Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horského pojetí metody historické antropologie v roce 1993

21. 3. 2011

 

 • zpráva o kurzu HA v Otzenhausenu ve dnech 27. 2. - 15. 3. 1993

 • kurz vedli Dulmen a Mitterauer + dalších 9 významných historiků

 • frekventanti: postgraduální studenti a univ. asistenti z německy mluvících zemí a bývalého východního bloku

 • cíl: přispět k pevnějšímu vymezení pojmu HA + posoudit jak a v jakých oblastech ho lze využít

 • diskuze v semináři však už tehdy ukazovala značnou nejednotnost pojmů a pojetí HA,

 1. vývoj HA

  - jako reakce na vývoj makroanalystických studií, vliv sociologického učení Norberta Eliase (studuje soc. interakce), Chartierovo pojetí reprezentace (obecné porozumění, zažitá schémata, firury a motivy, kredit postavení individua), Dubyho pojetí soc. dějin, také z mikrohistorie, z analýzy symbolů

 2. definice HA

  - spojení s historickou demografií (studuje rodinu + její různé funkce), ne jen statistické údaje X širší souvislosti (kult, soc...), objasňuje vztahy mezi strukturami, poměr mezi individuem a sociálními danostmi (prostředí)

  A/ jedni jako samostaný obor

  B/ druzí jako o metodickém přístupu

  - důležitý problém kultura pro HA (zase zkoumá kulturní historie), HA nezkoumá kulturu jako něco co je vázáno na určité podmínky

  def.: zkoumá jeho možnosti v jednotlivých dobách, formy vlády, sociální skupiny, postavení muže a ženy, otázky mladého-dospělého-starého, dospělého-nemocného

  - Dulmen: HA jako inovované dějiny každodennosti (prožívání určitého soc. postavení), Mitt.: jako přístup k dějinám, dějiny historických subjektů

  - operuje na velmi malém mikroprostoru

 3. témata studia HA

  - rodina, genderové otázky, pohled na druhého, zvyky, strava, otázka antropologických konstant, vztah lidové a vzdělané kultury, moc, lidské věky, téma práce, žena, protest a kriminalita, lidové náboženství, symboly moci

 4. prameny pro HA

  - autobiografie a deníky

 5. meze a problémy HA

  - odvozování z obecných definicí struktur pro individuum

  - nejasná hranice HA s dějinami mentalit a každodenností

  - otázka skutečné možnosti zrekonstruovat úplně minulé vztahy

  - nemá nárok na obecnou platnost (díky malému výseku studovaného)