Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodní stavby na Trhovosvinensku VIII. - Čutkův mlýn (U Šírků)

11. 9. 2013

Mezi Čeřejovem a Ostrolovským Újezdem se v lokalitě známé jako U Šírků nachází dodnes stejnojmenný mlýn. Mlýn je možno najít v chatové osadě na levém břehu říčky Stropnice. Osada spadá pod Čeřejov (jako součást Trhových Svinů), mlýn samotný má č. p. 20. Nedaleko vede můstek přes řeku. Těsně kolem mlýna vede dnes také naučná stezka Totalita rozděluje, která potěší zejména zájemce o historii prvorepublikového opevnění a armády. V létě 1938 se právě zde v této oblasti stavěl stavební úsek 182 Ostrol. Újezd, jehož objekty byly o rok později zlikvidovány a vidíme zde tak již jen pouhé rozvaliny po 1. odstřelu (nejbližší jsou nalevo mezi chatkami - vyvrácený strop a na opačném břehu naproti mlýnu). 

Střípky z historie
První písemná zmínka o osadě Čeřejov (Tscherau, Čerau) je již z roku 1367. Do roku 1964 osada patřila pod nedaleký Otěvěk. Náležela pod faru Trhové Sviny.
Čutkové samotní byli uvádění jako jednotáři (mimo Trhové Sviny - místo patřilo pod farnost TS). O obyvatelích mlýna se můžete dočíst více ve zdejší návštěvní knize v komentářích po předcích pátrajícího pana Františka Vilíma z 23. 12. 2012 (+ navazující). + sčítání lidu 1890 https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=637837
Chytilův adresář v souvislosti s naším mlýnem zmiňuje mlynáře Františka Šírka.
Stav 1930 - Čeřejov 20, František Šírek, mlýn, 1 turbína Francis, průtok 0,920 m3/s, spád náhonu 1,3 m, výkon 12 HP (Seznam vodních děl k roku 1930, stav koncem roku 1930, sešit 2, OFŘ České Budějovice, Praha 1932)
Jsou zatím známa tato dobová pojmenování tohoto mlýna:
Čutka M., Čutkow M., Čutkův mlýn, U Čutků, jednota pod Čeřejovem, Čutkův mlýn (ml.), Čutkovský mlýn, Červený mlejn ("z Čerenýho mlejna"), Nožičkův mlýn ? (*) , U Šírků
---------------------------
* Nožičkův mlýn (Nošička M.) se nacházel (také) na Stropnici u Borovan. Při porovnání s dnešní mapou se již zdá zaniklý. Stejně jako Červený mlýn nedaleko Lhotky, ten však stále existuje (i když již není na první pohled patrné, že se jedná o vodní stavbu - o mlýnech na Stropnici u Borovan zase možná někdy příště). V matričních záznamech je zmiňován jako "rubra mola".
 czutka-m.jpg

Na dobových mapách
Nejpodrobnější pohled na mlýn nám jako obvykle poskytuje otisk stabilního katastru z let 1826-1830 (přesněji tento konkrétní otisk nahoře katastru Otěvěka = Hohendorf je z r. 1827). Dle otisku vidíme uspořádání areálu v popisované době. K mlýnu vedla trojice cest - jehličnatým lesem od Borovan (jihovýchodně od mlýna se rozkládal les zvaný "u Czutky"), dále přes Stropnici cesta "nach Aujezd" (nevíme zda zde byl brod nebo můstek) a třetí z Čeřejova z jihu. 
Kolem mlýna byla ke konci třetiny 19. století situace přibližně takováto. Na indikační skice stabilního katastru vidíme jedno vodní kolo (kolem 1827). Vidíme samozřejmě pozemky patřící k objektu: pastviny jižně (s osamělými, možná ovocnými stromy) a jihovýchodně + jedna menší přimykající se k objektu seshora (W = Weiden). Poté zde máme východně (zřejmě mokrá) luka s políčky (?). Severně byla zřejmě udržovaná ovocná zahrada. Budovy tvoří otevřený areál ve tvaru písmene L. V severní části vidíme dvě přimykající se (růžové kamenné-obytné) stavby, střední má tvar převráceného písmene T. Dole se nacházely dvě rohové, které k sobě nepřiléhají zcela (žluté dřevěné-zemědělské).
Na mapě Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis z r. 1895 je mlýn popsán jako Čutkow M. Dle mapy k němu vedla jen polní cesta z Čeřejova a lesní cesta z východu z polesí směrem od Borovanského mlýna (Forbeser M.), resp. tato mapa je méně podrobnější a nemohla obsáhnout detaily jako stab. katastr. Mlýn je označen i na mapě České Budějovice 4453 z roku 1929 a to jako Čutkův ml.

Dnes
Na dnešní letecké mapě vidíme areál mlýna ve tvaru písmene L, přičemž na obecné mapě jde dobře vidět i mlýnský náhon.
Dnes je zde umístěna malá vodní elektrárna, která se nachází na říčce Stropnici na jejím 14,27 km. Jez je sypaný, s železobetonovým přelivem a larseny. Dále pokračuje 10 m náhon ke stavidlům. Spád náhonu je 1 metr. Strojní zařízení představuje Francisova kašnová horizontální turbína, jejíž síla se dříve využívala pro pohon pily. Turbína byla znovu zprovozněna roku 1990. Mlýn je přístupný pouze odborné veřejnosti po dohodě s provozovateli Bohumilem Hofbauerem a Fr. Škroupou.

zdroje
Seznam vodních děl k roku 1930, stav koncem roku 1930, sešit 2, OFŘ České Budějovice, Praha 1932.
http://digi.ceskearchivy.cz
názvy - digiarchiv
calla.cz - info o vodním zdroji
komentáře pana Františka 23. 12. 2012 a navazující - návštěvní kniha PK webu
http://jihogen.ic.cz/c.htm#cerej + chytilův adresář
Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis, 1:25 000, Budweis 1895: Deutsches pädagogisches Verein. Sign. MA-82-7, ONLINE.
mapa České Budějovice 4453, Vojenský zeměpisný ústav v Praze 1929, 1:75 000, ONLINE cbvk.cz
http://archivnimapy.cuzk.cz/