Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLIOGRAFIE 2 - československé opevnění (i opevnění obecně)

 

ALLCORN William, Maginotova linie 1928-45, Praha 2007.

ARON Lubomír a kol., Československé opevnění 1935-1938, Dvůr Králové nad Labem 1998².

BAUER Zdeněk, Československé opevnění z let 1937-38 v prostoru Střekov-Děčín –Hřensko, Dvůr Králové nad Labem 1998.

BENEŠ Jaroslav a kol., Liběchovská příčka, Dvůr Králové nad Labem 2000.

BENEŠ Jaroslav - HAMÁK Bedřich - STEJSKAL Jan, Lužické hory, Dvůr Králové nad Labem 2004.

BÍLEK Jiří, Evropská stálá opevnění 1918-1945, Náchod 1988.

BLUM Milan - RÁBOŇ Martin, Přepadení, Německý výsadek na Albertově kanálu, útok na tvrz Eben-Emael a Mansteinovo Seknutí srpem 1940 , Brno 2002.

BLUM Milan a kol., Areál československého opevnění Šatov: naučná stezka za historií, vínem a opevněním : malý průvodce, Brno 2006.

BRICE Martin, Tvrze, hrady a pevnosti. Opevňovací umění od prehistorie po současnost, Praha 1999.

CIGLBAUER Jan, Lehké opevnění z roku 1938 na území dnešního okresu České Budějovice, Výběr 28, č.1, 2008, s. 40-54.

Cvičební řád pro pevnostní jednotky P-I-4, Brno 2001.

DUCHOŇ Jiří, Muzeum čs. opevnění 1935-1938. Lehký objekt A-140-33 Veselka. Průvodce, České Budějovice 1995.

DUCHOŇ Jiří, Úsek 182 Ostrolovský újezd z roku 1938. Průvodce, České Budějovice 1996.

FIC Tomáš a kol., Utajené pevnosti: Československé opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě: malý průvodce, Brno 2003.

FRANČÍK Josef a kol., Plzeňská čára, Dvůr Králové n./ L. 2006.

GREGAR Oldřich, Molotovova linie, in: Fortsbortník 6, Brno 1999, s. 53-65.

HABRNÁL Miloš, Rupnikova linie a ostatní jugoslávská opevnění z let 1926-1941, Dvůr Králové nad Labem 2004.

HABRNÁL Miloš, Nizozemská vnitrozemská opevnění, in: Fortsborník 4/ 5, Brno 1998, s. 58-66.

HABRNÁL Miloš, Průlom Maaské linie, in: Fortsbortník 6, Brno 1999, s. 66-71.

HÁK Zdeněk, Podkrušnohorská linie, Dvůr Králové nad Labem 2005.

HOLUB Ota, Zrazené pevnosti, Praha 1982.

IRINCHEEV Bair, „Milionové bunkry“ Mannerheimovy linie, Novodobé fortifikace 7, č. 12, 2005, s. 26-34.

JEŠKE Vladimír - SVITÁK Miroslav, Výstavba lehkého opevnění z roku 1936 v jižních Čechách, Výběr 34, č. 3, 1997.

JOHN Miloslav, Nacistické přípravy na přepadení ČSR v září 1938: plán „Grün“ a výsadková operace „Bruntál“, Bruntál 1988.

JOHN Miroslav, Září. Přípravy nacistického Německa na přepadení Československa v roce 1938 I, Brno 1997.

JOHN Miroslav, Září. Možnosti obrany Československa II, Brno 1997.

JUŘENA Jan - MIKOLÁŠEK Jakub - PILVOUSEK Tomáš, Broumovsko a Trutnovsko: obrana republiky v druhé polovině třicátých let v severovýchodních Čechách, Karlov 2006.

KEJZLAR Miroslav, Československé opevnění z let 1935-1938 na Trutnovsku, Dvůr Králové nad Labem 2008.  

Kolektiv autorů, Československé opevnění z let 1935-38 na Náchodsku: sborník KVH Náchod, Náchod 2000.

KOMANEC Zdeněk – PRÁŠIL Michal, Tvrze československého opevnění 1935-1938: stavebně dokončené tvrze, projektování, stavba, technické vybavení a příslušenství II, Brno 1999.

KOZEL Petr, Lehké opevnění úseku 182 Ostrolovský Újezd včera a dnes, Trhovosvinenské listy z února 2008, s. 5-6.

KUPKA Vladimír – GREGAR Oldřich, Belgická opevnění z let 1930-1940, Dvůr Králové nad Labem 1997.

KUPKA Vladimír a kol., Československý 4cm pevnostní kanon vz. 36, Dvůr Králové nad Labem 2003.

KUPKA Vladimír a kol., Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002.

KUPKA Vladimír, Atlantický val, Dvůr Králové nad Labem 1995.

KUPKA Vladimír, Metaxasova linie, Dvůr Králové nad Labem 2001.

LÁŠEK Radan - HŘÍDEL Karel, Opevnění z let 1936-38 na Šumavě, Dvůr Králové n./L. 1997².

LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003.

LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v Krkonoších, Praha 2001.

LÁŠEK Radan, Jednotka určení SOS I-III, Praha 2006-2008.

LÁŠEK Radan, Vltavská linie, Dvůr Králové n./ Labem 1998.

NIKRMAJER Leoš, Likvidace pohraničních pevnostních objektů na Českobudějovicku v období Protektorátu Čechy a Morava, Výběr 34, 1997, č. 3, s. 213-214.

NOVÁK Zdeněk, Pevnosti Maginotovy linie v boji, Brno 1992.

RÁBOŇ Martin - GREGAR Oldřich - KACHLÍK Bohuslav a kol, Val na obranu republiky. Československé opevnění z let 1935-1938 na Králicku, Brno 2005.

RÁBOŇ Martin - SVOBODA Tomáš, Československá zeď: stálá opevnění z let 1935 -1938: průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda, Dvůr Králové nad Labem 1993.

RÁBOŇ Martin a kol., Maginotova linie-hranice z betonu a oceli, Brno 1997.

RÁBOŇ Martin, Československé opevnění z let 1938-1938: muzea a památníky, Brno 2003.

SALÁK Pavel, Lehké opevnění z 1. republiky na katastru města Borovan, České Budějovice 1993.

SHORT Neil, Germany´s West Wall. The Siegfried line, 2004.

SOLPERA Jan, Nadějný začátek se smutným koncem, České Budějovice 2008.

STEHLÍK Eduard (ed.): Pamětní spis o československém stálém opevnění, Dvůr Králové n./ Labem 2000.

SVITÁK Miloslav, Boj v lehkém opevnění, Jindřichův Hradec 2008.

SVITÁK Miloslav, Opevnění na Jindřichohradecku z let 1936-38, Jindřichův Hradec 2007.

SVOBODA Tomáš, Československá zeď: stálá opevnění z let 1935-1938: průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda , Dvůr Králové nad Labem 1993

ŠETINA Tomáš, Králický Sněžník, Dvůr Králové nad Labem 2004.

VONDROVSKÝ Ivo, Firemní loga, in: Fortsborník 7/ III, Brno 2004.

VONDROVSKÝ Ivo, Netypické objekty československého lehkého opevnění, Dvůr Králové nad Labem 2005.