Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drobné sakrální památky v okolí TS 3

27. 1. 2013

V třetí části si představíme další zatím zdokumentované drobné sakrální památky v širším okolí T. S., (resp. na katastrálním území TS - celé ukazují Google maps, zde seznam místních částí). Problém je v tom, že KÚ Trh. Svinů má poměrně křivolaké hranice a proto se spíše budeme držet okruhu mezi výběžky v katastr. území (tudíž sem budou patřit i obce Ostrolovský Újezd, Mezilesí, Čížkrajice, Mohuřice a Lniště). Tudíž se nebude jednat o okruh, ale spíše o jakousi elipsu, která se nebude zcela přesně držet hranic KÚ.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TS DLE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ (některé již zařazeny v části II, proto stejné označení)

BŘEZÍ
10) křížek z r. 1922, u odbočky na Březí FOTO 
Má obdélný půdorys o rozměrech 67 x 45 x 375 cm. Kamenný kříž je na zdobném soklu s kamennou plastikou Krista, ve velmi dobrém stavu po rekonstrukci. Nápis je JHS 1922. (via Jihočeské kapličky)
GPS 48°50'14.928"N, 14°36'28.998"E
- kaplička u čp. 7 (ne na návsi) FOTO
  Opravená. Zděná na obdélníkovém půdorysu s trojúhelníkovým štítem (výklenek prázdný)
GPS 48°50'42.173"N, 14°36'2.292"E
- sloupková boží muka u Březského rybníka (vpravo od silnice) FOTO
Sloupek čtyřhranný, od poloviny na horu se zkosenými rohy. Poměrně krátký - boží muka tedy poměrně málo vysoká. Kaplička je ukončena železným křížkem. V jedné straně obnovený obrázek madony, v další reliéf kříže.
GPS 48°50'26.679"N, 14°36'13.499"E
- pamětní křížek za bývalým mlýnem (za potokem po žluté) FOTO
Podstavec s nápisem "Památka Vavřince a Marie Rudolf z Březí". Dále je zde zajímavý reliéf květiny. Na samotném kříži pak ozdobná oválná plaketa s nápisem "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS".
GPS 48°50'44.769"N, 14°36'9.580"E
- křížek pod Březím (při rozcestí polních cest za zemědělským družstvem) FOTO
Na oválném plechu opět nápis "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS". Kamenný podstavec nese nápis "Věnovala Na Památku Anna Králová" (zajímavý je font písmen N). Z místa je velmi pěkný rozhled po kraji.
GPS 48°50'32.251"N, 14°35'52.260"E

BUKVICE (více fotek na rajčeti na začátku alba)
* velký kamenný kříž z r. 1864 naproti čp. 37, velká barevná malba Krista na plechu, čtyřhranný dřík s kapličkou v horní části, v dolní části letopočet 1864 a reliéfní iniciály MD
FOTO
GPS 48°50'45.952"N 14°40'5.415"E
* kamenná boží muka nad silnicí Z od návsi, památkově chráněná ÚSKP 15759/3-459, IdReg 126270 - popis Pamkatalog: "kamenná boží muka s okoseným dříkem a hranolovou patkou. Na dříku je čtyřboká kaplička se štítky tvaru lomeného oblouku, završená malým křížkem, Z jedné strany je mělká nika s plechovým obrazem sv. Trojice. Historický vývoj - 16. století"
FOTO
jihoceskekaplicky.cz
skica Terš
stav 10/2018
GPS 48°50'48.837"N 14°40'6.685"E
* kamenný kříž nad statkem čp. 10 s datací 1889 (DETAIL), vede k němu úvozová cesta podél statku neznačená v mapě, víceméně klasického vzhledu, kříž s ozdobnými rameny, dřík s malou plastikou Panny Marie, podstavec s prolisy, plastika Krista na kříži poněkud nevkusně připevněna
FOTO
GPS 48°50'52.731"N 14°40'25.340"E
* křížek u lesa SZ obce (mezi Bukvicí a Lhotkou), klasický litinový, pěkné místo v lesíku s rozhledem ke Lhotce, ale již velmi omšelý ! (DETAIL)
GPS N 48° 51.154' E 14° 40.985'
FOTO Pavel Stránský
FOTO PK
detaily rajče (+ následující)
* zděná výklenková kaplička před čp. 19 - součást plotu, rekonstruovaná, šedivo-okrový vápenný nátěr, plastická omítková výzdoba, s kovovým křížkem, dřevěná plotová mřížka
FOTO
GPS 48°50'47.729"N 14°40'13.280"E
zaniklé:
* boží muka směrem na TS - prý kamenná s okoseným dříkem a hranolovou okosenou patkou, s kapličkou na vrcholu, pravděpodobně ze 17. stol. - odkaz na PaKat
cca. N 48° 50.6340321' E 14° 39.6315934'
------------------
pozn. čp. 31 na severním okraji bukvické návsi má zajímavou dřevěnou nástavbu s křížkem ? neví někdo z čtenářů o co by mohlo jít ? že by zvonička ? FOTO1, FOTO2, FOTO3

ČEŘEJOV
- kaple před Čeřejovem mezi lípami, opravená, motiv božího oka, vždy v červenci se zde konává malá pouť (bývá slavnostně vyzdobená), FOTO
GPS 48°51'56.210"N, 14°36'51.836"E
- kaplička z roku 1932 JV Čeřejova - u polní cesty, datace 1932, monogram JM, dříve v žalostném stavu, v červenci 2014 opravována odkaz FB, FOTO GPS 48°51'56.646"N, 14°37'6.308"E
- křížek u křižovatky před čp. 3 a 76, litěný klasického vzhledu, nápis "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS", FOTO
GPS 48°52'1.711"N, 14°36'53.734"E
- kaplička za Čeřejovem u polní cesty k O. Újezdu, opravená, udržovaná, velmi hezký rozhled po okolí !!!, zajímavá patina od tekoucí vody ze střešních prejzů, FOTO
GPS 48°52'14.416"N, 14°37'2.730"E

HRÁDEK
- křížek u silnice na Nové Hrady, vpravo od silnice u skupiny stromů, klasický s kamenným podstavcem (zajímavý kruhový reliéf), obvyklý nápis "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS", FOTO
GPS 48°49'7.784"N, 14°41'5.331"E
- boží muka u odbočky na Hrádek, vlevo od silnice mezi stromy, renovováno, sloupková kamenná, čtverhranný stupněný dřík, kaplička s kovovým křížkem a novými obrazy, FOTO
GPS 48°49'17.037"N, 14°40'56.738"E
- kaplička před Hrádkem, u silnice na Hrádek, zděná výklenková, na straně malba gotického okna s vitráží, kovová mříž, uvnitř malba a vybledlé obrazy, FOTO
GPS 48°49'33.860"N, 14°40'56.593"E
- kaplička v Hrádku z roku 1815 zřejmě sv. Jana Nepomuckého, zvon s reliéfem sv. Ludmily z dílny budějovického zvonaře Pernera (osazen 1842), na návsi, udržovaná, VIII. 2014 v rekonstrukci, další info a foto zde http://www.jihoceskekaplicky.cz/?hradek-kaplicka,142, FOTO
článek Čajan Jiří, Opravy drobné sakrální architektury v roce 2014, TSL 11/2014
GPS 48°49'40.058"N, 14°41'4.293"E
- křížek sv. Martina u Martinského mlýna, JZ od Martinského mlýna /http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/1935-martinsky-mlyn/, nad cestou, kamenný, na skládaném kamenném podstavci, malba s nápisem "MARTINUS SANCTI"
pozn. prý nalezen při čištění rybníka, renovován a umístěn před mlýn (tedy až druhotné umístění) FOTO
GPS 48°49'39.842"N, 14°41'16.433"E
- křížek z roku 1879 za Martinským mlýnem, kovový s kamenným podstavcem, zde reliéf kříže, letopočet 1879 a vyryté srdce s iniciálami F. B. (zřejmě majitel mlýna František Bican)
(na hranici katastrů Hrádek - Olešnice !)
FOTO
GPS 48°49'42.301"N, 14°41'17.002"E
boží muka/kaplička nad "lesním božištěm", pár set metrů za ním poblíž lesní školky, místní název "Kostelík"
na místě bývalé lesní kaple Panny Marie Sněžné (první zmínka 1692), kaple na "Kostelíku" byla nakonec někdy po roce 1786 pobořena a zrušena (v Olešnici nově lokálie TS fary, mobiliář přesunut do kostela sv. Václava, který vznikl v roce 1787 přestavbou olešnického zámeckého pivovaru), zrušenou kapli pak připomínal nejprve obrázek na plechu na dřevěném sloupu, na jejím místě pak byla roku 1904 postavena alespoň malá žulová boží muka - kameník Karel Dvořák ze Lhotky u Besednic (vzorem dle olešnické farní kroniky byla podobná stavba u Karlových Varů - porovnání viz. níže citovaný článek), obraz PM Sněžné malíř Josef Hübsch, vedle je i malá kamenná mísa (resp. celá kaplička je na velkém kameni s mísou...)
(ovšem již na katastru Olešnice !)
FOTO
dobové foto - moskyt web, http://www.moskyt.net/pohanske-kukule-hradku, více foto rajče Martinský mlýn a okolí
foto 10/2018 an.
GPS - vede k ní turistická značka
článek TSL 8/19: Jiří Čajan, Kostelík a Karlovy Vary, TSL 8/2019, s. 11. (online)

JEDOVARY

NĚCHOV
- pamětní kříž Vojtěcha Brabce u vodojemu, dle nápisu zemřel na italské frontě 1917, zatím se nepodařilo zjistit více - FOTO celek + DETAIL 
GPS 48°49'54.185"N, 14°34'17.228"E
- boží muka FOTO 
Teršova skica - dle poznámky zde prý pod nimi "pochováni vojáci"
GPS 48°49'54.772"N, 14°34'18.447"E
- kříž z roku 1909, přímo v Něchově na návsi naproti kapli FOTO
GPS 48°49'56.254"N, 14°34'7.877"E

NEŽETICE
- křížek za potokem východně obce (u cesty za potokem přes můstek z nežetické návsi) FOTO
Udržovaný (plastika trochu orezlá). Kolem ohrádka z obrubníků se štěrkem. Bez nápisu na podstavci. Na kříži nápis "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS".
POZNÁMKA 12/2020: Křížek od té doby zřejmě rekonstruován (?) na pamětní Františku Zachařovi, který padl 18. 8. 1916 v oblasti Selz-Monfalcone na italské jižní frontě. OVĚŘIT V TERÉNU !
zdroj : Jiří Čajan, VPŘED k stému výročí republiky, TSL 11/2018, s. 20-23.
GPS 48°50'56.482"N, 14°35'24.590"E
- křížek přímo v obci z r. 1889 (přímo na návsi mezi 2 stromy) FOTO
Pěkně udržovaný. Na podstavci nápis "ZALOŽILI MANŽELÉ PAVEL ANA JIŘÍK 1889". Na kříži nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus" (zlatým písmem v psací podobě). Podstavec jinak podobný formou kříži v Březí za mlýnem.
GPS 48°50'59.345"N, 14°35'13.081"E
--------------------------
ZANIKLÉ: - tzv. Šinoklův / Šináklův kříž - Postavený po 1. sv. válce nezvěstnému Janu Šináklovi (*6. 2. 1892 v Nežeticích čp. 13, křest 7. 2.), synovi sedláka Jana Šinákla z Nežetic. V roce 1913 byl zařazen do stavu 9. děl. divize (jako vojín), 9. března 1915 padl do zajetí v Přemyšlu. Do ruských legií se přihlásil 4. dubna 1918 v Saratově, u 9. děl. divize a poté 1. děl. brigády pak získal hodnost střelmistra. Domů se vracel složitou cestou přes Vladivostok a pak kolem Afriky, působení v legiích ukončil až 11. listopadu 1920. Šinákl se tedy vrátil zpět domů jako ruský legionář a již "nepotřebný" pamětní kříž pak byl nejspíše ponechán svému osudu. Zmizel nejspíše při polních pracech, nebo při budování cesty k Rankovu. Původně stál při cestě k Rankovu, nejspíše na pozemcích náležejícím ke statku čp. 23 (resp. i čp. 13 dle matriky - tyto dvě čp. tvoří i dnes jednu usedlost). Dodejme, že "ztracený" Šinákl se dle poznámek u matričního zápisu stihl hned 2x oženit (1921 a 1937).
Šinákl v databázi VUA
v matrice N digiarchiv SOA Třeboň
zdroj: Jiří Čajan - Zdeňka Kubínová, Ještě k Šinoklovu (Šináklovu) kříži v Nežeticích, TSL 12/2018, s. 8 (online)
GPS přibližná N 48° 51.190'  E 14° 35.134' (dle archivnimapy.cuzk.cz)

OTĚVĚK
22) křížek mezi Vráží a Otěvěkem (pod vzrostlým stromem těsně u silnice, u odbočky polní cesty) FOTO
V současnosti bez nápisů, udržovaný. Velmi pěkný rozhled na Slepičí i Novohradské hory. Ovšem dle stránek Jihočeské kapličky.cz dříve vypadal ještě o něco lépe. Dle tamějšího popisu má obdélný půdorys o rozměrech 58x28x290 cm. Ve středu kříže byl klasický zdobený plech s nápisem "Jsem světlo světa". Plastiky zůstaly zachovány.
GSP 48°51'29.319"N, 14°36'45.950"E
23) kamenný smírčí kříž "Baba" a sloupková boží muka sv. Jana Nepomuckého z r. 1738 (u hlavní silnice u odbočky do Otěvěka) FOTO
Boží muka sloupková kamenná se čtyřhranným podstavcem. Dřík kulatý nahoře s malou kapličkou (na římse mezi nimi je nápis 1738), která je ukončená dvojramenným kovovým křížkem. V roce 2004 prý dočasně bez kaplice (restaurování ?). Zřejmě na původním místě ? (indikační skica stab. kat.)
Smírčí kříž je nepochybně mnohem starší  - údajně zde měl čísi hřebec udupat ženu, což se mělo stát za tažení švédského vojska, tábořícího právě v Otěvěku. Byl původně jinde - původně stál před domy čp. 32 a 58 uprostřed pastviny (nyní pozemku ohraničeném hlavní silnicí a cestou vedoucí od stávající lokace směrem do obce). Při rozorání pastviny byl převezen k silnici a odtud později asi v roce 1920, na současné místo. Kříž byl zlomen. Při stavbě domu čp. 58 jej chtěli zedníci zazdít, ale naštěstí jim v tom v poslední chvíli hospodyně zabránila. Slepen a postaven na současném místě byl až roku 1946.
(zdroj stránka Selskebaroko + článek Čajan Jiří, Kamenné kříže Trhovosvinenska, TSL 1/2004, s. 6.- dále zmíněn smírčí kříž u O. Újezda, Žáru mapy.cz a "křížový kámen umístěný nad píšetnickými zatáčkami vlevo při silnici Trhové Sviny - Besednice" mapy.cz)
skica Terš - ovšem lehce mimo realitu = musel by být vidět ze všech stran smírčí kříž, který je těsně vedle X mohl být v tu chvíli ještě jinde (po 1946 na současném místě)
dnešní poloha GPS 48°51'25.243"N, 14°37'4.768"E, smírčí kříž dříve zhruba zde ?: N 48° 51.4137596' E 14° 37.0570408' nebo N 48° 51.3855994' E 14° 37.1015783'
24) mohutný kamenný kříž (na ostrůvku v křižovatce u autobusové zastávky) FOTO
Udržovaný s dvěma plastikami. Velmi podobný křížům č. 20 a 21.
GPS 48°51'14.008"N, 14°37'11.489"E
- návesní kaple Korunování Panny Marie - uvnitř pamětní deska Petru Buřičovi - sapéru č. 10, padlému v Itálii 12. 8. 1918 a Janu Fleišmanovi, vojáku pěšího pluku 91, který padl v Srbsku 10. 11. 1914.
zdroj : Jiří Čajan, VPŘED k stému výročí republiky, TSL 11/2018, s. 20-23.
OVĚŘIT A VYFOTIT V TERÉNU !!
GPS N 48°51.27803', E 14°37.09212'
FOTO

PĚČÍN
- kaplička z roku 1877 FOTO 
GPS 48°48'57.654"N, 14°40'18.952"E
- výklenková kaple na okraji obce, v SZ části vsi, pod statkem, FOTO (lepší foto na Zničené kostely.cz), znovupostavena 2010 kolegou J.S., kaplička byla dříve nazývána "Kuler-Kappele", podle již zaniklé usedlosti za ní (dle Glaube und Heimat, 2018)
stav 10/2018 - jiná barevnost, přebíleno
GPS 48°49'2.493"N, 14°40'11.687"E
- výklenková kaple na pozemku parc.č. 1492/1 FOTO (bohužel špatné roční období)
Od 2009 nemovitá kulturní památka (via NPÚ ČB). Rekonstruovaná. (lepší foto na Zničené kostely.cz)
stav 10/2018
GPS 48°49'7.147"N, 14°40'3.566"E

RANKOV
- boží muka na návsi vedle pomníku, dle infa novodobá kaplice - dřík původní, dříve bývaly u polní cesty směrem na Otěvěk - kaplice ukradena a dřík se válel ve křoví u cesty - stále vyznačena na tur. mapě cca. 48.8628611N, 14.5948825E (vyfoceno povalené v archivu autora stránek selskebaroko.cz)
FOTO 
GPS 48°51'55.692"N, 14°35'30.085"E
- kříž z roku 1910 u cesty na Nežetice, na podstavci nápis: Pochválen Pan Ježíš Kristus 1910, dle infa místních je na současné místo přesunutý - dříve prý u místního JZD v prostoru "u dubů"
FOTO
GPS 48°51'54.040"N, 14°35'27.963"E
- kamenná boží muka s křížem u silnice Trhové Sviny-Č. Budějovice
*boží muka památkově chráněná ÚSKP 40839/3-524 od 1958, na soklu letopočet 1842 (odkaz + foto PamKatalog), jde o původní umístění, kaplice dle infa prý 2x ukradena (tj. nepůvodní)
*kříž stojí v bezprostřední blízkosti a má dataci 1892
FOTO wiki
GPS 48.8669231N, 14.5960278E
oboje skica Terš

TODNĚ
- pamětní kříž z roku 1913, věnovali manželé Marie a Pavel KOUBOVI držitelé usedlosti čp. 9 FOTO 
GPS 48°50'19.212"N, 14°33'47.246"E
- kaplička přímo vedle vedle hasičské zbrojnice FOTO 
GPS 48°50'21.530"N, 14°33'48.341"E
- kaplička pod Todeňskou horou FOTO
Teršova skica - sv. Linharta
GPS 48°50'25.530"N, 14°33'37.801"E

TŘEBÍČKO (+ křížový odkaz Třebeč již mimo katastr TS)
- křížek Na Hvízdalkách, na rohu živého plotu, nápis "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS", udržovaný, FOTO
GPS 48°51'23.086"N, 14°39'35.252"E
- křížek u cesty do Třebíčka před čp. 14, nápis "Pochválen Buď Pán Ježíš Kristus", na podstavci letopočet 2003 - zřejmě novodobý nebo obnovený, FOTO
GPS 48°51'30.006"N, 14°39'42.196"E
- křížek u cesty na okraji lesa mezi Třebíčkem a Třebčí (již správně na kat. Borovan, resp. třebečského katastru, ale zařazen kvůli blízkosti). Původně zde byl ještě klasický oválný plech s nápisem „Nám Pane zachovej čisté srdce, lásku vlasti a boží požehnání“. Kříž je přeražený a jen neuměle vyspravený. (odkaz borovany-cb.cz), FOTO
GPS 48°51'46.458"N, 14°39'58.169"E
- kaplička v Třebíčku, zděná výklenková, opravená, nová střešní krytina, velmi pěkná plastika s hodnotami stáří, FOTO
skica Terš + skica Terš 2
GPS 48°51'49.511"N, 14°39'27.616"E
- křížek vedle "hájenky" čp. 27, těsně u silnice mezi stromy u odbočky, nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.", FOTO
GPS 48°51'58.918"N, 14°39'16.730"E
- velký kamenný kříž z roku 1879 u silnice Trhové Sviny - Borovany, těsně u silnice mezi stromy, letopočet dole na dříku, FOTO
GPS 48°51'45.871"N, 14°39'12.377"E

VESELKA (bude doplněno?)
- kaplička nad odbočkou z Veselky k hlavní silnici
GPS 48.8753922N, 14.5846417E, FOTO, DETAIL
pozn. kousek pod kapličkou ve svahu nad silnicí (a bývalým mlýnem) je zajímavý tzv. brzdový kámen FOTO, DETAIL, GPS cca. 48°52'28.935"N 14°35'3.600"E, definice WIKI

REJTA
- křížek u Terezínského rybníka vysvěcený 1947, u polní cesty na hrázi, omšelý, klasický kovový s kamenným podstavcem s vročením 1946, na památku Růženy Jindrové omylem zastřelené 28. dubna 1946 ráno, FOTO
více info o smutné události srv. článek Čajan Jiří, Opravy drobné sakrální architektury v roce 2014, TSL 11/2014
GPS 48°49'56.651"N, 14°40'47.607"E
- boží muka u Terezínského rybníka, kamenná sloupková s kapličkou, dřík kvádrovitý v horní polovině se sraženými rohy, kaplička s půlkulatým zakončením, klasický kovový křížek, obnovené obrazy, renovováno 2013 (nápis na spodní části), FOTO
GPS 48°49'57.842"N, 14°40'45.113"E
- křížek na zahradě čp. 269 /Rejta/, v rohu zahrady pod lípou, zanedbaný a orezlý, kovový na vysokém kamenném dříkovitém podstavci, velmi zašlý letopočet 1891 a nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus", FOTO
GPS 48°50'1.381"N, 14°40'19.715"E

V ŠIRŠÍM OKOLÍ TS (některé již zařazeny v části II - proto stejné označení)

BESEDNICE
- křížek z r. 1869 u odbočky ke Slabošovce, FOTO
klasický, kamenný podstavec s datací a pěknými reliéfy, zasazen na kamenné desce
foto celek + detail1 + detail2 + detail3
GPS N 48° 47.342'  E 14° 32.862'
- dřevěný kříž v remízku nedaleko, FOTO
velmi zajímavý, sbitý a zasazen v zapuštěné rouře - dost možná zřízen místními jako památka na již dnes zničený kříž na místě ?
foto celek
GPS N 48° 47.394'  E 14° 32.859'

BORŠÍKOV
- kříž z r. 1909, FOTO
U křižovatky sinice Čížkrajice-Boršíkov na Mezilesí - naproti autobusové zastávce. Velký kamenný kříž s plastikou Krista. Na podstavci datace 1909.
GPS 48°48'44.305"N, 14°38'8.938"E
- návesní kaple z r. 1930, FOTO
Na návsi, nad rybníkem u silnice. Se zvoničkou, s vročením LP 1930. Uzamčena. Udržovaná.
GPS 48°49'2.636"N, 14°38'3.865"E
- kamenná boží muka, FOTO
Vedle silnice u čp. 19. Dřík mnohohranný, nahoře kaplička s kovovým křížkem a nikou s novým obrázkem. Vypadají očištěná. Kulturní památka číslo rejtříku 41591 / 3-64 (monumnet)
skica Terš
GPS 48°49'3.731"N, 14°38'3.484"E
- výklenková kaplička Ukřižování v Boršíkově za čp. 9, FOTO
Přístup z návsi není možný, třeba obejít spodem od Čížkrajic. Evidentně rekonstruovaná a zakonzervovaná, nádherné zachovalé malby. Díky terénu pěkné kamenné schodiště. Pěkné místo - doporučujeme k návštěvě (také jsme zapálili svíčku). Kulturní památka, č. rejstříku 100474 (monumnet)
GPS 48°49'1.700"N, 14°38'10.296"E
- křížek z r. 1903, FOTO
Nad silnicí Boršíkov-Svatá Trojice. Zřejmě u bývalé cesty. Na dohled kostel Nejsvětější trojice. Rekonstruován v klasické barevnosti. Na oválném plechu s okrajovým zdobením nápis "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS". Na podstavci nápis 1903.
GPS 48°49'17.458"N, 14°38'7.386"E

BUKOVÁ
- socha sv. Jana Nepomuckého, polychromovaná (pravděpodobně nově), nad autobusovou zastávkou, FOTO + poloha mapy.cz hyalit.net
- kříž z r. 1894, těsně za Bukovou směr Olešnice, dřevěný (zřejmě nový), na kamenném podstavci datace a klasický nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus"
FOTO
GPS 48°49'29.176"N 14°43'12.218"E
- boží muka před čp. 88, kamenná sloupková, umístění prý nepůvodní (dříve u křižovatky silnic Olešnice-Žár), památkově chráněno ÚSKP 22665/3-621 (detailní popis PaKat)
FOTO
GPS N 48° 49.446' E 14° 43.374'
- křížek u křižovatky polních cest V obce, podstavec kamenný, křížek řešen poměrně netradičně s tlapatými konci a vyřezáním, tepaná rostlinná výzdoba kolem, FOTO + poloha mapy.cz hyalit.net (bohužel se mi nepovedlo lepší foto než zde)
- kaplička v polích V Bukové, zděná výklenková, na trase NS Paměti Novohradska - u rozcestí k rybníku Horní Stávek, udržovaná, nízká reliéfní výzdoba, výklenek s mříží a malbou, rozhled po krajině, s lavičkou
FOTO
GPS N 48° 49.425' E 14° 44.556'
- křížek u čp. 56 - malý, klasický litěný, zřejmě nově osazený - na SPanoramě z 1/2015 ještě nic není, udržovaný, nápis "POCHVÁLEN BUĎ JEŽIŠ KRYSTUS"
FOTO
GPS cca. N 48° 49.433' E 14° 43.401'

ČÍŽKRAJICE
- kamenný kříž před Čížkrajicemi z r. 1885, FOTO 
U kraje silnice před plotem. Stříbřená plastika Krista. Zajímavě řešený kříž s reliéfem. Nápis černý tesaný na podstavci "POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS" a dále doleji "Na památku věnovala ANNA DOUCHOVÁ -1885-".
GPS: 48°48'28.735"N, 14°38'6.371"E
- kříž západně Čížkrajic z r. 1897, FOTO
Pod dvěma vzrostlými kaštany. Malá plastika P. Marie u paty kříže + plastika Krista. Nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus" + datum 1897 dole. Nápis pouze v kameni, nebarvený. Na kamenné/betonové desce. V okolí čtveřice patníků s otvory, zřejmě v minulosti okrasně oploceno.
GPS 48°48'20.077"N, 14°37'56.190"E
- návesní kaple v Čížkrajicích, FOTO
Na návsi, u rybníka a silnice na Chvalkov. Překvapivě bylo možno vstoupit. Zachovalý omšelý interiér se svatými obrazy. Funkční zvonička - provaz skrze strop.
GPS 48°48'21.442"N, 14°38'10.820"E
- socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1723, FOTO
Na návsi vedle autobusové zastávky. Pobořené domy v pozadí působí dosti tristně. Kulturní památka č. r. 23927 / 3-68 (monumnet)
GPS 48°48'23.187"N, 14°38'10.072"E

DOLNÍ/DOBRKOVSKÁ LHOTKA + DOBRKOV
- kříž v Dobrkově mezi čp. 28 a 74, FOTO
s patinou, kamenný s typickou výzdobou, na podstavci obvyklý nápis : POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS a níže věnování : Na památku věnovaly VOJTĚCH A TEREZIE DVOŘÁK. 1885
foto celek + detail
GPS N 48° 47.790' E 14° 35.673'
- návesní kaple z r. 1867, FOTO
zasahuje do oplocení a na sousední pozemek 1531/1, upravená v klasické barevnosti, se zvoničkou, v průčelí je nika pro ikonu a výše v omítce orámovaná datace 1867
foto celek 1 + celek 2 + detail
Terš skica
GPS N 48° 47.736' E 14° 35.722'
- kaplička před Plachovým mlýnem, FOTO
těsně u cesty kolem mlýna, za ní menší roubená stodola, udržovaná zřejmě obyvateli mlýna ?
mlýn VM.cz
GPS N 48° 47.767' E 14° 35.400'

Terš skica 2
Terš skica 3
Terš skica 4

CHVALKOV
- kamenná boží muka "Na Vyhlídce" z r. 1886
Spojována spíše s Klažary, ale na katastru Chvalkova. U křižovatky silničky směrem na Klažary s polní cestou ke Chvalkovu. Mezistupeň mezi božími muky a kapličkou. Na vrcholu kříž, ve výklenku nový obrázek, dole málo zřetelná datace 1886.
odkaz selskebaroko.cz
FOTO 5/2017
FOTO 10/2018 celek
GPS N 48° 47.87855' E 14° 39.2360333'
-
boží muka/podstavec kříže před čp. 7 z r. 1882
U silnice Chvalkov-Kondrač před čp. 7 - obrůstá mladým doubkem. Lehce nahnuto směrem do silnice. Velmi zajímavé typově - buď jde o stélovitá boží muka nebo podstavec kříže (tomu by napovídala uštípnutá horní zadní a pravá rohová část ?). Ikonograficky zajímavé - po stranách dvě reliéfní věžičky s kříži, mezi nimi vlys ve tvaru gotického okna s křížem uvnitř. Ve spodní části reliéfní datace 1882 - poslední číslice je zdá se v horní části poškozena ? 
foto Wikipedie 9/2012, větší
FOTO 10/2018
GPS N 48° 47.674'  E 14° 38.425'

KAMENNÁ
- kamenná boží muka u silnice směrem na Rychnov u N.H.
Vyčištěná, čtvercový podstavec s 8hranným dříkem s diamantovým přechodem, kaplice s novým obrázkem moderně dělaná - podobně jako jinde v kraji nesedí stylově ke zbytku. Vlevo od mohutné lípy (10/2018 lípa zničena, zřejmě blesk ?). BM stojí na placáku. Vpravo od lípy se nachází zbytek dříku jiných BM - možná jde o ty popsaná ZDE ? (v Spanoramě v r. 2016 bylo něco dříve vidět zde u hasičské zbrojnice v obci: N 48°46.86610', E 14°40.12372' - ovšem na místě 10/2018 nic nalezeno nebylo - zřejmě tedy přesunuto sem ?)
památkově chráněná - PaKat 36049/3-179
FOTO 10/2018
GPS N 48° 46.637'  E 14° 40.145'
- návesní kaple sv. Jana Nepomuckého
V dobrém stavu, zřejmě nedávno rekonstruovaná - jiná barevnost oproti Panoramě 4/2016 a fotu 4/2017 - nyní žluto-okrová barevnost. Ze sedlové střechy vyrůstá zvonička ve tvaru šestiboké lucerny s cibulí. Naproti čp. 3 (vedle čp. 2 - dnes "Muzeum vysídlených obcí Novohradska")
památkově chráněno - PaKat 14375/3-177
návesní kaplička na starém pohledu vodnimlyny.cz - vedle dva stromy
FOTO 10/2018
GPS N 48° 46.813'  E 14° 40.150'
- křížek u silnice Kamenná-Kondrač
U odbočky polní cesty pod Kondrač. Litěný, s průhledy v ramenech kříže a zdobením, plastika Krista. Zajímavý podstavec obdobného tvaru jako mívají dříky božích muk (s uraženým jedním horním rohem). Kříž byl původně upevněn očividně jinak - díra v zadní stěně podstavce.
FOTO 10/2018
GPS N 48° 46.839'  E 14° 39.847'   

KEBLANY
- kříž osamocený v polích mezi Keblany a Mohuřicemi, FOTO
Vysoký kamenný kříž s klasickými plastikami, na čtvercovém podstavci nápis. Cesta dříve vedla zákrutou, později narovnána (resp. šlo více cest v okolí). Uvádí se, že sedlák Skopec z Besednic hnal dobytek na trh do Trhových Svinů. Když dobytek prodal, zaplatil své dluhy a vracel se s několika drobnými v kapse pěšky domů. V místě, kde kříž stojí, byl přepaden a zabit. Na kameni je údajně zobrazena vražedná hůl a taška na peníze. (zdroj FB Renata Cábová)
GPS 48°48'46.544"N, 14°36'11.300"E
- křížek z r. 1904 na začátku Keblan, FOTO
Klasický litěný křížek - stříbrno zlatá polychromie (značně setřená), celkově omšelý, na podstavci s tesanou datací 1904.
GPS 48°48'46.480"N, 14°35'42.169"E
- návesní kaple v Keblanech u čp. 39, FOTO
Rekonstruovaná v obvyklé barevnosti s pěknou oplechovanou dřevěnou zvoničkou. Velmi půvabný návesní rybníček.
GPS 48°48'50.202"N, 14°35'40.931"E
- kříž u křižovatky polních cest směrem na Lniště, FOTO
Vysoký kamenný kříž s plastikou  Krista (na dříku p. Marie) s nápisem "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus". Z místa hezký rozhled do kraje.
GPS 48°48'59.483"N, 14°35'44.581"E
- kaplička při staré cestě k Machovu mlýnu, FOTO
V mapě KČT popsána jako sv. Jana Nepomuckého, ve svahu, udržovaná, dříve zřejmě s plastikou ? Patrně později obílena (prosvítá okrová omítka). Zmíněná cesta je v horní části blíže vsi v zářezu s typickými kamennými tarasy z polí.
Terš skica - podle skicy dříve musela jít cesta zřejmě dole úvozem (dnes je kaplička obrácena nelogicky "zády" k cestě - ovšem dole je strouha ?),
GPS 48°49'4.710"N, 14°35'27.859"E

KLAŽARY
- křížek severně od čp. 14 vlevo od cesty směrem na Pěčín, u památné lípy.
Klasický litěný s jednoduchým členěným kamenným podstavcem. Plastika Krista na zajímavě řešené zdobené hlavici kříže s průhledy skrze ramena a rostlinnými motivy a paprsky od středu. Kříž by popravdě od místních snesl trochu péče !! (PS: čp. 14 je prý původně pivovar + zajímavé ruiny statku naproti na parcele 60 s motivem čtyřlístku ve štítě - FOTO 10/2018)
FOTO 5/2017
FOTO 10/2018 - hlavice kříže
GPS N 48° 48.1298609' E 14° 40.0029516'
-
kříž u silnice na Žumberk, před chatou.
Kamenný, poměrně vysoký a mohutný. Plastika Krista, ovšem více z výzdoby evidentně chybí ? Na podstavci nápis "Gelobt sei Jesus Kristus in Ewigkeit."
FOTO 5/2017
GPS N 48° 47.9685776' E 14° 40.0352991' (opravena poloha ve Sfotomapách)

poznámky:
+selskebaroko.cz - v Klažarech mají být i kamenná boží muka, zatím nenalezena
+v 5/2017 - na okraji mlýniště bývalého klažarského mlýna (staré čp. 1, dnes na jeho místě chata) - v areálu se dochovaly dva kamenné podstavce křížů (jeden s datací 1882), zřejmě jako pozůstatky po zničeném mlýnu ?

LNIŠTĚ (více foto na rajčeti)
9) kaplička západně od Lniště z r. 1887, památkově chráněná, prý dříve povalená za JZD, srv. stav 5/2012 a 7/2017 - jiná mřížka, přidán křížek na vrcholu
stav 2011 Wiki
odkaz PaKat
FOTO + článek na www Selské baroko
GPS 48°49'51.770"N, 14°36'40.288"E
- návesní kaple se zvoničkou, rekonstruovaná v tradiční barevnosti (více foto zde rajče an.)
stav při opravě 2011 Wiki
FOTO
Terš skica
cca. 48.8301644N, 14.6160314E
zaniklé:

* toskánská boží muka z roku 1846, odkaz PaKat - prý nenalezena - vedle silnice směrem na Mohuřice na kraji lesa - překvapivě jsou i stále v mapě: 48.8243444N, 14.6187564E, dříve cesta cca. po hranici dnešního katastru
* druhá boží muka, taktéž nenalezena (možná omyl, duplicita?) - odkaz PaKat
* kříž u cesty na Keblany ? - křižovatka s již zaniklou cestou, v terénu neprověřeno
cca.
N 48° 49.4410548' E 14° 36.4498632'
* další kříž před dnes zachovanou kapličkou č. 9 - cca. N 48° 49.8531104' E 14° 36.7120917' - možná jde o ona druhá dnes neexistující boží muka výše ?
------------------------
Teršova skica 1
- "padlý kříž v poli u Lniště" - pravděpodobně zaniklý, půjde o jeden z výše zmíněných... dle okolí na skice těžko určit ?
Terš skica 2 - "od Lnišť k Trhovým Svinům" -
v údolí Buškův hamr, zajímavý je kříž uprostřed skicy u dnes zaniklé cesty do Lnišť od hamru - možná jde o druhý zmíněný kříž pod kapličkou č. 9 ?
------------------------
pozn.
kříž u odbočky na Lniště je ještě na katastru TS.

MEZILESÍ
- lesní kaple severně Mezilesí, FOTO
Na kraji lesa severně od obce. Vede sem polní cesta. Evidentně docela udržovaná - ikonka ve výklenku, obrazy uvnitř, mříž uzamykatelná.Pěkné místo, doporučujeme.
GPS 48°49'3.562"N, 14°38'32.031"E
- křížek u polní cesty, FOTO
U polní cesty směrem k výše zmíněné kapličce. Byla by třeba rekonstrukce - kříž je již dost orezlý (zřejmě na soukromém pozemku ?)
GPS 48°48'54.756"N, 14°38'34.227"E
- kaplička na kraji Mezilesí, FOTO
Na okraji obce u křižovatky na Boršíkov. Značně omšelá omítka i vnitřek, ovšem paradoxně stále s výzdobou (nesoucí zub času). Dřevěná uzavíratelná mříž.
GPS 48°48'44.579"N, 14°38'37.248"E
- návesní kaple V Mezilesí, FOTO
Na návsi, vedle je velmi zajímavá informační cedule. (odkaz zničenékostely.cz)
GPS 48°48'42.487"N, 14°38'42.897"E
- kaple sv. Jana Křtitele - tzv. "Šrámovka"/"Šrámkovka"
U silnice od Čížkrajic směrem na Klažary, mezi dvěma vzrostlými kaštany. Ač je spojována spíše s Čížkrajicemi, je skutečně už na katastru Mezilesí. Zděná kaplička doslova vstala z popela, byly to jen zbytky zdiva - znovupostavil ji v letech 2009-2011 můj kamarád Honza Salva (sdružení Drobné památky nejjižnějších Čech), který už podobných památek v regionu opravil vícero. Vpravo zbytky zdiva - původní účel ?
stav jaro 2009 - zničenékostely.cz
FOTO 5/2017
GPS N 48° 48.120906' E 14° 38.980902'

MOHUŘICE (+částečně foto rajče)
- kamenný kříž u silnice na Mohuřice, FOTO
Vlevo od silnice (několik metrů), u shluku bříz. Na podstavci nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus" - tesaný stříbřený, za chvíli se může stát nečitelným (již málo barvy v písmenech). Dvě stříbřené plastiky Krista a P. Marie + plaketa INRI v horním rameni kříže. Pokrývá se lišejníkem (blízkost stromů - vlhko).
GPS 48°49'18.293"N, 14°37'1.711"E
- kamenný pamětní tzv. Šímů kříž - při mém průzkumu původně minut (nafoceno později 8/18 viz. odkazy dále), poměrně vysoký, udržovaný, u cesty (zřejmě původně k mlýnu Trajerovu a Valše) za usedlostí čp. 30. Velmi pěkné detaily výzdoby - držák na svíčku. Při dokumentaci očištěn i hezký kamenný schod před křížem.
Věnování na vsazené desce v přední straně podstavce:
"K PAMÁTCE
ZEMŘELÝM RODIČŮM A MANŽELCE
MATOUŠI, ALŽBĚTĚ
A MARII ŠÍMOVÝM
NA PAMĚŤ SVĚTOVÉ VÁLKY
KTERÁ TRVALA OD 26/7 1914
DO 28/10 1918
POSTAVITI DAL V ROCE 1927
MATOUŠ ŠÍMA
ROLNÍK NA ODPOČINKU
V MOHUŘICÍCH ČP. 17"
* GPS cca. dle umístění fotek v mapě:
FOTO 1 mapy.cz Ondřej N. 1/2018
FOTO 2 mapy.cz Ondřej N. 1/2018 - detail věnování
mapy.cz 8/2018 + foto rajče an.
- kamenná boží muka u odbočky na Keblany na začátku Mohuřic
stav 2013: Tehdy pouze pouze kulatý dřík s kruhovitým podstavcem (kaplička chyběla). Nese známky oprav. Nebyl zatím znám osud celé památky, případně chybějících částí.
foto mapy.cz 2013
stav 2018: Od poslední návštěvy očištěno + přidána nová kaplička (s o něco pozměněným tvarem - více kulatější) s kovovým křížkem na vrcholu. V nice kresba na skle ?
mapy.cz 8/18 + foto rajče an.
památkově chráněno - odkaz PaKat (zde také foto původního stavu)
GPS 48°48'48.013"N, 14°36'50.447"E
- kamenný kříž z r. 1868, poměrně vysoký, na mohuřické návsi vedle vzrostlého stromu, FOTO
Udržovaný - stojí v udržovaném ohraničeném vysypaném čtverci. Na dříku je datum 1868 + nápis "NÁKLADEM OBCE Č. H." Nápis vytesán a stříbřen. Plastika Krista. Konce ramen kříže ozdobné.
GPS 48°48'43.387"N, 14°36'50.483"E
- litěný křížek u bytovek a rybníka, FOTO
Na kraji Mohuřic před bytovkou, na druhé straně rybník. Litěná konstrukce s matně černým nátěrem se stříbrnými doplňky. Podstavec - kamenný, bez nápisů. Nápis na okrouhlém plechu se stříbrným věncem zní zřejmě "Dej Pán Bůh štěstí". Setřeno - špatně čitelné. Jinak pěkně udržovaný.
GPS 48°48'43.002"N, 14°36'58.417"E
- kamenný kříž u Klenského potoka, FOTO
Před mostem přes Klenský potok /na okraji parkoviště/. Nápisy na podstavci jsou už obtížně nečitelné. Budova vedle je bývalý Kýznerův mlýn čp. 20 /podle webu zde dříve "Horse club mlýn Slavče"/
horní část podstavce: "Já jsem cesta pravda a život a žádný nepřijde k otci jedině skrze mě." /díky kolegovi K. :)/
spodní část podstavce: "NA PAMÁTKU MARIE HAVEL Z POŘEŠÍNA POSTAVIL ČENĚK HAVEL 1883"
foto 3/2020 + detail nápisu (oboje vodnimlyny.cz)
GPS 48°48'44.762"N, 14°37'7.849"E

OLEŠNICE (zatím část)
- zbytek dříku božích muk před Olešnicí, 2. foto
FOTO

GPS 48°50'23.983"N 14°41'21.272"E (dle turist. mapy)
- boží muka v Olešnici u čp. 107, sloupková kamenná, klasického tvaru x poměrně velmi nízká, stopy dřívějšího obílení, ve výklenku kaplice obrázek (zbývající výklenky přiznané pouze zahloubeným mělkým reliéfem)
FOTO
GPS N 48° 50.217732' E 14° 42.350598'
- kříž Evy Filkové z r. 1909 - kamenný, poměrně vysoký klasického střihu - nad zřejmě bývalou skládkou JZ Olešnice, na podstavci deska s nápisem: "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus 1909. Památku věnovala Eva Filková."
FOTO mapy.cz
celek 1, celek 2, detail kříž, detail deska
GPS N 48° 50.1806833' E 14° 41.90595'

OSTROLOVSKÝ ÚJEZD (viz. také foto rajče 11/2017)
+srv. článek zde na spřáteleném webu S-ČB Drobné sakrální památky obce Ostrolovský Újezd
*křížek u čp. 29, GPS
48°52'50.374"N 14°36'3.259"E, FOTO 11/2017 + detail rajče
*návesní kaple s vročením 1889
na parcele 136, GPS 48°52'50.517"N 14°36'3.988"E: FOTO 11/2017, + detaily rajče an., detail štítu s vročenímboční pohled
+ co ještě chybí v tomto odkaze a je na katastru obce:
-
smírčí kříž - v lese poblíž hlavní silnice pomník mečíře Šimona Nitzka zavražděného lapkou Ondřejem Plemátlem v noci z 3. na 4. října 1577 při cestě na výroční jarmark do Trhových Svinů - útočníci byli zanedlouho dopadeni a vdova Kateřina nechala na místě činu postavit tento kámen - jde o cca. 183 cm vysoký žulový sloup mezi dvěma mohutnými modříny (již s poměrně velkou patinou - možná by zasloužil odborně očistit ?), který je v horní kruhové části opatřen reliéfem řeckého kříže, pod nímž je 15 řádků německého nápisu, památkově chráněn ÚSKP 33672/3-429 odkaz PaKatalog
poloha GPS cca. 48°53'11.209"N 14°34'52.676"E
foto MAPY.cz (+ 2x foto v mapě od kolegy No.666, ale poloha je správně ta o něco výše - viz. mé foto ve fotomapě)
FOTO rajče an. detail hlavice kříže, zezadu, náklon, náklon 2,
popis, další info + přepis nápisu níže via odkaz strážkovice.cz
+ odkaz Toulky FB
ANNO DOMINl 15 .. / AM TOG FRANCI... .
IST DER ERBA / SIMON MITZK / SEINES HANTW / ERCKS EIN SCH / WERFEGER VND / BVRGER IN BOHA / IMISCHEN BVDWE / IS AN DISEM ORT / VON DEN RAVBER / N ERMORDET WO / RDEN GOT VERLE / IIME VND VNS ALL / EM EIN FRELICHES / A VFERSTEHEN / AMEN IT..

- kříž Jana Dudáka - u rozcestí polních cest na Trocnov severně obce (rozcestník + pěkná lavička s rozhledem), klasický udržovaný se zlacením
info www.ostrolovskyujezd.cz/file.php?nid=2597&oid=3069852
foto MAPY.cz
foto rajče an., detail kříže, detail nápisu na podstavci, boční pohled,
GPS cca. 48°53'4.872"N 14°35'59.230"E
"NA PAMÁTKU VĚNOVAL JAN DUDÁK"

SEDLO
Terš skica

SLAVČE (foto rajče)
- křížek u čp. 44, udržovaný, klasický litěný, kamenný podstavec, zbytky moderního oplocení kolem
GPS N 48° 48.186132' E 14° 36.694584'
foto rajče, mapy.cz
- kříž z r. 1902 u kostela sv. Filipa a Jakuba - na ostrůvku v křižovatce, s datací na podstavci, rohové sloupky oplocení, vysoký kamenný s plastikou Krista (Madona dole chybí - stopy uchycení)
"Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Na památku věnovali Vojtěch a Marie Štěpánek." (detail nápisu na vsazené desce) 
GPS N 48° 47.9548' E 14° 36.91527'
mapy.cz, foto rajče an.

- výklenková barokní kaplička ve Slavči u čp. 23 (pěkný štít s datací 1926)
dnes barevné omítky, očividně udržovaná, postavena kolem r. 1800 (je KP - více infa odkaz PaKat), výška 359cm, původně zde lidové dřevěné plastiky z konce 18. století: Jan Nepomucký, sv. Florián a sv. Prokop. Z důvodu absence jiného sakrálního objektu na návsi ve středu obce je prý v obci obyvateli chápána jako návesní kaplička.
GPS N 48° 47.852' E 14° 36.8907333'
foto rajče an., mapy.cz
Terš skica
- křížek na rozcestí Slavče - Keblany - Mohuřice, klasický litěný na kamenném podstavci, udržovaný, lehce nakloněný
GPS N 48° 48.2718' E 14° 36.57163'
foto rajče + mapy.cz

STRADOV

ZÁLUŽÍ (foto rajče)
- křížek u čp. 22, u vzrostlé lípy u silnice na Dobrkovskou Lhotku, litěný s kamenným podstavcem - tvarově zajímavý a neobvyklý, díky kořenům stromu již poměrně dosti nakloněný !
GPS N 48° 47.4804879' E 14° 36.6561985'
mapy.cz + foto rajče an.

- kříž (z r. 1903?) za čp. 10 - vysoký kamenný pod dvěma mohutnými stromy, zbylé rohové sloupky oplocení, zřejmě již delší dobu neudržovaný ? (plastiky již poměrně orezlé, velká patina celkově), nápis na vsazené desce na podstavci - již ne moc čitelný...
Nápis zřejmě zní (kurzívou přibližné nebo domněle-odhadnuté části nápisu):
Pochválen buď
Pán Ježíš Kristus
Na památku věnovali
(?) a Alžběta Chamniva
1903.
GPS N 48°47.42718', E 14°36.78775'
mapy.cz + foto rajče an.
- návesní kaplička sv. Jana u čp. 17, prý z pol. 19. století, pěkně opravená a udržovaná - v klasické barevnosti, se zvoničkou, památkově chráněno (odkaz PaKat)
GPS N 48° 47.4899' E 14° 36.79'
foto oprava 4/17 fotomapy.cz
foto rajče an. + mapy.cz

Terš skica
- boží muka mezi Slavčí a Zálužím, pod ruinou čp. 45 (parcela st. 52) u polní cesty směrem do Slavče, kamenná neobvyklého stélovitého tvaru (prý po vzoru starších a bohatěji zdobených v Dobrkovské Lhotce), památkově chráněno (odkaz Pakat). Celkově by byla třeba očista - poměrně velká patina s lišejníkem. Křížek na kamenné kouli na vrcholu ohnutý.
V horní části reliéf sv. Trojice, kříže, dole datace a nápis: 
"SMILUG SE NAD NAMI O PRESWATA TROGICE"
GPS N 48° 47.580936' E 14° 36.826368'
foto rajče an. + mapy.cz
Terš skica

ŽUMBERK
- boží muka na žumberské návsi

Památkově chráněná 18953/3-625, druhotně umístěna (viz. článek ZDE + další torzo božích muk) - pozdněgotická kamenná BM ze 16. století.
odkaz PaKat
FOTO 5/2017 (již lišejníky, v kaplici nový obrázek)
GPS N 48° 47.760'  E 14° 40.950'
- kříž u žumberského kostela z r. 1877
U ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele směrem do návsi, mezi stromy. kamenný poměrně vysoký s plastikou Krista, na podstavci lehce vybledlý nápis: "Missions Kreuz 1877"
soupispamatek.com - zde další dr. sakr. pam.
FOTO 10/2018
GPS N 48° 47.747'  E 14° 40.949'
- křížek u rozcestí Kamenná - Božejov
Víceméně klasický litěný se zdobnými rostlinnými prvky na hlavici, s jednoduchým kamenným podstavcem. Plastiky P. Marie a Krista - na oválné desce s květinovým dekorem kolem nový klasický nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus". Renovovaný, zřejmě vzorně udržovaný - pěkné zákoutí se stromy a lavičkami.
FOTO 5/2017
GPS N 48° 47.600'  E 14° 41.186'
- boží muka u silnice na Božejov
V zatáčce na rozhraní katastrů Žumberk - Božejov. Stéla na podstavci 40 x 42, kaplička 34 x 41 x 62 cm, původně měla zřejmě kamennou korunu, teď železný křížek 40 cm. Jeden hluboký výklenek s obrázkem. Ve spodní části dříku letopočet 1818. V minulosti renovováno, dnes již lehká patina.
soupispamatek.com
selskebaroko - Božejov
jihoceskekaplicky.cz
FOTO 10/2018
detail kaplice 10/2018
GPS N 48° 47.537'  E 14° 41.455'