Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svinenští cyklisté v době 1. republiky

15. 2. 2017

Stejně jako dnes, tak i tehdy bylo oblíbeným dopravním prostředkem jízdní kolo. Je myslím nutné si uvědomit, že ještě relativně donedávna byl automobil poměrně velkým luxusem. (na vesnicích jich bylo jistě minimum a silnice volné) Takový bicykl tak mohl představovat poměrně velmi mobilní a únosný dopravní prostředek. I tak si ale nemohl jistě jízdní kolo zakoupit každý zájemce (zejména v chudších zemědělských venkovských poměrech) a muselo se chodit převážně pěšky (což např. znamenalo každodenní chůzi třeba ze samot kolem T. Svinů do města tam i zpět). O to více však udiví, že i takové pomenší město, jakým byly tehdy Trhové Sviny (r. 1921-5223, r. 1930-4823 obyvatel), měly v té době vlastní klub příznivců cyklistiky...

Cyklistický klub Vpřed
Zdejší majitelé bicyklů, resp. příznivci tohoto sportovního vyžití, se dle knihy Mé, tvé naše Trhové Sviny začali sdružovat zřejmě již koncem 20. let. Snad prý mělo jít o pobočku českobudějovického cykloklubu stejného jména? Konkrétní zmínku o založení klubu se mi zatím dohledat nepodařilo.
Dne 7. července 1929 uspořádal svinenský Vpřed své první cyklistické závody. 17km trať vedla od parku na bukvické silnici do Bukvice, Olešnice, Třebče, Dvorce a Třebíčka a končila u svinenské dívčí školy (úseky TS-Olešnice a Dvorec-TS byly kopcovité). Na startu se sešlo 5 místních a 2 závodníci přespolní z Českých Budějovic. Účastníci byli na trať "vypouštěni" po 13:00 v minutových intervalech a to v tomto pořadí: dozorce vězňů Musil, Jan Wortner, Šimák, Studený, Lekeš a nakonec oba hosté. Do cíle však přijeli v pořadí přesně opačném, neboť hosté si získali veliký náskok. Protože ale budějovičtí startovali mimo soutěž, vavříny nakonec zůstaly ve Svinech a ozdobily Wortnera, Musila a Šimáka. Závodníky na trati doprovázeli Josef Šimon na sólo motocyklu a Roman Šícho na motocyklu s přívěsným vozíkem. Ten vezl kromě samaritánů Fr. Bilda a paní Prokšové také brašnu se zdravotnickými potřebami a nosítka. Závod byl prý sledován s velkým napětím, na startu a v cíli dokonce závodící borce doprovázela hudba. Po závodech se všechno řádně zapilo na zahradní slavnosti v Králů cihelně. (odkaz DA)
Z jiných akcí dále připomíná kniha závody "starších pánů", které se pořádaly na nedalekých Rejtech (zřejmě opět také Vpředem ?).
Zmínky nalezneme i ve svinenské obecní kronice. Mezi jinými spolky se zde mj. připomíná v roce 1931 i "cykl. klub Vpřed". (4/2018 rev. odkaz DA)
Stejný zdroj v r. 1932 uvádí toto: "Při straně národ. socialistické byla vytvořena sportovní cyklistická skupina, která pořádala různé cyklistické závody. Měla 41 členů. Závody v jízdě byly pořádány skoro každou bezdeštnou neděli".
V zápisech k roku 1935 můžeme v rubrice Sport o Vpředu číst takovouto zmínku: "Sport v našem městě je dosud v plénkách. (...) Čile si zatím vede cykl. klub Vpřed, který uspořádal cykl. závod na 12 km, obstál 27 zájezdů do okolí a účastnil se slavností, které pořádaly jiné spolky".
Zajímavý je také zápis v téže rubrice z roku 1937: "Největší činnost zatím provozují cyklisté, kteří svou klubovou místnost měli v hostinci u Hádků (?). Za pěkného počasí podnikali tury na bicyklech do dalekého okolí v závodním tempu".
V souvislosti se slavnostmi "500 let městem" a odhalením Žižkova pomníku v Čeřejově dne 24. 7. 1938 kronika udává, že "v rámci jubilej. slavností uspořádal cykl. klub "Vpřed" cyklistické závody." (odkaz DA SOA Třeboň) (foto z odhalení rajče + PKH)
Již z období tzv. druhé republiky podzimu 1938 nám pak kronika udává takovýto poměrně strohý zápis: "Cyklistický klub a fotbalový sport. klub prováděl svou činnost aktivně každou neděli a svátek od jara do zimy za příznivého počasí. Účast diváků na jejich akcích byla skromná".
Z výše popsaných zmínek lze myslím soudit, že Vpřed měl ve Svinech poměrně dobré jméno, vcelku dost členů a pravděpodobně šlo o jeden z největších místních spolků.

Z dalších cyklistických událostí
Pamětní kniha svinenské tělocvičné jednoty Sokol uvádí dne 18. září 1927 popis dětského dne, kdy dopoledne toho dne byly součástí programu "závody na kolech v rychlé a pomalé jízdě".
Usnesením ze dne 27. 5. 1929 dle svinenského kronikáře zakázala městská rada rychlou jízdu po městě vůbec a "jízdu 2 osob současně na jednom kole (= velocipedu) na veřejných cestách a silnicích uvnitř města jakož i učení jízdě na kole na veřej. cestách a silnicích uvnitř města". (s. 175Pd-176Ln kronika na DA)
V červenci 1929 se konala ve Svinech slavnost svěcení praporu Podpůrné jednoty Trocnov - z místních organizací se mj. zúčastnil i "Čsl. klub cyklistů Vpřed pro Trhové Sviny a okolí" (zdroj Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 75)
V září 1929 prý SK Trhové Sviny dle kroniky uspořádal "cyklistickou gymkhánu" (= slovo je dodnes úžíváno v jezdectví, něco jako jízda zručnosti ?) za účasti členů C. K. Vpřed z Českých Budějovic (odkaz DA).

14291769_1196085973747017_5094309445255625133_n.jpg
Odznak cyklistického klubu "Vpřed" (zdroj aukro.cz, archiv V. Šram).

14352499_625222297656100_382240138708384639_o.jpgBřezinův obchod v nynější Trocnovské ulici. (reprofoto z pamětního kalendáře, z historie Fotoateliéru MAŠEK: http://www.fotojandova.cz/historie.html)
14311497_1196083603747254_8212396320506737598_o.jpg
Vršek zvonku na jízdní kolo s reklamou p. Březiny (sbírka V. Šram).
856751_199483913563276_1179854926_o.jpg
Svinenští sokolové na kolech ve Velešíně: na fotografii z roku 1910 jsou zleva Karel Princ a Petr Šícho, zprava Kašpar Hubáček a František Princ, uprostřed předvádí silácky výkon na Vilibaldovi Zemenovi a jeho kole Bedřich Panský. (původně reprofoto Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 228, 6/2017 - vyměněno lepší foto odsud FB - historické TS)

1394123_216468541864813_818045295_n.jpg
Zřejmě svinenští cyklisté na známém betonovém mostě přes Malši mezi Besednicí a Pořešínem. (odkaz mapy.cz, zdroj FB- historické TS)

Pozn. Letos vznikl v TS Vpřed II., viz.: Vicková Petra, Klub historických cyklistů Vpřed II. vyrazil, TSL 7-8/2017, s. 9.

ZDROJE
Mé, tvé, naše Trhové Sviny s. 228-229.
Kronika města Trhových Svinů. Díl II., 1926-30, https://digi.ceskearchivy.cz - snímek 163 (závod).
Kronika III. města Trhových Svin, 1931-1946, sn. 8, 15, 38, 54-55, 64.
Pamětní kniha tělocvičné jednoty "Sokol" v Trhových Svinech 1893–1930, https://digi.ceskearchivy.cz - snímek 67.
příklad cykl. klubu v okresním městě - Historie ČKV Podšumavan