Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLIOGRAFIE 1 - československá branná moc a rok 1938 (v JČ)

Součástí přehledu jsou i vydané prameny a důležité dobové dokumenty.

Dobové dokumenty

Armáda a národ, Praha 1938.

Dvacet let čs. armády v osvobozeném státě, Praha 1938.

HDVg 124 - Bildheft Landesbefestigung der Tschechoslowakei (Nr. 11).

Kalendář mladých obránců vlasti, Praha 1938.

KOHOUT B., Příručka pro vojíny. Část všeobecná pro vojíny všech zbraní a službu I, Vysoké Mýto 1936.

Mit VII. Korps ins Sudetenland, (Se VII. sborem do šumavských Sudet), Plzeň 2008.

Příručka branné výchovy.

Rukověť pro poddůstojníky I. Pro všechny zbraně a služby, Praha 1938.

Zákon o CPO – online http://www.ioolb.cz/docs/82-1935.pdf

Literatura a studie

ANGER Jan, Na směru hlavního úderu, HaV, č. 6, 1991, s. 26 – 47.

BARTOŠ Josef, Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938 – 1945, Praha 1986.

BŘACH Radko, Úvahy představitelů francouzské vojenské mise z let 1919 – 1925 o úloze Československa v různých variantách konfliktu, HaV, č. 2, 2003, s. 284 – 311.

BENEŠ Jaroslav, Stráž obrany státu 1936-1939, Dvůr Králové nad Labem 2007.

BENEŠ Jaroslav - LAKOSIL Jan - NIČ Martin - ŠKODA Jan, Zvláštní zařízení na komunikacích 1936 - 1938, Dvůr Králové nad Labem 2009.

BULDRA Vladimír, Pohled do historie dělostřelectva na Českobudějovicku (studie). II., Léta 1939-1998, České Budějovice 1998.

BULDRA Vladimír, Pohled do historie českobudějovické divize (studie), České Budějovice 1999.

CEJPEK Stanislav, Československá armáda v roce 1938 a obrana jižních Čech, Marginalia historica V, Praha 2002, s. 243 - 291.

ČVANČARA Jaroslav, Někomu život někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939 - 1941 I, Praha 2008².

DOLÍNEK Vladimír - KARLICKÝ Vladimír - VÁCHA Pavel, České zbraně a střelivo, Praha 1995.

DVOŘÁK Jiří, Československá brannost a jihočeský region v osudovém roce 1938, Sborník vojenské akademie v Brně, řada C-D, 1999, č. 2, s. 105 – 118.

DVOŘAN Jiří, Československá armáda v letech 1918 - 1938, Praha 1991.

Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 2006.

ESSEN Andrzej, Malá dohoda jako nástroj československé zahraniční politiky, in: Jaroslav VALENTA - Emil VORÁČEK - Josef HARNA (edd.), Československo 1918 - 1938. Osudy demokracie ve střední Evropě II, Praha 1999, s. 562 - 565.

FASORA Lukáš (ed.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006 (kapitola Voják).

FIC Vladimír, Opevňovací práce na jižní Moravě. Dokumenty z archivních fondů moravské provenience 1936 - 1940, Brno 2008.

FIDLER Jiří - SLUKA Václav, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 - 1938, Praha 2006.

FIDLER Jiří, Československá generalita. Biografie. Armádní generálové 1918 – 1938, Praha 1995.

FIDLER Jiří, Na čele armády. Náčelníci hlavního štábu branné moci 1919 - 1939, Praha 2005.

FIDLER, Jiří, Generálové legionáři, Brno 1999.

FIDLER, Jiří, Unifikace československé branné moci, Vojenské rozhledy 40, 1999, č. 4, s. 165 – 168.

FIDLER, Jiří, Velitelé vyšších velitelství čs. branné moci v letech 1918 – 1939. HaV 48, 1999, č. 4, s. 848 – 872.

GEBHART Jan – KUKLÍK Jan, Velké dějiny zemí Koruny české XVa,b 1938 – 1945, Praha 2006 – 2007.

HAMÁK Bedřich – VONDROVSKÝ Ivo, Mobilizovaná československá armáda 1938, Dvůr Králové nad Labem 2010.

HŘÍDEL Karel - LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936 - 1938 na Šumavě, Dvůr Králové nad Labem, 1996.

CHVOJKA Cyril, Poznámky k hospodářské problematice čs. pevnostního systému ve třicátých letech, HaV, č. 5, 1964.

JANÁK Jan – HLEDÍKOVÁ Zdeňka – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005.

JOHN Miloslav, Nacistické přípravy na přepadení ČSR v září 1938: plán „Grün“ a výsadková operace „Bruntál“, Bruntál 1988.

JOHN Miroslav, Září. Možnosti obrany Československa II, Brno 1997.

JOHN Miroslav, Září. Přípravy nacistického Německa na přepadení Československa v roce 1938 I, Brno 1997.

KARLICKÝ Vladimír, Byla chemická válka v roce 1938 reálná? Připravenost Československa na chemickou válku v roce 1938, HaV, č. 5, 1995, s. 38 – 97.

KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938) III, O přežití a o život (1936-1938), Praha 2003, I-III. Praha 2000, 2002, 2003.

Kdo byl Antonín Měsíček, Vyšebrodský zpravodaj, č. 6/2008, s. 13 – 14.

KLIMEK Antonín – KUBŮ Eduard, Československá zahraniční politika 1918 - 1938, kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1995.

KLIMEK Antonín, Zbrojní obchody Škodových závodů s Jugoslávií od června 1935 do září 1938, HaV. č. 5, 1997, s. 3 – 36.

KLIMEŠ Lumír, K terminologii zajištění a obrany hranic ČSR v roce 1938, HaV, č. 5, 1978.

KOKOŠKA Stanislav, Několik poznámek k čs. částečné mobilizaci v květnu 1938, in: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, Acta universitatis carolinae – Philosophica et Historica, Studie Historica XLVIII.

KOVÁŘ Daniel, Budějovické hřbitovy. Malý kulturně-historický průvodce, České Budějovice 2001.

KOVÁŘ Daniel, Příběhy budějovických pomníků, České Budějovice 2000.

KRUBL Zdeněk, Československé a české vojenské odznaky, Praha 2004.

KUBŮ Eduard a PÁTEK Jaroslav (edd.), Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, Praha 2000.

LAKOSIL Jan – SVOBODA Tomáš – ČERMÁK Ladislav, Souboj bez vítěze. Německé přípravy na dobývání čs. lehkého opevnění v roce 1938, Praha 2010.

LÁŠEK Radan, Velitelé praporů SOS, Praha 2009.

LÁŠEK Radan, Jednotka určení SOS I - III, Praha 2006.

LÁŠEK Radan (ed.), MUNZAR Josef, Poručík od ženistů, Praha 2004.

LUKEŠ Igor, Mimořádná vojenská opatření v květnu 1938: nová interpretace, HaV, č. 5, 1995, s. 79 – 96.

MAREK Jindřich, Hraničářská kalvárie: příběhy posledních obránců Masarykovy republiky na severu Čech a Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939, Cheb 2004.

MĚŘIČKA Václav, Československá vyznamenání 1918-1938 I, Hradec Králové 1973.

MICHL Jan, Neobyčejně obyčejný rok 1938 (Všední a nevšední dny v přelomovém roce 1938 na Českobudějovicku), diplomová práce JU, České Budějovice 2006.

MINAŘÍK Pavel - ŠRÁMEK Pavel, Doplnění vojsk mobilizačními zálohami a jejich připravenost na vedení boje, Sborník vojenské akademie v Brně, řada C - D, 1999, č. 2, s. 47 – 64.

MINAŘÍK Pavel - ŠRÁMEK Pavel, Zabezpečení válečné armády výzbrojí, technikou a materiálem, Sborník vojenské akademie v Brně, řada C - D, 1999, č. 2, s. 35 – 46.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Československé vojenské letectvo v době vyvrcholení mnichovské krize, HaV 57, 2008, č. 2, s. 43 – 52.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Dělostřelectvo československé armády v době vyvrcholení mnichovské krize, HaV 59, 2010, č. 1, s. 46 – 55.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Anketa "Armáda v roce 1938" - ústřední orgány, HaV 46 1997, č. 6, s. 87-133.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Anketa "Armáda v roce 1938" - vyšší velitelství, HaV 47, 1998, č. 2, s. 103 – 136.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Anketa "Armáda v roce 1938" - velitelství divizí a vojskových těles zbraní, HaV 47, 1998, č. 2, s  94-124.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Operační dokumentace vyšších velitelství od 24. do 28. září. I. armáda, HaV 46, 1997, č. 1, s. 131 – 158.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Operační dokumentace vyšších velitelství od 26. do 30. září. II. a IV. armáda, HaV 46, 1997, č. 3, s. 141 – 174.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Rozkazy hlavního velitelství od 24. do 28. září, HaV, 1996, č. 5, s. 83 – 110.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Několik poznámek k mobilizované čs. armádě v září 1938. (diskuse k článku Rudolfa Sandera), HaV, roč. 45, 1996, č. 3, s. 139 – 146.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize - vojsková tělesa, HaV 48, 1999, č. 1, s. 154 – 177.

MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize. Ústřední orgány vojenské správy a vyšší velitelství, HaV 1997/5, s. 94 – 130.

MINAŘÍK Pavel, Reorganizace armády ve 2. polovině 30. let a vytvoření operační sestavy vojsk po vyhlášení mobilizace, Sborník vojenské akademie v Brně, řada C - D, 1999, č. 2, s. 65 – 90.

Mnichov v dokumentech I – II, Praha 1958.

MORAVCOVÁ Dagmar - BĚLINA Pavel - PEČENKA Marek, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 - 1941, Praha 1994

MORELL Sydney, Viděl jsem ukřižování, Brno 1995.

NIKRMAJER Leoš, Likvidace pohraničních pevnostních objektů na Českobudějovicku v období Protektorátu Čechy a Morava, Výběr 34, 1997, č. 3, s. 213 - 214.

NOLČ Jiří, Československá armáda za první republiky, Brno 2007.

Novohradské hory a novohradské podhůří. Příroda – historie - život, Praha 2006.

PAVEL Jan, Financování československé armády v letech 1934 – 1939, HaV, č. 1, 2004, s. 4 – 21.

PIVCOVÁ Zuzana, Likvidace československého opevnění po vzniku Protektorátu, Fortsborník č. 7, Brno 2000, s. 57 - 61.

PLACHÝ Jiří, Nástin personálních ztrát Československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939, Praha 2009.

RADA František, Když se psalo T. G. M. České Budějovice v prvním desetiletí republiky, České Budějovice 1992².

SANDER Rudolf, Abecední přehled dislokace československé mírové armády v letech 1918 - 39, SAP 50, sv. 1, Praha 2000, s. 205 – 317.

SANDER Rudolf, Branná povinnost v Československu (1918 – 1938), HaV 39, 1989, č. 1, s. 255 – 276.

SANDER Rudolf, Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 - 1939, SAP 35, sv. 1, Praha 1985, s. 205 – 317.

SANDER Rudolf, Válečná československá armáda v září 1938, HaV 45, 1996, č. 1, s. 59 – 62.

SANDER Rudolf, Vojensky organizovaná protistátní činnost sudetských Němců v předmnichovském Československu, HaV, č. 2, 1993, s 68 – 89.

SCHUSSER František (ed.), Dva dopisy z října 1938, Vyšebrodský zpravodaj č. 10/2008, s. 7 – 8.

SLUKA Václav, Československá armáda v datech I (1918 – 1920), HaV 44, 1995, č. 5, s. 98 –138; II (1921 – 1934), HaV 44, 1995, č. 6, s. 118 – 165, III (1935 – 1939), HaV 45, 1996, č. 1, s. 87 – 123.

SOLPERA Jan, Devětadvacátí v osmatřicátém - jindřichohradecký pěší pluk číslo 29 "Plukovníka J. J. Švece" při obraně republiky na konci třicátých let 20. století, Jindřichův Hradec 2008.

SOLPERA Jan, Nadějný začátek se smutným koncem, České Budějovice 2008.

SPEYCHAL Robert – GALAŠ Radek, Stráž obrany státu: historie, uniformy, materiály, insignie, Praha 2002.

STEHLÍK Eduard, Československé opevňovací programy 1936 – 1938, HaV, 2005, č. 1:– s. 4 – 29 ; 2005, č. 2: s. 50 – 59.

STEHLÍK Eduard, Francie a opevňování Československa ve třicátých letech, HaV, č. 4, 1999, s. 814 – 841.

STEHLÍK Eduard, Mírová organizace československé branné moci 22. září 1938, HaV 46, 1997, č. 3, s. 102 – 132.

STEHLÍK Eduard, Srdce armády. Generální štáb 1919 - 2009, Praha 2004, 2009².

STEHLÍK Eduard – LACH Ivan, Vlast a čest byly jim dražší nežli život, Dvůr Králové nad Labem 2000.

STRAKA Karel, Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932 - 1939, Praha 2007.

STRAKA Karel, Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936 – 1938, HaV, č. 2, 2006, s. 4 – 22.

STRAKA Karel, Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929 – 1938 a příčiny jejich nezdaru, HaV, č. 4, 2006, s. 4 – 18, č. 1, 2007, s. 4 – 15.

STRAKA Karel, Realizace odstoupení pohraničních oblastí v důsledku mnichovské dohody v úseku 1. skupiny čs. branné moci, in: Sborník historie okupovaného pohraničí, sv. 3, Ústí nad Labem 1993.

STRAKA Karel, Souvislosti vědy a výzkumu s obranou Československé republiky. Vojenský ústav vědecký v letech 1936-1938, Praha 2006.

STRAKA Karel, Vojáci politici a diplomaté, Československá vojenská delegace na jednáních mezinárodního výboru v Berlíně a odstoupení českého pohraničí v říjnu 1938, Praha 2008.

SVITÁK Miloslav, Příprava obrany Jindřichohradecka v roce 1938, Jindřichův Hradec 2007.

SVOBODA Tomáš – LAKOSIL Jan – ČERMÁK Ladislav, Velká kniha o malých bunkrech. Československé lehké opevnění 1936 - 1938, Praha 2011.

SVOBODA Zbyšek, Československá státní a vojenská symbolika, Praha 1991.

ŠRÁMEK P., Podíl Edvarda Beneše na výstavbě československé armády ve třicátých letech, Dějiny a současnost 22, 2000, č. 4, s. 31 - 34.

ŠRÁMEK Pavel - Martin RÁBOŇ, Armádní generál Ludvík Krejčí v dokumentech a fotografiích, Brno 2000.

ŠRÁMEK Pavel, Armádní generál Ludvík Krejčí, Armádní technický magazín 31, 1999, č. 1, s. 46.

ŠRÁMEK Pavel, Československá armáda v roce 1938, Brno - Náchod 1996.

ŠRÁMEK Pavel, Když zemřít, tak čestně, Brno - Náchod 1999.

ŠRÁMEK Pavel, Mobilizace na podzim 1938, Armádní technický magazín 34, 2002, č. 10, s. 40 – 41.

ŠRÁMEK Pavel, Obranyschopnost Československa v roce 1938 (poznámky k názorům o nepřipravenosti na válku), ČČH 103, 2005, č. 1, s. 128 – 139.

ŠRÁMEK Pavel, Odhodlání versus loajalita. Názory a postoje velení československé armády v roce 1938, Soudobé dějiny 11, 2004, č. 1-2, s. 56 – 87.

ŠRÁMEK Pavel, Personální změny ve velení československé armády v roce 1933, in: O dějinách a politice, Ústí nad Labem 2001, s. 25 - 35.

ŠRÁMEK Pavel, Politická situace v Evropě v letech 1918 až 1938 a ČSR, Sborník vojenské akademie v Brně, řada C - D, 1999, č. 2, s. 23 – 33.

ŠRÁMEK Pavel, Račice – sídlo hlavního velitele čs. branné moci v září 1938, HaV 45, č. 5, 1998, s. 86 – 90.

ŠRÁMEK Pavel, Reorganizace československé armády z roku 1933, Armády, technika, militaria 1, 2003, č. 6, s. 38 – 39.

ŠRÁMEK Pavel, Úvahy o vojenském převratu v období Mnichova 1938, Historický obzor 6, 1995, č. 7/8, s. 183 – 186.

ŠRÁMEK Pavel, Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932 – 1939, Praha 2008.

ŠRÁMEK Pavel, Záznam z jednání Nejvyšší rady obrany státu 28. dubna 1936, Fortsborník 7, Brno 2000, s. 54 – 56.

ŠRÁMEK, Pavel, Dobrovolníci v čs. armádě za mobilizace v září 1938, Vojenské rozhledy 7, 1998, č. 2, s. 158 – 161.

TESAŘ Jan, Mnichovský syndrom, Praha 2000.

Vlastenci (část pátá), Vyšebrodský zpravodaj č. 12/2008, s. 5.

Vlastenci (část třetí), Vyšebrodský zpravodaj, č. 10/2008, s. 4.

Vlastenci, (část šestá), Vyšebrodský zpravodaj č. 3/2009, s. 12 - 13.

VOGELTANZ Jan - POLÁK Milan, Československé legie 1914 - 1918. Československá armáda 1918-1939 : uniformy – symbolika – výstroj - výzbroj, Praha 1998.

Vojenské dějiny Československa III, Praha 1987.

VONDRÁŠEK Václav, Výchovná práce v československé armádě po roce 1918, Praha 1993.

VONDROVSKÝ Ivo, Ruční granát vz.38, ATM (= Armádní technický magazín), č.7, 1994.

Webové stránky:

FLIEGER Jan, Říkali mu bráška "Kultivátor", (vloženo 6. 5. 2007), online http://www.valka.cz/clanek_12127.html

ŠRÁMEK Pavel, Armádní generál Ludvík Krejčí,

online http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/osobnosti/1.htm (vloženo 31.05.2003)

Historie české vlajky, online http://www.velebny.cz/CSHeraldicka-

http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/

http://www.domobrana.net/main.php?soubor=foto1ppl

http://zpravy.idnes.cz/opravte-domy-benes-prijizdi-podivejte-se-na-unikatni-fotky-pow-/domaci.asp?c=A071212_123903_domaci_itu

MINAŘÍK Pavel, Prapory, praporce a standarty (http://armada.vojenstvi.cz, 4.05.2003)

ŠRÁMEK Pavel, Podíl Edvarda Beneše na výstavbě československé armády ve 30. letech, online http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/studie/4.htm

www.vojenstvi.cz

mobilizační složení 4. RD - http://vojenstvi.cz/vasedotazy_34.htm

www.severniceskobudejovicko.estranky.cz

http://www.fronta.cz/fotogalerie/anslus-rakouska-1938

http://www.fronta.cz/dotaz/prubojne-strelivo-vz-31-pouziti-proti-tankum

http://ropiky.net/

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-usti-nad-orlici/delostrelecka-tvrz-bouda