životní příběhy devadesátníků / Anna Vavrušková, Českobudějovické listy 13/288 (11.12.2004), s. 22.

Jak to bylo tenkrát, TSL 6/2017, s.12-13 (literární soutěž 11-15 let, různé historické drobnosti, zvl. text Matěje a Terezy Průkových: Trhové Sviny před osmdesáti lety, Předválečné podniky v Trhových Svinech) + TSL 7-8/2017, s. 16-18 (Richard Mašek - Historie rodiny Mašků v Trhových Svinech, Karla Klímová - Život na vesnici)

Jindra Jan (ed.), 6. květen 1945 ve vzpomínce jednoho z posledních žijících účastníků "pochodu smrti" Stanislava Weisfeita, TSL - květen 2005 mimořádné číslo, s. 8.
Týž, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech, Gymnázium Trhové Sviny 2001/2002.
(online gymtrhovesviny.cz)

Josten J., V rodišti presidenta Dr. E Háchy, Pestrý týden 3. 12. 1938 Číslo 49, online http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5f6dfac6-435f-11dd-b505-00145e5790ea

Ke Svaté Trojici s Karlem Hlubučkem, TSL 3/1996, s. 6. (edice, další část Druhá procházka s... v TSL 4/1996, s. 7)

Klíma Adolf, Zaplaťbůh, že tenkrát nebyla válka : ze vzpomínek čtenáře: Němci by ten náš bunkr zasypali pískem z vlastních čepic, Českobudějovické listy 5/71 (23.03.1996), s. 10.

Koblasa Pavel, Několik vět o historii pěčínské školy, TSL 1/1996, s. 8.

Koblenc Václav, Kdo dal název Svinům: Šlechtic, nebo zvídavý vepř ?, Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání. -- Roč. 18, č. 7 (20070109), Kultura - Jižní Čechy. -- S. C5.

Kolář František, O šlechtě našeho regionu. Z Trocnova, TSL 3/2 (1993), s. 7, O šlechtě našeho regionu. 3, Pouzarové z Michnic - v jižních Čechách, TSL 3/3 (1993), s. 18, O šlechtě našeho regionu. 4, Kořenští z Terešova, TSL 4/1 (červen 1994), s. 6, O šlechtě našeho regionu. 5, Bradští z Labouně, TSL 4/3 (prosinec 1994), s. 14.
Týž, O znaku města, TSL 5/1992, s. 4.

Kopecký Stanislav, Trhové Sviny, historie - současnost. Českobudějovické listy, 1. 12. 1994.

Korčaková Věra, 500 let trhovosvinenské madony, TSL 9/2020, s. 2-5.
Týž, Kaple Nanebevzetí Páně na Rejtech – Památka roku 2020 v Jihočeském kraji, TSL 3/2021, s. 4.

Koupila bratrovi jeho vlastní kabát (Lidové noviny 4. 1. 1940), TSL 1/2021, s. 16.

Kovář Daniel, Velikáni Trhovosvinenska část 1 - Karel Hlubuček - Doudleban srdcem i prací, TSL 4/1997, s. 5., část 2 - Rudolf Holinka - životopisec a ctitel svatého Vojtěcha, TSL 1/1998, s. 8, 3. část - Jan Petřík spravedlivý soudce a objevitel Žižkova rodiště, TSL 2/1998, s. 8, část 4 - Josef Dietrich - tvůtce barokní krásy, TSL 3/1998, s. 9, 5. část - Rudolf Bureš - obětavý lékař a levicový politik, TSL 1/1999, s. 6. (k tomu Stanislav Steinbauer, Každý komunista je lhář", TSL 2/1999, s. 5 - vzpomínka pamětníka, svědectví z činnosti za komunismu)

Týž, Tajemství svinenského hradu, TSL 1/2000, s. 8.

KOZEL PETR (admin PKH webu, v archivu TSL na tsviny.cz)
Týž, Lehké opevnění úseku 182 Ostrolovský Újezd včera a dnes, TSL 2/2008, s. 5 - 6.
Týž, Objekty destrukčního úseku Planá na Trhovosvinensku, TSL 8/2011. s. 9-10.
Týž, Stavební firma bratří Stašků a její úloha při výstavbě opevnění stavebního úseku 182, 1. část - TSL 2/2012, s. 12-13, 2. část TSL 3/2012, s. 8 a 11, 3. část TSL 4/2012, s. 8 a 11.
Týž, Destrukce opevnění v oblasti bývalého stavebního úseku 182 kolem Ostrolovského Újezda - 1. část TSL 4/2013, s. 6-7, 2. část TSL 5/2013, s. 4-6.
Týž, Ohlédnutí za výstavou "Československé opevnění z let 1936-1938 na Trhovosvinensku", TSL 11/2013, s. 14.
Týž, Mord na Mokrovci aneb z historické černé kroniky, TSL 10/2018, s. 7.
Týž, Sviny pořád dokáží překvapit ! (aneb vyplatí se koukat kolem sebe...), Historické artefakty v ulicích města, TSL 4/2019, s. 12. (online)
Týž, Noční můra u Lysáků, TSL 7/2019, s. 21. (online)
Týž, Plašení s poplachem (Karel Hlubuček o CPO), TSL 2/2020, s. 14-15. (online)

KRAUSKOPF Jiří, Významná výročí trhosvinenského sportu (série článků spíše poptávacího charakteru již od 7/2018 ? - autor nejspíše připravuje knihu o sportu v TS ? - ovšem daly by se z toho vybrat podrobnosti ?)
- v 1/2019 - foto z hokejového hřiště za Kolínovým mlýnem - jde tedy dost přesně určit místo, voda z mlýnského náhonu - dopsat na VM.cz ? 
- v 5/2019, s. 24 - název Farský/Bukovický potok, pamětní desky Sokolovna + nádoba s prstí za nimi ?
- v 6/2019, s. 28 - znovunalezení desek ze sokolovny !!! - v pol. 80. let při demolici budovy sundány, v 90. letech zachráněny před smetištěm, nyní se řeší jejich ošetření a reinstalace... (poznámka ke stavební historii sokolovny ZDE dole v mých výpiscích z kroniky TS)

KUČERA, Vladimír. Pochod smrti, Zpravodaj Trhových Svinů 2/1976, s. 6 – 8.

Kůrka Karel (ed. Jaroslav Vazda), O historii svinenských zvonů, Trhovosvinenské listy 3/2 (1993), s. 4.

Kursa Fr. - J. Čutka, Cesta smrti, TSL 1/1995, s. 3.

MITTER, Alena (roz. Stašková), Pohádka o třech bratřích a dvou světových válkách, TSL 8/2016, s. 9 - online tsviny.cz , deponováno borovany36

Mráz Jaroslav, Jak se účtovalo za ne tak starých časů, TSL 1/1999, s. 8.

Neradová Stanislava, Rodné Trhové Sviny vyměnil za orientální Káhiru na Nilu (Ak. malíř Ferdinand Stašek 1888 - 1937). ČBL 18. 12. 1999

Odborné školství v Trhových Svinech, Jihočeská pravda 27. 11. 1947, s. 4.

O pradávných časech Trhových Svinů, TSL 1/1998, s. 9.

PAŠEK, František. Únor 1948 v našem městě, Zpravodaj – městský národní výbor v Trhových Svinech 1/1978, s.7 – 11.

Pecha Miloslav, "Kolovala pověst, že každý desátý Čech bude zastřelen," píše kronikář z Něchova : Němci se mstili za atentát na Heydricha, odnášeli to nevinní lidé na Českobudějovicka, Českobudějovické listy 7/278 (27.11.1998), s. 17.

Pecha Miloslav - Koranda Václav, Trhosvinensko zažilo na konci války drama. Českobudějovické listy, 17. 4. 1998.

Plchová Marie, Jak prsten s červeným křížem zachránil lidské životy. Českobudějovické listy, 15. 5. 1998.

Pokorný Milan, Jihočeské věže. XXIV., Setkání 16, č. 1 (2006), s. 8.

Pomník padlým se vrátil ke své původní podobě, TSL 8/2020, s. 2-3.

Právník na presidentském stolci, Četnické listy 20.11. 1938, číslo 23, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5323dc50-3b24-11e7-97e2-005056825209

Průka Matěj, Rozsvícení starého hřbitova, TSL 12/2020, s. 22. (online FB Historické TS) (+ autor i jinde !! viz. Ctrl + F)

Přepište dějiny ! - železnice v Trhových Svinech být neměla, TSL 4/2005, s. 14.

Publikace o našem městě, TSL 5/1992.

Randa, J., Kopaná v našem městě oslavila 70 let, TSL 5/1992, s. 13., dále TSL 7/1992, s. 6.
Týž, Kopaná v našem městě 70letá, TSL 6/1992, s. 5.

Rameš Václav, Trhové Sviny mají ve znaku pětilistou růži pánů z Hradce : znaky měst, Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání 10/78 (02.04.1999), s. příloha Jižní Čechy Dnes, s. 4.

Reindl Ludvík, Zapomenutý brigádní generál, TSL 3/2017, s. 11 (rodák z TS brig. gen Jan Reindl)

Rolínek Vilibald, Nový stát, nová církev (série článků o čsl. církci v T. Svinech - část 1 TSL 2/2018 s. 9, část 2 TSL 3/2018, s. 10, část 3 TSL 4/2018 s. 8, část 4 TSL 5/2018 s. 14, část 5 TSL 6/2018 s. 12, část 6 TSL 7/2018, s. 12, část 7 TSL 8/2018, s. 17, v 9-10/2018 již novější historie...)
+ k tomu taktéž: Náboženská obec CČSH v Trhových Svinech slavila, TSL 1/2012, s. 8 (75. výročí stavby kostela, + malé dobové foto interiéru)

Rubín J., Prezident, který o svou funkci nestál, I - TSL 11/2008, s. 6, II - TSL 12/2008, s. 6-7.

Schusser František, Sedm zaniklých tvrzí v okolí Trhových Svinů, TSL 2/2010, s. 7-8.
Týž, Lesní božiště Douchuv Háj u Besednice, TSL 4/2010

SLÍPKA František
Týž, K 100. výročí založení Sokola v našem městě, TSL 3/2 a 3/3 1993, s. 9-12.
Týž, Parašutista, který přežil : operace "Benjamin", TSL 5/1 (1995), s. 3 a 5.

Týž, Emil Hácha, 1. část, TSL 3/1991, s. 10., 2. část 4/1991, s. 10, 3. čát, TSL 1/1992, s. 10., 4. část TSL 2/1992, s. 10., 5. část TSL 3/1992, s. 10, 6. část TSL 4/1992, s. 8, 7. část TSL 6/1992, s. 6 a 8, 8. část TSL 7/1992, s. 11 (pozn. v tomto čísle i zajímavé staré fotografie), 9. část TSL 1/1993, s. 11-12.

Týž, Z historie města, TSL 5/1992, s. 2-3.
Týž, Jak slavilo naše město 500. výročí udělení městských práv ?, TSL 5/1992, s. 10-11.
Týž, Dobový tisk k převzetí polesí slepičích hor do vlastnictví českých samospráv, 60 let od získání lesního majetku, TSL 5/1992, s. 12-13.
Týž, Ruský tank, který vlastně nebyl ruský, TSL 2/2006, s. 5.
Týž, Jsou Trhové Sviny skutečně už 570 let městem ?, TSL 5/2007, s. 3. (+ list O. z Rožmberka)
Týž, Havárie Messerschmittu Bf 110 u Trhových Svinů, TSL 8/2008, s. 4-5.
Týž, Kamenný strážce aneb co zbylo ze svinenského hradu?, TSL 8/2009, s. 4-5.
Týž, Swintz, Svenicz nebo Schwainitz ?, TSL 9/2009, s. 9
Týž, U pily se skutečně bojovalo + Němci chtěli z města udělat pevnost, TSL 5/2010, s. 5-6.
Týž, Dny, které nesmějí být zapomenuty (5.-10. květen 1945 v Trhových Svinech), TSL - květen 2005 mimořádné číslo, s. 4-7.
Týž, Padl v boji za svobodu, TSL 3/2012, s. 8 (František Binder) (BONUS: Pamětní deska statečnému rodákovi z Hojné Vody, TSL 11/2014, s. 14.)
Týž, Nevážné literární záliby mladého juristy aneb Jak vpluli tři muži ve člunu poprvé do českých vod. 140. výročí narození JUDr. Emila Háchy, TSL 6/2012, s. 6-7. (ten samý článek 8/2013 ?)
Týž, Obraz Emila Háchy ve výtvarném umění, 1. část - TSL 6/2015, s. 9-10, 2. část - TSL 7/2015, s. 9-10.
Týž, Mým národům, TSL 11/2014, s. 13-14.
Týž, Patnáctý březen Emila Háchy v dokumentech a svědectvích, TSL 3/2014, s. 7-8.
Týž, A nová škola bude - Budova základní školy v Trhových Svinech slaví 50. narozeniny, TSL 10/2013, s. 1-3.
Týž, Budova gymnázia si připomíná první dvacetiletí, TSL 9/2013, s. 7.
Týž, Víme, kdo byl Jan Nepomucký ?, TSL 2/1993, s. 3 (v úvodu k památce B ZDE).

Týž, Pamětní deska: ANO či NE ?, TSL 1/1995, s. 4 (k plánovanému odhalení Háchovy pamětní desky) + Lidové noviny 17. 2. 1996: Všední den v Háchově rodišti - MĚSTO S DESKOU, TSL 1/1996, s. 7 + Důstojná vzpomínka na dr. Emila Háchu. K 65. výročí volby dr. E. Háchy třetím československým prezidentem byla v Trhových Svinech odhalena jeho busta, TSL 4/2003, s. 1

Týž, Nová publikace o Emilu Háchovi, TSL 4/1997, s. 4.
Týž, Kříž přítele spravedlnosti, TSL 1/1999, s. 7.
Týž, Svinenským "údům divadla" je letos (nejméně) 128 let !, TSL 3/1999, s. 5-8.
Týž, Nejstarší vyobrazení města, TSL 9/2009, s. 7
Týž, Gotická oltářní archa z Trhových Svinů po 300 letech znovu ožila, TSL 8/2011, s. 5-7. (+ zmínka o hlavici božích muk z Kamenné z r. 1495, dnes v depozitáři v Žumberku)
Týž, K 80. výročí 17. listopadu 1939 - Okolnosti záchrany studentů byly půl století zamlčovány, TSL 12/2019, s. 12-13.
Týž, Životní příběh Emila Háchy v novém zpracování Víta Machálka, TSL 4/2020, s. 14-15.
Týž, Vaše hroby nebudou nikdy zapomenuty..., TSL 5/2020, s. 1-5.
Týž, Jak jsme odmítli historickou lež, TSL 6/2020, s. 10-12. (E. Hácha)
Týž, Vznik pomníku obětem války a jeho tvůrce, TSL 9/2020, s. 10-12.

Slípka Vojtěch - Slípka František, Emil Hácha a Nejvyšší správní soud, TSL 10/2018, s. 8-9,
Tíž, Nechtěná cesta do politiky, TSL 11/2018, s. 10-12. 
TÍŽ, Emil Hácha a Slovník veřejného práva československého, TSL 10/2019, s. 14-15.

Slípka-Čajan, O Dymáčku, kašnách a vodě, TSL 4/2011, s. 9-10.

Soukup Josef, Když baštýř Josef Soukup velel pěšákům : životní příběhy devadesátníků, Českobudějovické listy 13/295 (20.12.2004), s. 20.

Stašek Bohumil, Jak šlo také pomoci za první republiky po katastrofách. Z historie někdejší stavební firmy Stašek v Trhových Svinech a její pomoci po zemětřesení r.1927 na Krétě, Českobudějovické listy 9/4 (06.01.2000), s. 17.
Týž, Rodné Trhové Sviny vyměnil uznávaný malíř a portrétista za orientální Káhiru na Nilu : po stopách předka, Českobudějovické listy 8/295 (18.12.1999), s. příloha Víkendové listy s. 8-9.

Steinbauer J., Budova Církve bratrské slaví 70. výročí, TSL 9/2007, s. 4.
Týž, 110. výroči tělovýchovy v Trhových Svinech, TSL 2/2003, s. 13. + 3/2003, s. 8
Týž, Ing. arch. Jan Benda, TSL 3/2006, s. 6.

Stráský František, Slepičí hory, TSL 1/2002, s. 7.
Týž, Vojenští zběhové u Svaté Trojice, TSL 1/2003, s. 9.
Týž, Městská kronika versus Ladislav Stráský, TSL 1/2004, s. 5.
Týž, 100 let průmyslového podnikání v Trhových Svinech, TSL 1/2005, s. 9
Týž, Karel Kůrka - trhovosvinenský archivář a historik. 50 let od smrti zasloužilého občana, TSL 3/2005, s. 5
Týž, Nezkreslujme historii našeho města, TSL 5/2009, s. 3.
Týž, První výsadkář přežil válku v Trhových Svinech, TSL 2/2012, s. 11-12 (dodatek ke článku v TSL 4/2012, s. 11).
Týž (st.), Proč nemáme nádraží na Červeném vršku ?, TSL 1/1997, s. 2.
Týž, Moje vzpomínky - Konec války a revoluce, 1. část - TSL 4/2015, s. 12-13, 2. část - TSL 5/2015, s. 7-8.
Týž, Listopad 1989 ? Byl to gejzír !, TSL 11/2019, s. 1-3.
Týž, Už je to dávná historie..., TSL 6/2020, s. 13. (E. Hácha)

Sviny nejen trhové, ale i řemeslnické, TSL 2/1996, s. 4 (o ulici Branka)

Šícho Roman
Týž, Osvětová práce v Trh. Svinech, Jihočeské listy z 30. 11. 1935, s. 2. (o spolcích)
Týž, Trhové Sviny mají poplachovou sirénu, Jihočeské listy z 15. 1. 1936, s. 2 (pro potřeby CPO)
Týž, Nové město v jižních Čechách, Jihočeské listy z 12. 12. 1936, s. 2.
Týž, Z minulosti již. Čech, Jihočeské listy z 14. 8. 1937, s. 3. (o útvarech u Hrádku)
(ed.), Pamětník vzpomíná aneb co zapsal p. Roman Šícho o svém životě sokolském, TSL 3/2 (1993), s. 14.

Šimon Jaromír, Z archivu musea trhosvinského, Národní listy. Roč. 81, č. 5, 5. 1. 1941, s. 2 (online http://biblio.hiu.cas.cz/documents/426070)
(medailon ke kulatým narozeninám - Jaromír Šimon pětašedesátníkem, Jihočeská jednota ze 4. 10. 1940, roč. 2, č. 76)

Špírková Kateřina, Kdo dostal trafiku ?, TSL 11/2013, s. 4.
Táž, 17. listopad 1939 ve vzpomínkách očitého svědka, TSL 11/2014, s. 9-10.
Táž, Jak se u nás dříve echt česky šprechtilo, TSL 12/2017, s. 11. (+návazná diskuse na FB)

ŠTIFTER Jan etc.
Týž, Továrna Zemene a Stráský, TSL 2/2001, s. 5. (zde i pěkná fotka SDH z roku 1923, + dodatek F. Stráského v čísle 3/2001, s. 5 !!!)
Týž, Trhové Sviny v 50. létech 20. století, bakalářská práce práce na UP Pardubice, 2006. (60 s.)
Týž, Karel Hlubuček (1905 - 1968), diplomová práce na UP Pardubice, 2009. (pozn.)
Týž, Tylové se bavili před padesáti lety hudbou i ochotničením, Českobudějovické listy 31. 3. 2001, s. 11
Týž, Sukničkář Seifert. Příběh pozdní lásky, Mladá fronta Dnes, Roč. 20, 2009, č. 102, 2. 5., s. C8
Týž, Z klenotnictví mezi kyseliny : politické procesy v Trhových Svinech, Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání, Roč. 19, č. 182, 5. 8. 2008, Jižní Čechy Dnes S B3
Týž, Všestranný muzikant učil i Karla Valdaufa, TSL 1/2000, s. 8. (o Štěpánu Valterovi)
Týž, Háchu slavili, pak měli zapomenout, Mladá fronta DNES Jižní Čechy 29. 11. 2008, s. 4.
Týž, Kde odpočívají vaši předci ?, TSL 4/2020, s. 10 (k akci "Oživený hřbitov v Trhových Svinech 2020" - FB event + album dokumentace STARÝ HŘBITOV T.S.)
Týž, První pátrání na hřbitově, TSL 5/2020, s. 18.
Týž, Svinenský hřbitov : hroby mají opět jména, TSL 8/2020, s. 15-17. (ZDE článek online - možno stáhnout i plánek hřbitova se zatím cca. 80 zakreslenými hroby z mé dílny ve větším rozlišení)

-------------------------------
(pozn.): na základě této práce: Jan ŠTIFTER, Oči Doudlebska. Příběh Karla Hlubučka (1905-1968), České Budějovice 2018
+ rozhovor k vydání knihy: Petra Vicková, „Hlubuček je moje životní téma,“ říká spisovatel Jan Štifter, TSL 12/2018, s. 11.
-------------------------------
Kovář Daniel - Štifter Jan, Svinenské návraty, Trhové Sviny 2018.
+ k tomu
Svinenské návraty. Slovo autora k autogramiádě knihy Svinenské návraty, TSL 3/2019, s. 17.
-------------------------------
Jan ŠTIFTER (ed.), Ruce Doudlebska. Historické studie Karla Hlubučka, České Budějovice 2019.
(+ k tomu Věra Korčaková, Doudlebsko - tentokrát Ruce, TSL 12/2019, s. 3.
Kniha Ruce Doudlebska míří ke čtenářům, TSL 12/2019, s. 18)
-------------------------------

Tomeš J., Před 130 lety se narodil Emil Hácha, TSL 2/2002, s. 14.

Trhové Sviny elektrisují!, Jihočeská pravda 2. 10. 1947, s. 1.

Trhové Sviny potřebují hotel, Jihočeská pravda 27. 11. 1947, s. 4.

Trhovosvinenský fašista Jan Vrchota odsouzen, Jihočeská pravda 13. 2. 1947, s. 2.

Vacek - Šícho - Veselý, Revoluce v Trhových Svinech, TSL 5/1 (1995), s. 2.

Vazda Jaroslav, Kantorská tradice v psaní kronik, TSL 1/1992, s. 8.
(+ dále Václav Heidinger, Hodně pravdy je ve větě: Zlatá věc jest paměti spisovati, TSL 1/1997, s. 5 - rozhovor s tehdejším kronikářem J. Vazdou + Daniel Kovář, O kronikách a kronikářích našeho města, TSL 3/1999, s. 9)
Týž (ed.), O historii svinenských zvonů, TSL 2/1993, s. 4.

Vicková Petra, Osudové chvíle konce německé okupace v Trhových Svinech, TSL 3/2002, s. 9.
Táž, Klub historických cyklistů Vpřed II. vyrazil, TSL 7-8/2017, s. 9 (dodatek ke článku Svinenští cyklisté v době 1. republiky)
+ k tomu dále Jiří Čajan, VPŘED k stému výročí republiky, TSL 11/2018, s. 20-23.

Vklad darovaný museu na dobu 500 let, Večerní České slovo 4. 4. 1940

Vlachynský M., Ota Matoušek vlastenec, legionář, voják, malíř, TSL 4/1997, s. 6 a 11.

Vrchota Kamil
Trhové Sviny z pohledu Mgr. Karla Vrchoty Chvalkovské listy 5/2013
Zaměstnání ve Svinech, Chvalkovské listy 6/2013
Sport a hry ve Svinech, Chvalkovské listy 4/2014
Oslavy svátků a jiné zábavy, Chvalkovské listy 2/2014
Doprava ve Svinech, Chvalkovské listy 1/2014
Konec války, Chvalkovské listy 1/2015
(CHL online zde http://www.domovchvalkov.cz/index.php?nid=3875&lid=cs&oid=3267186, speciální číslo k 55. letům domova http://www.domovchvalkov.cz/file.php?nid=3875&oid=3454145 )
Týž., Vzpomínka na konec války, TSL 4/2016, s. 12 + 5/2016, s. 7.

Výročí udělení městských práv. Noviny pod lupou. Deník Jihočeská pravda, 14. 10. 1992.

Vzpomíná Otto Schwarzmüller 1, TSL 1/1996, s. 6, část 2 TSL 2/1996, s. 7, část 3 TSL 3/1996, s. 8, část 4, TSL 4/1996, s. 8-9.

Z dějin trhovosvinenské autobusové dopravy, TSL 12/2016, s. 4 (několik zajímavých fotek)

Z městské kroniky, TSL 5/1992.

Zítková Božena, České Vánoce roku 1925 - Jak se Rudolf Kastl učil v Trhových Svinech češtinu, TSL 12/2016, s. 15 - půvabná minizmínka o Kolínově mlýně)

Život a činnost třetího čs. presidenta, Pestrý týden 24.12. 1938, číslo 52, online http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5f7044fb-435f-11dd-b505-00145e5790ea

Z pověstí. TSL 5/1992, s. 9.

Z Trh. Svinů, Hlas lidu 4. 12. 1936, s. 3, online CBVK.cz (o "kostnici" u kostela NPM - více viz. výpisky z kroniky zde, Ctrl+F heslo kostnice)

Z Trhových Svinů (Budivoj 6. 1. 1889), TSL 1/2021, s. 15.

Z Trhových Svinů (nepravdivé zprávy) - Budivoj 5. 12. 1902, TSL 1/2021, s. 15.

ODKAZY

TSL 365 - články z TSL o regionální historii online (od 11./2018)

sekce Trhovosvinensko zde na PKhistory webu !!!

http://www.tsviny.cz/trhovosvinenske-listy/ds-1012/p1=68 - TSL v PDF

www.selskebaroko.cz/selskebaroko/index.htm#trhosvin

https://digi.ceskearchivy.cz/Uvod

http://rodopisna-revue.tode.cz/

http://rodopisna-revue.tode.cz/jihogen/index.htm
http://rodopisna-revue.tode.cz/jihogen/t.htm#ts

http://rodopisna-revue.tode.cz/chytil/index.html

HISTORICKÉ MAPY

https://kramerius.cbvk.cz/search/ - mapy etc. z Jihočeské vědecké knihovny ČB

oldmaps.geolab.cz/ - 1.-3. vojenské mapování

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html (do 3. 11. 2020 !!) - stabilní katastr + novější mapy

mapy.opevneni.cz/ - mapy 3. vm z 1. republiky a Protektorátu

www.staremapy.cz/

cenia - primárně ortofotosnímky 1952
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=d9b93e49d4b04ace21eccd4fca07e39b
https://geoportal.gov.cz/web/guest/home

https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx - pozemkový katastr z 1. republiky

DATABÁZE PADLÝCH

Databáze VUA
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
http://www.vuapraha.cz/node/69
http://www.vuapraha.cz/node/109
http://www.vuapraha.cz/node/119
http://www.vuapraha.cz/node/170

http://legie100.com/krev-legionare/

Seznam ztrát RU armády K. und k. Kriegsministerium 1914 - 1919 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23834&it=