Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drobné sakrální památky v okolí TS 2

Ve druhé části článku se pokusíme rozšířit původní Hlubučkův soupis (porovnání viz. část 1) o další zájmové objekty v blízkém okolí TS.
Zařazeny byly i pamětní křížky padlým vojákům apod., protože také nesou církevní symboliku (o těch se ale více šíříme v databázi ZDE, heslo Trhové Sviny).
GPS jsou zde pouze orientační, odměřené pouze pomocí mapy.cz.
MAPOVÁ ČÁST
Soupis obsahuje zatím pouze zdokumentované památky !!! Pokud by někdo měl tip v popisované oblasti na další drobné sakrální památky v této oblasti, rád přivítám jakýkoliv tip.
Prvotně vycházím z mapových podkladů a terénního průzkumu. Řazení není dle žádného klíče, pouze značí přibytí do soupisu.
Dále také z tohoto soupisu: Seznam kulturních památek v Trhových Svinech (zde se také dozvíte, zda popisovaná památka kdy byla NKP, třeba doplnit i pro III. část) + stránky http://www.znicenekostely.cz
--------------------------------------

NEZAŘAZENÉ v blízkém okolí TS:

1) pamětní křížek Františku Maxovi foto CELEK + DETAIL
GPS 48°51'5.487"N, 14°38'24.806"E
FOTO

2) malá kamenná boží muka v lesíku při hlavní silnici mezi TS a Otěvěkem FOTO
Podle článku p. Čajana se k tomuto místu váže chmurná historie, protože byla postavena na památku uhořelé pastýřky. Obrázek byl namalován dle vyprávění starousedlíků a zobrazuje děvče skákající přes oheň. Podle autora článku mohlo jít o příhodu z roku 1876 (Budivoj 26/10/1876 - více v naskenovaném ČLÁNKU zde na stránkách). Možná také tuto příhodu zmiňuje Ladislav Stehlík ve své slavné Zemi zamyšlené ve stati o okolí Svinů: "Krajino, plná znamení, jež rozluštit má duše chtěla ! Zřím u božích muk v plameni pasačku, která uhořela...".
skica Terš - "u Svinů nad cihelnou"
GPS 48°50'59.856"N, 14°37'25.522"E

3) zapomenutý zrezlý křížek u rybníčku u silnice mezi TS a Otěvěkem FOTO
GPS 48°50'57.462"N, 14°37'26.716"E

4) pamětní kříž Václava Pancíře, článek Kdo vraždil v Trhových Svinech 6.května 1945?, foto CELEK + DETAIL
GPS 48°50'55.982"N, 14°37'26.825"E
FOTO

5) litěný křížek s podstavcem ve tvaru mnohostěnu, na rohu ulic Sadové a Štefanikovy FOTO
GPS 48°50'22.488"N, 14°37'54.034"E

6) křížek v ulici Ke Střelnici FOTO (pozn. znehodnoceno žlutými turistickými značkami)
GPS 48°50'35.037"N, 14°37'21.083"E

7) křížek z r. 1886 za bývalou pilou pod chatou, není dnes ani v turistické mapě. Dle nového infa z 6/2018 není kamenný sokl původní, ale přivezený technickými službami a na něj byl křížek přibetonovám, aby nedošlo k jeho ukradení (mělo dojít k pokusu o zcizení), původně prý nakloněn (zdroj PT)
FOTO
GPS 48°50'8.211"N, 14°38'52.671"E
(mnou očištěn a průběžně udržován)

8) kamenný kříž u cesty do Lniště z r. 1865
S půdorysem 78 x 78cm a o výšce 400 cm s nápisem VT 1865 s plastikou Krista. (v kříži byly patrny díry po dalších plastikách, které se nezachovaly, původní stav Jihočeské kapličky
stav po rekonstrukci V/2012 FOTO
Akt DETAIL XII/2015 - iniciála zřejmě Václav Trajer a datace 1895
GPS 48°49'37.096"N, 14°37'20.021"E

9) kaplička západně od Lniště z r. 1887 FOTO + článek na www Selské baroko
GPS 48°49'51.770"N, 14°36'40.288"E

10) křížek z r. 1922, u odbočky na Březí FOTO 
Má obdélný půdorys o rozměrech 67 x 45 x 375 cm. Kamenný kříž je na zdobném soklu s kamennou plastikou Krista, ve velmi dobrém stavu po rekonstrukci. Nápis je JHS 1922. (via Jihočeské kapličky)
GPS 48°50'14.928"N, 14°36'28.998"E

11) pamětní kříž Janu Smrčkovi FOTO celek + DETAIL , článek zde Pamětní křížek Janu Smrčkovi
GPS 48°50'20.580"N, 14°37'30.500"E
FOTO

12) boží muka na cestě od Trajerova mlýna na sv. Trojici (zdroj PT), prý hned vedle cesty, přibližně stejná jako nad Hanzlovým mlýnem, umístěné kousek za statkem Kučerů, je možné, že už jsou zarostlé mezi mladými stromky, či že je někdo ukradl
odhad GPS je 48°49'26.482"N, 14°37'38.259"E
NENALEZENO - NEOVĚŘENO

13) křížek u vodojemu z r. 1912, kamenný kříž se zdobným soklem z roku 1912 u plotu vodojemu má obdélníkový půdorys. Celá stavba má rozměry 70 x 100 x 400 cm. Součástí je i plastika Krista. Celkový stav je mírně poškozený. Před křížem jsou 2 kamenné schody, které jsou rozvaleny mohutnými kořeny lip. Poblíž hraniční kámen. Chybí plastika panny Marie.
Přepis nápisu na křížku: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 1912 J. M. S.
FOTO 2012 + detail, článek
Vodojemy Trhovosvinenska I: Vodojem Trhové Sviny - kóta 497
GPS 48°50'3.075"N, 14°37'37.523"E

14) zbytek kříže u Marouškova dvora, kamenný podstavec, dříve v čelní části zapuštěna deska, FOTO
GPS 48°49'36.608"N, 14°39'35.235"E

15) kříž v parčíku za bývalou pilou, více o okolí v TOMTO ČLÁNKU , FOTO
Dřevěný kříž s kamenným zdobným podstavcem stojící na dělené kamenné desce. 
GPS 48°50'18.006"N, 14°38'43.564"E

16) dřevěný kříž u rybníčku v části TS "U svaté Trojice", na kamenném podstavci s nápisem POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, při pohledu zepředu zakryto retardérem, FOTO 
GPS 48°49'38.956"N, 14°38'16.353"E

17) kamenný kříž z r. 1875 u vchodu do areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, zdobný se zlacenými plastikami a plaketou, na přední straně podstavce tesaný zlacený nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus 1875."
Akt. 9/2016: Na zadní straně podstavce nově nalezen nápis "Fer: Fürbek.", kříž byl tedy zdá se zřejmě postaven za finanční pomoci svinenského mlynáře Fürbecka ? (kteří mlynařili na bývalém Kolínově mlýně)
Akt. 8/2018 + 3/19 : Kříž byl postaven jako památka na místě původního vyhořelého kaple/kostelíka sv. Jana Křtitele (požár 3. 8. 1828). (viz. zde pam. A) (srv. Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 128 + Čajan - Stráský, Svinenský poutník III - TSL 3/2009)
FOTO (dole na výřezu z dobové pohlednice)
FOTO stav 9/2016
FOTO zadní nápis , FOTO detail
GPS 48°50'29.631"N, 14°38'10.548"E

kriz.jpg

18) kamenný kříž v pietním parku za kostelem z r. 1899, s plastikami, nápis je citátem z Janova evangelia: "Ženo, hle, syn tvůj. Hle matka tvá! Jan 19,26 1899. FOTO
GPS 48°50'32.557"N, 14°38'14.188"E

19) litěný kovaný křížek na svatotrojiční cestě, na kamenném soklu - 8stěnu, FOTO klon2v
V roce 2009 byl osazen nový kříž, který město získalo z Ledenic (městu bylo poskytnuto pro podobné účely křížů hned několik)
GPS 48°49'40.337"N, 14°38'1.775"E

20) kamenný kříž u silnice směrem na Borovany, nyní za plotem v areálu firmy. Na oválné zdobené plaketě nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus". Znát stopy po osazení dalších prvků - původně zdobnější. Plastika Krista. Okolí pěkně udržováno. FOTO
GPS 48°50'46.306"N, 14°38'38.047"E

21) kamenný kříž z roku 1867 na rohu ulic Budovatelská a Třebízského. Velmi podobný předchozímu. V horní části plaketa s nápisem INRI a plastika Krista. V dolní části zřejmě dodatečně přidaná malá plastika Panny Marie. Pod ní je černý nápis "K RADOSTI DUHOVNÍ A VŠEM LIDEM". Na podstavci je obdélníkový vlys s (monogramem) DM, ještě níže v černém rámečku letopočet 1867. FOTO
GPS 48°50'30.851"N, 14°38'30.429"E

22) křížek mezi Vráží a Otěvěkem (pod vzrostlým stromem těsně u silnice, u odbočky polní cesty) FOTO
V současnosti bez nápisů, udržovaný. Velmi pěkný rozhled na Slepičí i Novohradské hory. Ovšem dle stránek Jihočeské kapličky.cz dříve vypadal ještě o něco lépe. Dle tamějšího popisu má obdélný půdorys o rozměrech 58x28x290 cm. Ve středu kříže byl klasický zdobený plech s nápisem "Jsem světlo světa". Plastiky zůstaly zachovány.
GSP 48°51'29.319"N, 14°36'45.950"E

23) kamenný smírčí kříž "Baba" a sloupková boží muka z r. 1738 (u hlavní silnice u odbočky do Otěvěka) FOTO
Boží muka (sloupová kamenná) s čtyřhranným podstavcem. Dřík kulatý nahoře s malou kapličkou (na římse mezi nimi je nápis 1738), která je ukončená dvojramenným kovovým křížkem. Smírčí kříž je nepochybně mnohem starší (stránka Selskebaroko).
GPS 48°51'25.243"N, 14°37'4.768"E

24) mohutný kamenný kříž (na ostrůvku v křižovatce u autobusové zastávky) FOTO
Udržovaný s dvěma plastikami. Velmi podobný křížům č. 20 a 21.
GPS 48°51'14.008"N, 14°37'11.489"E

25) kamenný kříž za svinenskou střelnicí z r. 1931 (původně na žluté značce, dnes stezka již vede bokem, bývalá mezera v porostu zarostlá - kříž je v malém lesíku nalevo cesty) FOTO
I přes umístění stranou pěkně udržovaný. Plastika Krista. Datum zjištěno pohmatem ze spodní části podstavce (okem nečitelné). Na podstavci nápis "ŽEHNEJ BOŽE BUDOUCÍM TÉŽ I KOLEM JDOUCÍM". Dále pod mezerou "NA PAMÁTKU VĚNOVALI FRANT. A MARIE MAREŠOVI ZE BŘEZÍ."
GPS 48°50'36.827"N, 14°36'50.317"E

26) kamenná kaplička/boží muka v areálu Buškova hamru (tzv. "Kuldanů"). Mezistupeň k božím mukám (typově podobná jako např. v Pěčíně, Záluží, Dolní/Dobrkovské Lhotce, Hojné Vodě...). Nejsou na tomto místě v historických mapách - dříve byla tedy otázka, zda jsou nová, či případně přesunutá.
Dle informací z 6-8/2018 jsou tedy tato bm přesunutá (nevědělo se dříve odkud). Na výstavě skic Aloise Terše, nyní probíhající v kostele Sv. Trojice se však nachází tato skica: hned mi to naskočilo a (pro mě) letitá záhada byla částečně vyřešena !! :). Dle tohoto porovnání jde vidět, že tvarově a provedením vše sedí a shoduje se i letopočet ve spodní části 1846 (ověřeno o posledním červencovém víkendu 2018 přímo na místě i pohmatem).
Nyní již také díky informacem od p. J.Č. z TS víme, kde tato kapličko-boží muka u Mohuřic stála původně a kdy, kým a proč došlo k jejich přesunu na pozemek u Buškova hamru. Původně tato bm stála dle infa JČ ZDE a právě on koncem roku 2007 zinicioval jejich přesun k Hamru. BM se (zřejmě povětrností) nakláněla a v tomto roce spadla / byla vyvrácena a připravována k odcicení (?). Následně byla bm převezena do prostorů technických služeb města TS. Počátkem roku 2008 byla bm restaurována kameníkem Miroslavem Švihlou z Dobré Vody u ČB a poté instalována na současné lokaci.
Dodejme, že tato boží muka byla údajně postavena jedním lhoteckým kameníkem v barokním slohu, který se vrátil z tunelářských prací v italských Alpách (jako poděkování za úspěšný návrat). Dle níže citovaného článku měl pak tuto přesunutou kapličku/bm na původním místě připomínat kříž, což ale zatím nebylo dodnes realizováno ?
PS: Původně jsem si myslel, že na oné původní lokaci bylo spíše TOTO - dle staré dokumentace NPÚ zde údajně dříve stávala boží muka klasického "toskánského" střihu... (tj. u staré cesty k mlýnu Valcha, která je v lese mmch. dodnes pěkně znát). Ten popis rozhodně těm bm, co jsou dnes na B. hamru neodpovídá. Tzn. se dalo čekat, že tehdejší pracovníci NPU v 50. a 60. letech skutečně na místě byli a zapsali popis památky do dokumentace, i když třeba není dnes k dispozici fotografie z tehdejší doby. Dnes již tedy víme, že na tomto místě stála bm dnes na Buškově hamru - tedy tato v oné staré dokumentační kartě musela stát u Mohuřic ještě někde zcela úplně jinde...
POPIS: Na vrcholu je kovový kříž (dříve dle dobové skicy dvojramenný), dále pak vidíme tesané a zvýrazněné typické nápisy "IHS" a "RIA". Ve spodní části se nachází tesaná datace 1846 s rámečkem. Výklenek také dříve zakrývala kovaná mříž (ten dříve zdobila socha Madony za tepanou mříží, soška byla odcizena prý v 60. letech 20. st.).
FOTO mapy.cz
původní Teršova skica
srovnání 7/2018 + další foto následuje DETAIL 1, DETAIL 2, datace 1, datace 2
GPS: 48°50'6.022"N, 14°37'21.220"E (původně cca. ZDE)
zmínka v TSL 2/2008 - mj. dále očištění soklu Smrčkova kříže, (znovu)osazen křížem tehdy ?
zmínka TSL 5/2008, s. 4 - odsud + další info: poloha jako "u lesa "Stupa" nad Trajerovým mlýnem" (+ info další doplněno)