Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojenský hřbitov ČB na Plavské

Původně byli zemřelí příslušníci budějovické osádky ukládáni do hrobů na vyhrazeném místě Staroměstského hřbitova. Zde byli přísně rozděleni na katolíky a nekatolíky. Tento hřbitov se po josefských reformách stal jediným městským vojenským pohřebištěm a jeho kapacita začínala přestávat stačit. Městská rada tak rozhodla pro založení zcela nového pohřebiště na pozemku za městem při cestě do Roudného. Roku 1797 byl za tímto účelem vykoupen za 130 zlatých pozemek od měšťana Jana Bělčického. Celý prostor se dočkal nové úpravy a ohrazení zdí. Náklady dosáhly výše 331 zlatých a 31 krejcarů. Vysvěcení nového pohřebiště bylo provedeno 29. 6. 1797 - zároveň s tím proběhlo i vysvěcení kamenného kříže uprostřed plochy. 

Obrazek

Bylo zde pochováváno velké množství vojáků všech hodností, k nejvýznamnějším patřil Karl baron von Kasching (zemřel 1826), který se vyznamenal během napoleonských válek. Po celé 19. století zde byli pochováváni vojáci ze zdejší posádky i zemřelí ve zdejší vojenské nemocnici.

Na počátku 20. století byla kapacita hřbitova prakticky vyčerpána, ale i tak zde během WWI spočinulo celkem 12 vojáků. Dostatečnou kapacitu dále poskytovalo vojenské oddělení hřbitova sv. Otýlie.

V meziválečném období zde bylo pohřbeno celkem 68 příslušníků zdejší posádky. V letech 1940-44 zde bylo pohřbeno 20 německých vojáků od různých útvarů. Jednalo se vesměs o nevyléčitelné pacienty z vojenské nemocnice. Ještě v roce 1945 zde byli pohřebeni dva vojáci RA. Poslední pohřeb se zde udál 26. 5. 1950, kdy se jednalo o vojína zabitého ve VVP Boletice. K definitivnímu zrušení hřbitova došlo kolem roku 1957. Obvodní zeď byla zbourána ze tří stran, náhrobky odvezeny a plocha zarovnána. Barokní plastika panny Marie z roku 1727 zmizela neznámo kam.

Hřbitov zaujímal plochu o rozměrech 48,5 x 30,5 metru a byl původně přístupný brankou v severní zdi. Nacházelo se zde 220 hrobových míst. Dodnes se zachovala pouze východní zeď  a parkově upravená plocha s několika původními dřevinami.

Srv. D. KOVÁŘ, Budějovické hřbitovy, s. 91- 92.

       SOKA ČB, f. Vojenský hřbitov.

Doporučuji vaší pozornosti tuto chválihodnou aktivitu:

http://www.kallich.tym.cz/27-clanky/adost-o-zrizeni-pietniho-oznaceni-vojenskeho-hrbitova-v-ceskych-budejovicich-v-ulici-plavska/