Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodní stavby na Trhovosvinensku XI. - Sýkorův nářaďový hamr a Plachův mlýn

2. 4. 2014

Sýkorův hamr byl jedním ze čtyř, které se v okolí Trhových Svinů udržely nejdéle funkční. Po čtyři generace byl v držení rodu Sýkorů, kteří jej provozovali až do roku 1960. Hamr byl činný od 18. století a patřil k těm nejstarším na Doudlebsku. Objekt se nacházel ve volně stojící kamenné budově, která byla součástí samoty Podhorka pod vrchem Dobrkovem (odkud také název nedaleké Dobrkovské Lhotky). Samota dodnes leží na přítoku Keblanského potoka mezi Besednicemi a Slavčí.
Zdejší hamerníci (podle Karla Hlubučka):
děd starého hamerníka Sýkory hamr zakoupil
jeho otec ho na čas dal do nájmu hamerníku Codlovi, ale za čas se k řemeslu vrátil
Jan Sýkora *1870 - na hamru až do 72 let (1942), pak předal živnost synovi, který zde pracoval až do roku 1953, resp. 1960

3640hamernik.jpg

Pan Sýkora - poslední zdejší hamerník při práci.

Vybavení a dřívější stav
Hamr nikdy nedostatkem vody netrpěl, problémy začaly být až se zřízením trhovosvinenského skupinového vodovodu z Kohouta. Ani v zimě díky sevřenému údolí voda ve vantrokách nezamrzala pokud byly pečlivě izolovány chvojím a dalším materiálem. Mohlo se tu tak pracovat celou zimu, oproti jiným hamrům, kde kobyla obyčejně odpočívala až do jarní oblevy. V době ukončení provozu měl hamr trojici vodních kol na svrchní vodu. Přívod vody na kola byl proveden pomocí pákoví, které nazdvihovalo tzv. klápy na dně vantrok. Velké kolo hnalo lehčí chvostový buchar. Jedno z menších kol otáčelo přes palečnicový převod do rychla pískovcovým brusem s přítlačnou pákou, druhé pomocí kliky ovládalo přes důmyslně vyřešenou pákovou soustavu s podstropními hřídeli a táhly mohutný dvoučinný kožený měch. Tento systém byl již v době před 2. světovou válkou anachronismem - bylo tak zde tehdy možno stále vidět nejstarší typ hutnického dmychadla. Na hřídeli třetího kola byl naklínován ještě dřevěný kotouč s lanovým převodem do sousední budovy, kde se nacházel další brus nebo soustruh. Vše co bylo v jiných hamrech zpravidla dřevěné, zde bylo žulové (v blízkosti kamenolom s vhodným materiálem). Kamenné byly i robustní sloupy stolice hamru (s letopočtem 1847), podstavce kovadlin, pákových nůžek i podpěry pracovních stolů. V objektu byly dvě zděné ohřívací pece, výhně byly opravované roku 1946. Ze zdejších výrobků (jejichž skladba byla podmíněna blízkostí Slepičích hor s velkou těžbou dřeva) mělo nejlepší zvuk nářadí pro lesní práce (sekery na štípání dřeva, na chůji, tesařské...), dále lopaty a motyky nebo dřevorubecké pořízky, to vše označované vyraženou značkou " JS* ". Orného nářadí se zde naopak vyrábělo oproti jiným hamrům poměrně málo. Zboží se prodávalo úspěšně na trzích v blízkém i dalekém okolí. Ve třech osobách se zde průměrně zpracovalo kolem 800 kg materiálu měsíčně.

09_02.jpg

Přívod vody na kola byl proveden pomocí pákoví , které nazdvihovalo tzv. klápy na dně vantrok.

Novodobá historie a okolí
V 50. letech 20. st. zde vznikl třicetiminutový filmový dokument regionálního historika Karla Hlubučka "Poslední hamry a hamerníci" (1957), který je dnes možno shlédnout na nedalekém muzejním Buškově hamru. (dále zde hraje hlavní roli také právě hamr Buškův a pak Kudrlův pod Rejty) Přesto, že šlo o jeden z nejkrásnějších hamrů v Čechách a kulturní památku, nepodařilo se jej zachovat poté, co se sousední obytná usedlost přestala od roku 1976 trvale užívat. V letech 1995-1997 byl objekt majitelem zdemolován a zařízení ponecháno svému osudu. Zbytkům původní budovy byl dne 21. 3. 2001 odňat památkový status díky nezodpovědným zásahům dnešních majitelů. Původní budova je tak dnes již zničena a jsou dochovány pouze obvodové zdi. Hamr je dnes v rozvalinách a obytná budova slouží rekreaci (Besednice čp. 171 - nová budova na místě hamru ? původně obytná část ? + stodola čp. 34). Velmi dobře jsou vidět stěny hamru na letecké mapě z roku 2003 (mapy.cz). Část hamerského zařízení - konkrétně buchar/kobyla s robustní kamennou stolicí s datací 1847 - byla přenesena na Buškův hamr, kde je instalována na volné ploše (a to bez zastřešení a konzervace venku v areálu..., dole fotografie autora článku z listopadu 2013).

sykor.jpg

Plachův mlýn u Dobrkova (odkaz vodnimlyny.cz)
Současně s hamrem jsou zmínky také o nedalekém Plachově mlýně, který se zachoval dodnes, ale víme o něm ještě méně. Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis z roku 1895 nám místo popisuje jako "Podhorka" a zobrazuje nedaleko sebe oba dva objekty.
Chytilův adresář z roku 1915 zmiňuje, že zde byla i pila a jmenovitě uvádí v Besednci tyto mlynáře: Kysner Jan, Mach František, Plach Vincenc. Vysoká budova mlýna stojí mezi hamrem a vesnicí (dnes čp. 30 Dobrkovská Lhotka) a prošla velkou rekonstrukcí. Nad vchodem lze vidět kamenný překlad s letopočtem 1743 (zřejmě pochází ze staršího mlýna). Pravděpodobnější je ale přestavba asi ve druhé polovině 19. století, kdy byly typické takovéto mlýny s cimbuřím. Vedle mlýna stojí roubená kůlna.
Kysner tedy mlel v Mohuřici čp. 20 - ZDE
Mach v Keblanech čp. 19
Plach tedy v Dobrkově čp. 17 (dnes čp. 30) - k roku 1930 se zde uvádí mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu,  průtok 0,090 m3/s, spád náhonu 5,5 m, výkon 4,3 HP (Seznam vodních děl Republiky československé, Praha 1932)

Douchův háj
Za potokem se v tzv. Douchově háji nachází skupinka bochníkovitých žulových balvanů se skalní erozní mísou. Mezi balvany ční dřevěná kaplička. Toto tajemné místo bývá často spojováno s pohanskými obřady keltských druidů či je pokládáno za extrémní silový bod.
V knize "Tajemná místa na samém jihu Čech" od Pavla Kozáka je toto místo nazýváno "lesním božištěm" u Besednice, odkud je vzdáleno pěšky 3 km po zelené turistické značce. Útvar se nalézá na začátku "Douchova háje" vpravo. Pan Kozák uvádí, že osoba, která trpí a chce vyslovit prosbu k bytosti na obrázku, ať stojí půl metru před ním a v duchu věc vysloví. Ať však nechodí za sloupek, protože již metr za ním je negativní bod, který může uškodit zdraví.Takto toto místo popisuje Ladislav Stehlík v knize "Země zamyšlená": "Údery vodního kladiva ze starého dřevěného hamru dovedou tě až do Douchova háje. V prostředním ze tří balvanů je vyhloubena veliká mísa, v ní se leskne hladina hojivé vody i v nejparnějším létě a zelené světlo borovic upustí do modravých cípek i jas legendy, kterou mi vyprávěly ženy okopávající na poli mák. Svatá panna prý zde vykoupala Jezulátko a hle, po jejím kroku tu ještě paseka voní jahodami. Věneček z polního kvítí zavěšený na malé kapličce, bůhví již po kolikáté obnovené".

Kamenolom a Samsonova kašna
Nedaleko je také
kamenolom, kde se těžil kámen pro slavnou českobudějovi​ckou Samsonovu kašnu. Podle Wikipedie horní mušli k zachycování vody vytesal mistr Horn přímo v kamenolomu poblíž Besednice u Trhových Svinů, odkud byla roku 1722 i přes komplikace, způsobené jejími velkými rozměry, dopravena do města. Hornovou prací jsou i čtyři ozdobné vázy a kamenné sloupky okolo kašny.

kobyla.jpg

zdroje

Jan Štifter (ed.), Ruce Doudlebska. Historické studie Karla Hlubučka, České Budějovice 2019, s. 52 - 54 (Hlubučkův spis "Poslední hamry a hamerníci", Trhové Sviny 1953, 31 s.)
terénní průzkum oblasti - foto popsaný mlýn i hamr - rajče 10./2019
křížový odkaz PK history web - Vodní stavby na Trhovosvinensku I. - Buškův Hamr, historie a pokus o muzejnickou analýzu /2010/
Seznam vodních děl Republiky československé, Praha 1932
HLUŠIČKOVÁ, H. (editor) a kol., Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. - IV., Praha 2002-2004.
http://jihogen.ic.cz/mohurice.jpg
Miroslava Pišingerová, PROGRAM OBNOVY VENKOVSKÉ OBCE SLAVČE (U TRHOVÝCH SVINŮ), bakalářská práce, České Budějovice 2012.
Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis, 1:25 000, Budweis 1895: Deutsches pädagogisches Verein, sign. MA 82-8
mapa České Budějovice 4453, Vojenský zeměpisný ústav v Praze 1929, 1:75 000, ONLINE cbvk.cz
http://kontaminace.cenia.cz/ - snímek 1952
http://archivnimapy.cuzk.cz

barevné foto ze 70. let  - rekreace.webzdarma.cz
Douchův háj: útvar zvaný " Vandlička"
nedaleký Douchův Háj - Demiurg.cz
dobové foto - album rajče.cz - jeremmy - Sýkorův hamr a Douchův háj u Besednice 2013
japaj.rajce.idnes.cz - Slepičí hory - Douchův háj září 2013
juraposp.rajce.idnes.cz - Besednice, Douchův háj
gilg.webnode.cz - Douchův háj
Sýkorův hamr - Google+
selskebaroko.cz - Dobrkovská Lhotka

Monumnet- z památkové evidence vyřazeno 21. 3. 2001