Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tiberius Claudius Nero

2. 11. 2009

 Jeho otcem byl Tiberius Claudius Nero(mimochodem v roce 42 zvolen prétorem,), matkou byla Livie Drussila (bylo jí 13,5 roku, když si brala Tiberia- ten byl o 30 let starší). Otec a dědeček z matčiny strany patřili k proticaesarovské opozici. Nedlouho po narození malého Tiberia a po vyřízení nezbytných věcí se rodina uchyluje do exilu na Sicílii (počátek podzimu 41) k Sextu Pompeiovi, příteli rodu Claudiů. Tomu se malý Tiberius zalíbí a proto mu dá věcné dary(plášť=chlamys a zlaté spony Rodiče odjíždějí do Lakedaimonnu v Řecku, protože gens Claudia toto město chránil. Na konci roku 40 se Octavianus s Pompeiem usmiřují a tak se rodina může vrátit do Říma. V září následujícího roku se ale Octavianus zamiluje do Livie a hodlá si ji vzít i přesto že čeká s Tiberiem starším dítě (v lednu 39 se koná svatba). Mezitím se narodí Tiberiův mladší bratr Drussus. Roku 37 nebo 36 jim umírá otec a tak jsou bratři vychováváni u Augusta. O necelých 10 let později se už Tiberius i se svým bratrem na koni představuje veřejnosti při slavnostním průvodu na oslavu vítězné bitvy u Actia (zde vyhrává Agrippa nad Antoniem,čímžsi získal významnou vojenskou a politickou pozici, na níž později doplatil…). Dva roky poté Tiberius obléká mužskou tógu a záhy dostává první význačnější funkci- je totiž zvolen kvestorem. Roku 23 se Tiberius zasnubuje s Vipsanií Agrippou- je teď už druhým možným kandidátem na císařský post. Roku 20 přichází první důležitá mise-Augustus svěřuje Tiberiovi zpětné získání orlic a zástav, které byly sebrány Crassovi v bitvě u Karrh před 30 léty. Roku 19 se Tiberius žení s Vipsanií- je to jeho první svatba. Roku 16 přichází jmenování prétorem. Roku 15 je Tiberius se svým bratrem Drussem (později dostal kvůli svým činům přezdívku Germanikus) aby potlačili vzbouření Germánů v oblasti od Alp až po Rýn- vítězství obou bratrů je velmi oslavováno. O dva roky je jmenován konzulem, téhož roku se mu narodil syn Drussus II. Následujícího roku Tiberia potkává to samé co jeho otce- musí se na rozkaz Augusta rozvést s Vipsanií a vzít si jeho dceru Julii. Roku 11 táhnou se svým bratrem do Germánie, Drussus zde bohužel umírá (Tiberius ho jede pohřbít do Říma). Roku 7 se stává podruhé konzulem navíc mu o rok později Augustu uděluje tribunský úřad- Tiberius ho ale vůbec nevyužívá a dobrovolně odplouvá na Rhodos- mezitím mu tribunství vyprší. Z Rhodu se vrací až roku 2 nl(tedy po 8 letech dobrovolného vyhnanství). O dva roky později, 26. června roku 4 Augustus Tiberia konečně adoptuje a znovu mu na 5 let uděluje tribunský titul. Další rok je ve znamení tažení proti Germanům v čele s Marbodem v Germánii- po návratu do Ŕíma je oslavován jako veliký vítěz. Ale Germáni nedají pokoj a následujícího roku je Tiberius nucen potlačovat další jejich povstání v Panonii a Illyrii- to trvá po celé 3 roky. Roku 9 se konala katastrofální porážka Vara v nepříjemném terénu Teutoburského lesa- ale Tiberius to nenechává jen tak a po další 3 roky společně s Germanikem dělá v Germánii pořádek. Po návratu slaví opět obrovský triumf. Roku 13 skládá Augustus závěť, kde uděluje Tiberiovi prokonzulární imperium- ten se tak stává konečně opravdovým vládcem Říma. Dokonce je pověřen operací sčítání lidu, která mu zabere celý následující rok- 19. srpna umírá Augustus. O pár dní později umírá Agrippa(zřejmě ho T.nechal zavraždit - teď opravdu nic Tiberiovi nebrání v cestě k císařskému titulu- 17. září je uznán senátem za princepse. V září opět propuká povstání v Panonii, navíc aby toho nebylo málo Tiberiovi umírá manželka Julie. Roku 15 proběhne aféra Clemensa následujícího roku se zosnuje Libonovo spiknutí a na jaře Germanicus podniká nové tažení do Germánie- jeho triumf je bohatě oslavován a poté je poslán na východ do Sýrie. Roku 18 se spolu s Germanikem stává Tiberius konzulem. Roku 19 jsou na Tiberiův příkaz vyhnáni z Říma všichni Židé a isiaci (uctivatelé bohyně Isis). 10.října téhož roku umírá Germanicus v Sýrii- Tiberius veze jeho popel zpět do Říma. Téhož roku 20 umírá první Tiberiova manželka Vipsanie, je vedena rovněž aféra Pison. O rok později je Tiberius zvolen počtvrté konzulem a rovněž probíhají nepokoje v Galii- Tiberius chce mít klid a proto se uchyluje do Kampánie. Rok 23 je rušný- umírá Drussus II., rytíř Seianus chce nahradit Tiberia, který se mimochodem do Říma nikdy nevrátí. Chce také odstranit všechny možné nástupce trůnu. Roku 24 proběhne vzpoura otroků v Římě. Meziím se Seianovy úklady nezdaří a on si alespoň vezme Livii, dceru zemřelého Drussa II. Roku 26 Tiberius definitivně opuští Řím a usazuje se v Kampánii, později na ostrově Capri. Roku 31 se stane Tiberius popáté konzulem se Seianem, který vzápětí umírá. Roku 32 se rozpoutává krutý teror proti Seianovým přívržencům a přátelům. Roku 35 začíná velký konflikt s Parthy. O rok později řádí v Římě přírodní živly- dokonce se rozvodňuje Tibera. Tiberiův život končí roku 37 nl.- umírá 16.března v Misseně- 3.dubna se koná Tiberiův veřejný pohřeb v Římě.