Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodní stavby na Trhovosvinensku XII. - Mlýny v okolí TS koncem roku 1930

13. 9. 2014

Následující seznam bude obsahovat mlýny z okolí TS dle Seznamu vodních děl dle stavu z roku 1930, které (zatím) nejsou zde v sekci na webu. Pro pořádek jsou zde ale vypsány i všechny ze zájmové oblasti i s odkazem na vodnimlyny.cz (příslušný článek čtenář nalezne zde v sekci Trhovosvinensko).
---------------------------------------------------------------------------------------

Stropnička

Petříkov čp. 7, Rolnické obilní družstvo, mlýn a pila, 1 turbína Francis, průtok 0,5 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 15 HP (Petříkův mlýn - vodnimlyny.cz)

Třebeč čp. 24, Petr Zikmund, mlýn a pila (viz. dnes Brouskův mlýn - vodnimlyny.cz), 2 kola na spodní vodu, průtok 2 m3/s, spád náhonu 0,5 m, výkon 4 HP

Třebeč 25, Jan Beníšek, mlýn, 1 kolo na spodní vodu, průtok 2m3/s, spád náhonu 0,5m, výkon 4 HP (viz. zaniklý Nožičkův mlýn - vodnimlyny.cz) pozn. Beníšek v roce 1946 opustil Třebeč a jel osidlovat pohraničí - D. KOVÁŘ, Třebeč, s. 34.

Třebeč 22, František Štojdl, mlýn (viz. dnes Peškův mlýn - vodnimlyny.cz), 1 turbína Francis, průtok 1m3/s, spád náhonu 1,5m, výkon 15 HP

Čeřejov 20, František Šírek, mlýn (viz. Čutkův mlýn - vodnimlyny.cz), 1 turbína Francis, průtok 0,920 m3/s, spád náhonu 1,3 m, výkon 12 HP
--------------------
pozn. ve sčítání lidu 1921 se ve Třebči uvádí v čp. 23 ještě dále mlynář Martin Čapek (*1875 Hůrky u Lišova) - viz. zaniklý Nožičkův mlýn (srv. Daniel KOVÁŘ, Třebeč - jaká byla, jaká je, Borovany 2014, s. 29)
TAMTÉŽ, s. 33 - je uváděn dále mlynář Josef Škarda - po 1939 mlel obilí na černo - zemřel v konc. táboře v srpnu 1944 na zápal plic
pozn. 2. mlýny kolem Třebče budou časem na vodnimlyny.cz - přiložím zde odkazy
pozn. 3 - dále proti proudu Stropnice byl Tomkův mlýn - mapy.cz, Mlýny na řece Stropnici (Byňov 23) vodnimlyny.cz - nepublikováno
pozn. 4 - Svitákův mlýn - dodnes samota "U Svitáků", 2,5km východně od Třebče, 1534 Jíra na Svitáčkově mlýně, 1564 Jíra Svitáček, 1572 po smrti Jiřího Svitáka se stává mlynářem Biczek Sviták. (šacuňk : mlýn s jedním kolem, knimž se však dají další přidělat, pila, rybníček, 2 staří koně, 4 voli, 10 krav, 2 býčci, 9 ovcí a 1 svině, spolu s nářadím a novým stavením při statku na celkovou sumu 391 kop a 15 grošů), • 1591 mlýn zrušen - mapy.cz (https://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/novohradsko/bukova) vodnimlyny.cz - nepublikováno
pozn. 5 - mlýn Lospecen, zmiňován Byczek Lospecen z Mazákova mlýna - mapy.cz (https://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/novohradsko/bukova) vodnimlyny.cz - nepublikováno
pozn. 6 - mlýn Řežáb - https://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/novohradsko/bukova, mapy.cz
vodnimlyny.cz - nepublikováno

POZNÁMKA: 8 mlýnů na Stropnici východně Brouskova mlýna: mapy.cz (od západu: Sviták, Kudlata, Lospecen, Řežáb, Koudele, Tomek - Petřík, Koudele a Červený již v DB, viz. článek o spolupráci s VM.cz)

Stropnický potok

Borovany čp. 112, František Votruba, mlýn a pila, 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,193/0,21/0,21 m3/s, spád náhonu 3,1/3/3m, výkon 4,7/4,2/4,2 HP (vodnimlyny.cz)

Veselka čp. 1, Kolín Josef, mlýn, 1 turbina Francis, průtok 0,349 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 10,4 HP (vodnimlyny.cz)

Řevňovice čp. 11, Karel Schmíd, mlýn a pila, 2 kola na spodní vodu, průtok 0,396/0,310 m3/s, spád náhonu 2 x 1,9m, výkon 3/2,4 HP (vodnimlyny.cz)
---------------------------------------
(Poznámka 1: 1900 - Hynek Schmidt, 1910 - Hynek Šmíd, Chytilův adresář 1915 - pila Karel Šmíd, 1921 - Karel Šmíd, 1930 - Karel Schmíd)
(Poznámka 2: zcela pravděpodobně totožný s Želízkovým mlýnem - vodnimlyny.cz Byl jsem lehce zmaten, neboť Seznam z roku 1930 udával v Řevňovicích čp. 11 mlýn a pilu. Zcela pravděpodobně je tento údaj totožný s dnes již zaniklým mlýnem Želízkovým. Řevňovice jako osada dříve i dnes patřily pod Strážkovice, výše zmínené údaje ze sčítání lidu 1900, 1910 a 1921 jsou z Řevnovic čp. 11, naopak stejný zdroj pro Strážkovice čp. 11 se ukázal jako mlýnsky negativní - tudíž s největší pravděpodobností budou oba mlýny totožné. Navíc podle citovaných stránek výše se Želízkové uváděli z "Želízkova mlýna pod Řevnovicemi" viz. http://jihoceske-rody.eu/rody/stitek/revnovice/). Problém jsem prověřil i na dostupných dobových mapách a ty žádný jiný mlýn pod Řevňovicemi než Želízkův neukazují...)

Střížov čp. 28, František Mareš, mlýn, 2 kola na spodní vodu, průtok 0,371/0,233 m3/s, spád náhonu 2,2m, výkon 3,2/2 HP (vodnimlyny.cz)

Novomlýnský rybník, Pašinovice 17, Josef Čaloun, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,508/0,138 m3/s, spád náhonu 1,9m, výkon 11,7/3,2 HP (vodnimlyny.cz)

Svinenský potok

Sedlo čp. 11, František Pešl (srv. Pešlův hamr a mlýn - pkhistory), mlýn a hamr, 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,162/0,136/0,098 m3/s, spád náhonu 3,7m, výkon 4,7/4/2,8 HP

Trh. Sviny 225, Václav Bušek, vodokovářství (srv. Buškův-Kudrlův hamr - pkhistory), 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,17m3/s, spád 3m, výkon 4,3 HP

TS čp. 196, Eduard Kolín, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,18 m3/s, spád 3m, výkon 4,68 HP (srv. Kolínův mlýn - vodnimlyny.cz)

TS č. 195, Josef Šimeček, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,1 HP (srv. Šimečkův mlýn - vodnimlyny.cz)

TS čp. 194, Václav Šinákl, mlýn, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,4 HP (srv. Šináglův mlýn - vodnimlyny.cz)

TS čp. 24, Jindřich Hanzl, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,125 m3/s, spád 3,7m, výkon 4 HP (srv. Hanzlův mlýn - vodnimlyny.cz)

Březí čp. 1, Jan Murtinger, mlýn, 1 kolo na spodní vodu, průtok 2m3/s, spád 0,5m, výkon 4 HP (srv. Havlův, Murtingerův mlýn - vodnimlyny.cz)

Klenský potok

Klení 86, Jan Stangl, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,070 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 2,5 HP (vodnimlyny.cz)

Slavče 18, Tomáš Herbst, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,080 m3/s, spád náhonu 3,5m, výkon 2,42 HP (srv. Louzův mlýn - vodnimlyny.cz)

Mohuřice 20, Jan Kýzner, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,090 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 3,1 HP (srv. Kýznerův mlýn - vodnimlyny.cz)

Trh. Sviny čp. 201, Jan Trajer, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,07 m3/s, spád 5m, výkon 3HP (srv. Trajerův mlýn - vodnimlyny.cz)

TS čp. 229, Vilém Hnilička, výroba hraček, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,08 m3/s, spád 3,5m, výkon 2,4 HP (srv. Valcha - vodnimlyny.cz)

TS čp. 332, Čeněk Bušek, vodokovářství, 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,25 m3/s, spád 2m, výkon 4,3 HP (srv. Buškův hamr)

Keblanský potok

Nesměň 51, František Jirkal, mlýn a pila, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,1 m3/s, spád náhonu 5,5 m, výkon 4,9 HP (dnes lokalita U Mikšálů - vodnimlyny.cz)

Keblany 19, František Mach, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,133 m3/s, spád náhonu 3,5 m, výkon 2,12 HP (vodnimlyny.cz)

Březí čp. 29, Matěj Pancíř, mlýn, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,082m3/s, spád 3m, výkon 4,12 HP (srv. Johnů-Trajerů mlýn - vodnimlyny.cz)

Dobrkov 17, Vavřinec Plach, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu,  průtok 0,090 m3/s, spád náhonu 5,5 m, výkon 4,3 HP (zmínka ZDE, vodnimlyny.cz)

Žárský potok

Hrádek čp. 18, František Kratochvíl, mlýn (dnes Martinský mlýn - vodnimlyny.cz), průtok 0,135 m3/s, spád náhonu 2,8m, výkon 3,2 HP

Lhotka čp. 16, Tomáš Bican, mlýn (dnes Červený mlýn - vodnimlyny.cz), 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,080 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 2,08 HP

Bodenbach

Kamenná 34, Gregor Rienessl, mlýn a pila, 1 kolo na svrchní vodu + 1 turbína Francis, průtok 0,160/0,135 m3/s, spád náhonu 2,5/3 m, výkon 7,5 HP (vodnimlyny.cz)

Kamenná 12, Kašpar Wolf, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,145 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 5 HP (vodnimlyny.cz)

(poznámka ke Kamenné - čp. 12 je nyní prý opraven, na místě čp. 34 zřejmě dnes bytovka ? jihovýchodně obce mlýn Rothbauer - poloha dle mapy 1895, má zde být torzo kapličky a kamenného mostku - viz. aktuálně mapy.cz)
poznámka 2 - zde pohlednice z Kamenné/Sacherles - "Mühle Wolf"

Žumberk 12, František Reindl, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,097 m3/s, spád náhonu 4,1 m, výkon 2,59 HP (vodnimlyny.cz od k. Racochy)

potok Krie (?), Žumberk čp. 34, Josef Šmied, pila, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád náhonu 4,2m, výkon 4,5 HP

(poznámka Žumberk: čp. 12 - mezi pionýrákem a vsí, pod cestou do Klažar
čp. 34 ? - dole pod chatami pod vsí u potoka, trosky, křížek, starý úvoz - viz. aktuálně mapy.cz)

Klažary 1, Anežka Hopfingerová, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,145 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 5 HP (vodnimlyny.cz)
(podle mapy 1895 cca. zde ? viz. aktuálně mapy.cz - dle kolegy to dnešní ev.č. 1 mlýn nebyl, šlo prý o dnešní čp. 17 dle ter. průzkumu JS, viz. mapka výše, aktuálně karta VM.cz)

Pěčín 2, Walburga Wolfová, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,145 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 5 HP (bývalé čp. 1 a 2 - vodnimlyny.cz)
pozn. KOLLER, Maria – dcera Jana Kollera, mistra mlynářského v Pěčíně č. 2 a jeho ženy Žofie roz. Hartelové - http://jihoceske-rody.eu/rody/kategorie/index/svobodni/mlynari/
PS: V Pěčíně měly být údajně mlýny 2 - další na druhém konci vsi, u srubu - podle kolegy zbořen kolem 2010, cesta parcelu do úhlu obchází. zbyla tam kaplička a stará úvozová cesta, dnes soukromá k tomu srubu (info JS) - nepublikovaný profil tohoto 2. možného mlýna v Pěčíně - srv. vodnimlyny.cz
Akt. 9/2017Dle posledního dostupného infa je jistý již onen "jižní" mlýn v Pěčíně a to Wolfův na vm.cz (to se konečně potvrdilo dle doplněné mapy stabilního katastru z roku 1874 - dříve nebyla online digitalizovaná spodní část otisku). Tedy konečně definitivní důkaz o lokaci mlýna na jihu obce ! :), usedlost byla dříve o něco menší očividně + výborně je zde také vidět celý náhon a odtokový kanál... (Samozřejmě myšlenku druhého severního mlýna v Pěčíně neodsuzuji, ale řekl bych, že nemá reálné zakotvení v mapových podkladech ani v terénním průzkumu :) )
srv. také další info a po úvaze zakonzervovaný článek zde na webu vodní stavby X. (aktuální stav pouze na kartě VM.cz)
viz. dřívější stav poznání mapy.cz (aktuálně dle mapy na vodnimlyny.cz)
---------------------------
Zdroj: Seznam vodních děl k roku 1930, stav koncem roku 1930, sešit 2, OFŘ České Budějovice, Praha 1932.