Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trhové Sviny 1945-2013

"Svoboda vlasti vykoupena naší krví, ji chraňte co odkaz náš, my mrtví budem nad ní bdíti s vámi a její udržení, toť úkol váš."

V podvečerních hodinách dne 6. května 2013 proběhla osobní drobná pietní vzpomínka na příslušných místech u pomníku na bývalém hřbitově za kostelem Nanebevzetí panny Marie.
V takových chvílích si člověk opět v dnešní blbé době (nechce se mi přímo říkat na možném okraji nového světového konfliktu - poznámka září 2014) zase uvědomí, co to bylo za blbou dobu, plnou smrti, násilí, smutku a utrpení. A o to více si musíme vážit doby (prozatímního) míru...

Pro mě tento pomník má i symbolickou váhu, neboť zde má připomínku můj vzdálený příbuzný Vojtěch Dudák (nar. 4. 1. 1902 v Rankově). Rodinným stavem svobodný, vyznání římsko-katolického. Od 9. 2. 1944 bydlel v Boršíkově č. p. 13 (předchozí bydliště Rankov č. 3). Zastřelen 6. května 1945 na cestě z Weisserova parku ke kostelu sv. Trojice. Prý proto, že byl u nás v chalupě pro chleba a neměl s sebou doklady, v ulici zahlédl německou hlídku, té se nemohl legitimovat a tak se pokusil o útěk. Marně... (srv. SOKA ČB, policejní přihlášky)

Bohužel toho roku neproběhla ani jediná, byť sebemenší připomínka a tento mini akt byl částečnou reakcí na tehdejší stav věcí. Údajně se ovšem mají nějaké akce konat až na kulaté výročí 1945-2015. Tak jsem zvědavý. Myslím, že by opět určitě nebylo od věci nějak připomenout svinenský květen 1945. Dvojice výstav v minulosti byla sice pěkným počinem, ale nějak zde trochu myslím chyběl pietní rozměr. Jistě by nebyl špatný nějaký pamětně-pietní akt třeba u zmíněného pomníku, kde je vhodné prostředí. Nemuselo by jít o nic velkého. Určitě by bylo třeba něco říct k historii apod. a byla by jistě krásná krátká mše za květnové zabité. Myslím, že na takovéto akci by se mohlo prezentovat i město, stejně jako třeba místní spolky. Tolik v kostce možný návrh, jak by se to dalo pojmout-prezentovat jinak. Město by tak mohlo být viděno jako ti, "jimž to není jedno". Ale zase je fakt, aby se místní občané těmito tématy necítili přesyceni :D I když, co jsem pochytil, tak místním právě chybí ve městě dostatek kulturních akcí, takže jsou vděční za cokoliv. Osobně ale zřejmě správně předpokládám, že zrovna tohle by se nesetkalo s nějakým extrémním zájmem... 

geoabunsprej-015.jpg