Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drobné sakrální památky v okolí TS 4: ZANIKLÉ/TRF

6. 2. 2018

Postupem času se mi v (širším) okolí T. Svinů nahromadily i zmínky o dnes již zaniklých (příp. přesunutých) drobných sakrálních památkách. Něco z toho se již objevilo v dřívějších částech databáze:
1. část - srovnání s Hlubučkovým spisem "Historické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska"
2. část - TS a blízké okolí
3. část - širší okolí TS a osady
Ovšem, pro celkový přehled a úplnost, vedle těch památek zatím nikde nezmíněných považuji za vhodné uvést zde v tomto přehledu i ty již dříve popsané.

ZÁZNAM V 1. ČÁSTI DATABÁZE (+ označení památky): 
B - sloup SJN a sv. Barbory původně uprostřed náměstí, poté přemístěn k hostinci "u Fantů" (Jožkovina) a patrně v 60. letech 19. st. na současné místo (na místě, kde předtím stával sloup, byl vztyčen kamenný kříž (tedy ten dnes již zaniklý v poloze před dnešním "hotelem", srv. níže).
C - boží muka u Weysserova parku - lokalizováno poměrně přesně dle dobových fotek
G - boží muka "Úmrtní" - zatím nelokalizováno nepřesně - popis umístění viz. Hlubuček výše, zřejmě zanikla úplně - odhad cca. N 48° 49.68258' E 14° 37.71186' (zhruba zde nad rohem rybníka jsou i na 3.VM !!)

H - boží muka pod samotou Kroupovec - lokalizováno zatím poměrně dost nepřesně, ani zbytky v terénu
J - kaplička u bývalých jatek - dle odhadu kolegy JS cca. N 48° 50.658'  E 14° 37.803' (někde v prostoru mezi dnešní autobusovou zastávkou a trafostanicí)
K - sloupek s křížem v dnešní Jeronýmově - zatím nelokalizováno

ROZŠÍŘENÍ 2. ČÁSTI DATABÁZE (+ číslo záznamu, doplňováno průběžně i na základě článku "Popis města 1922")
---------------------------------
12)
- Údajně byla boží muka těsně při cestě od kostela sv. Trojice ke Trajerovu mlýnu, podobná jako nad Hanzlovým mlýnem (v 1. části památka L), kousek za statkem Kučerů, možná v náletu ?, ale zřejmě zaniklá/ukradená, v terénu nic zatím nenalezeno... (ve starým mapách nic, zdroj PT, odhad N 48° 49.441' E 14° 37.638' ?)
---------------------------------
26) Kamenná kaplička/boží muka v areálu Buškova hamru - není zde v historických mapách - dle informací z 6-8/2018 jsou přesunutá. Dle Teršovy skicy velmi pravděpodobně přesunuta od Mohuřic. Dle infa JČ z TS byla původní lokace ZDE - přesunuto z důvodu postupného vyvrácení a zřejmě připravovaného odcizení koncem roku 2007-08
. (viz. č. 26 ZDE popis + odkazy dále jinam).
---------------------------------
- Zaniklý poměrně velký kříž na dnešním Žižkově náměstí - cca. uprostřed vchodu do dnešního
nechvalně známého hotelu "U Dvou čápů", který pohltil trojici domů napravo od dnešního čp. 135 (kříž stál právě před tím domem nejvíc nalevo se zajímavě členěným nárožím s průjezdem a reliéfní fasádou - tj. hostinec "u Fantů" (Jožkovina) - a objevuje se na mnoha záběrech tohoto koutu náměstí). Vcelku zůstaly domy čp. 134, 135 a v navazující frontě 139. Hotel spolkl domy na původních parcelách 169 + 168 (dnes spojená a přečíslovaná 169/1) a 167. Zajímavé je, že kříž je v katastrální mapě stále vyznačen (GPS cca. N 48° 50.447' E 14° 38.244').
PS: Dodejme, že kříž byl dříve postaven právě na místě, kde předtím druhotně stál sloup SJN a sv. Barbory (tj. B ZDE), než byl přesunut na svou stávájící lokaci...
odkaz na srovnávací foto FB Historické TS (+ komentáře)
srovnání na PKH v galerii

kol-kriz-namesti-ts.jpgProlnutí katastrální mapy dnešní a pozemkového katastru z doby 1. republiky (značka kříže stále na té žluté moderní). Níže výřezy z dobových fot a pohlednic - barevný již z doby komunismu před stavbou hotelu (edit PK 3/2018, odkaz na větší velikost výše).
---------------------------------
- Zaniklá boží muka "za Svatou Trojicí" ZDE na Teršově skice - možná jde o č. 12 ZDE, dle skicy této památky a dobových map, by spíš odpovídalo umístění zde na rozcestí cca. N 48° 48.9336747' E 14° 37.677508' 
Teršova skica
---------------------------------

ZÁZNAM + DOPLNĚNÍ 3. ČÁSTI DATABÁZE
Buková
- boží muka dnes před čp. 88, umístění prý nepůvodní, dříve u křižovatky silnic Olešnice-Žár) (popis PaKat + více ZDE 3. část DB)
Bukvice
- zaniklá boží muka směrem zpět na TS, cca. N 48° 50.6340321' E 14° 39.6315934', kamenná boží muka s okoseným dříkem a hranolovou okosenou patkou, s kapličkou na vrcholu, typ užívaný od 15. stol., pravděpodobně ze 17. stol. (PaKat)
Chvalkov
- boží muka nenalezena (PaKat)
- zaniklá kaplička, zbořena 1976 (PaKat)
Kamenná
- polozřícená kaple, J od zbořeného Rothbauerova mlýna na Svinenském potoce, 48.774989°N, 14.673497°E (znicenekostely.cz, mlýn na VM.cz - zde i dobové mapy okolí)
- boží muka, původně u návsi, kaplice v depozitáři v Žumberku, torzo dříku zdá se ve vsi dle Spanoramy cca. zde N 48°46.86610', E 14°40.12372' (mapy.cz) (PaKat) (prý z r. 1495, zmínka a foto TSL 8/2011, s. 7) - dle Panoramy v r. 2016 bylo něco dříve vidět zde u hasičské zbrojnice v obci: N 48°46.86610', E 14°40.12372' - ovšem na místě 10/2018 nic nalezeno nebylo - možná tedy přesunuto SEM k božím mukám směrem na Rychnov viz. článek 3 část DB - zde ovšem v Panoramě už v roce 2016 onen zbytek je = u výše zmíněných muselo jít ještě o něco jiného ???
Lniště
- zaniklá boží muka cca. 48.8243444N, 14.6187564E (možná druhá další zaniklá, viz. v článku odkaz na PaKat) (odkaz PaKat)
+ 2x nejistý kříž ?
Mezilesí
- zaniklá zděná boží muka, V od vsi, u bývalé cesty, 48.813193°N, 14.652833°E (znicenekostely.cz)
Mohuřice
- zbytek dříku božích muk, údajně 1661, 48°48'48.013"N, 14°36'50.447"E (PaKat - zde zřejmě foto před ukradením)
- přesunutá "Kuldanova"/-ů boží muka/kaplička k Buškovu hamru 2007-2008, dříve cca. ZDE, viz. výše č. 26 a dále
Nežetice
- tzv. Šinoklův / Šináklův kříž - postavený po 1. sv. válce nezvěstnému Janu Šináklovi, který se ale po 2 letech z vojny vrátil - "nepotřebný" kříž zmizel neznámo kdy nejspíše při polních pracech nebo při budování nové cesty mezi Nežeticemi a Rankovem, původně stál při cestě k Rankovu nejspíše na pozemcích náležejícím ke statku čp. 13+23
GPS přibližná N 48° 51.190'  E 14° 35.134' (dle archivnimapy.cuzk.cz)
více infa + zdroje zde : Drobné sakrální památky v okolí TS 3
Olešnice

- zbytek dříku božích muk, cca. 48°50'23.983"N 14°41'21.272"E
Otěvěk
- přesunutý smírčí kříž - dnes 48°51'25.243"N, 14°37'4.768"E, dříve před domy čp. 32 a 58 uprostřed pastviny, poté k silnici, asi 1920 na současné místo (prý zlomen), slepen a postaven na současném místě až 1946. tzn. na Teršově skice ještě nebyl na současném místě ? dříve zhruba zde ?: N 48° 51.4137596' E 14° 37.0570408' (mapa 1895) nebo N 48° 51.3855994' E 14° 37.1015783' (dle popisu v článku Čajan Jiří, Kamenné kříže Trhovosvinenska, TSL 1/2004, s. 6)
Pěčín
- zbytek dříku božích muk ? (OVĚŘIT - z Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě, Z. Paloušová)
Rankov 
- druhotné umístění božích muk, původně cca. 48.8628611N, 14.5948825E (nová hlavice) + přesun křížku 1910

Žár
- zbytek kříže u čp. 67, horní část uštípnuta zřejmě při vylomení litěného křížku (lokace + foto mapy.cz)
Žumberk
- boží muka FOTO - umístění na návsi je druhotné, před kolektivizací stála někde mimo v krajině (PaKat)
- torzo božích muk, dřík, u hřbitova při rozcestí na Chudějov (PaKat)