Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomníky a zapomníky v jižních Čechách - DATABÁZE ver. II: A - L

9. 3. 2013

 

Bavorovice (17). náves, památník 1914-18 odhalený v září 1923.
GPS: 49°1'21.163"N, 14°26'31.299"E
"Na paměť padlým vojínům ve světové válce"
Besednice (146), pomník padlým ve WWI. Poměrně netradičně pojatý - na podstavci s římsami je postaven čtyřhranný pylon, na kterém jsou provedeny dva mohutné stříbrné nápisy. Okolí je ohraničeno zřejmě původním plůtkem s vydlážděnou cestičkou. Dodatečně přidána deska obětem nacismu a pamětní deska kpt. letectva Vojtěchu Smolíkovi z 21. 10. 1995.
GPS: 48°47'22.327"N, 14°33'20.931"E

"Na památku padlým vojínům 1914 - 1919"
"28. října 1918 osvobozen Č. - S. národ"
Bor (78) Pomník padlým ve WWI. V horní části pylonu z tmavého kamene je zobrazen velký státní znak RČS. Pod zobrazením kříže jsou vypsána jména padlých.
GPS: 48°53'1.074"N, 14°49'0.229"E
"Obětem světové války 1914 - 1918 věnovali spoluobčané"
"Nežijete tělem, ale duchem mezi námi"
Borek (55), nedaleko obecního úřadu, památce padlých ve WW1. Pomník odhalen 9. srpna 1936.
GPS: 49°1'13.3"N, 14°29'53.576"E
Borovany (4), památník padlým 1914 - 19 a obětem druhé světové války, mezi panelovými domy (nedaleko bývalý hřbitov). Reliéf zhotovil táborský sochař Jan Vítězslav Dušek. Památník stával dříve přímo na borovanském náměstí před školou. Odhalení plánováno na konec května 1938, ale díky událostem květnové mobilizace pomník odhalen až 7. srpna 1938. Reliéf sundán v březnu 1939 a osazen v roce 1945 - současně doplněna druhá deska. (srv. D. KOVÁŘ, Borovany, České Budějovice 2000, s. 54, pozn. Hluboká u Borovan - pomník padlým WWI odhalený 1938, tři lípy Jana Žižky z Trocnova, Radostice - pomník odhalen 1920, Vrcov - pomník WWI odhalen 1937)
(srv.
Táborský sochař Jan Vítězslav Dušek, Tábor 2016, s. 94, 230 - výpisek z kroniky)
GPS: 48°53'44.233"N, 14°38'34.008"E
"Věrni v práci-věrni v zápase. Věrni v utrpení věrni až do hrobu 1914-1919"
Boršov nad Vltavou(6), pomníček US letci, sestřelen dne 17. dubna 1945, v polích nad obcí (vyznačeno i v turistických mapách KČT)
GPS: 48°55'12.175"N, 14°24'56.91"E
Branná (74), pomník WWI. Autorem je malíř Jan Kojan pocházející z nedalekých
Kojákovic, kde od něj mají také podobný pomník. Když si budete číst jména padlých, tak zjistíte, že je tam třikrát uvedeno jméno Činátl (František-Jan-Josef). Jedné se tři bratry, syny tehdy nejbohatšího sedláka z Branné. Už tehdy bylo zvykem, že pokut muselo narukovat více dětí z jedné rodiny mohli rodiče požádat u jednoho z nich o zproštění vojenské povinnosti. Za to se ale muselo platit, tak že si to mohli dovolit jen ti bohatší.. Jak byl ale sedlák Činátl bohatý tak byl taky lakomý. Ani prosba manželky jej nepřiměla k tomu aby jednoho syna vykoupil. Věřil, že alespoň jeden se mu z války vrátí. A tak rod Činátlů v Branné vymřel.
GPS: 48°57'52.878"N, 14°46'59.495"E
Břilice (75), pomník WWI (více informací si můžete přečíst na obrázku č. 75e). Odhalen 28. 10. 1924. Zajímavé je, že prostrantví bylo získáno zavezením rybníčku. Na vrcholu pylonu se vsazeným malým čs. státním znakem sedí sokolský orel.
GPS: 49°1'5.815"N, 14°44'33.655"E
"Těm kteří 1914-1918 trpěli a nedočkali se"
páska kolem: "Ve velikém boji za svobodu přispěli jste svými životy k dobytí naší samostatnosti"
"Věnováno od věčně nás vzpomínajících"
Buková - na návsi pomník WW1 a let 1939-45.
článek k úmrtí Pavla Homera z Bukové 12. 5. 1945 S Českobudějovicko (není uveden na pomníku v Bukové, ale v Olešnici)
FOTO + info CEVH Buková
CEVH Olešnice
FOTO a cca. poloha mapy.cz hyalit.net

CEP
(5), pomník železničářům zabitým dne 9. 5. 1945, u silnice Cep – Majdalena
GPS: 48°56'16.473"N, 14°51'7.718"E
"Ma tomto místě padli v boji s německým vojskem dne 9. května 1945 dva mladí obránci naší vlasti"
"Památník tento bude stálou vzpomínkou statečným bojovníkům, jejich oběť pak příkladem žijícím"
(76), pomník WWI. Hlavní část pomníku tvoří stéla s vystouplým reliéfem matky s dětmi (jedno dítě drží symbol lipové ratolesti). V nejhornější části je vyveden nápis "PADLÝM OBČANŮM". Stavba byla odhalena dne 5. 6. 1922. Součástí je i ve spodní části přidaná deska Františku Kambovi, Josefu Korbelovi a Jaroslavu Jindrovi, kteří na tomto místě padli dne 5. 5. 1945.
GPS: 48°55'11.047"N, 14°48'28.009"E
 
Cetviny(7), německým obětem WW1, u silnice vedle statku
GPS: 48°38'11.617"N, 14°34'37.578"E
Čeřejov(53), památník k připomenutí místa kde stával statek hejtmana Jana Žižky. Zde proto, že byl postaven v roce 1938 a sloužil jako prostředek pozvednutí národního sebevědomí v těchto těžkých časech.
GPS: 48°52'27.807"N, 14°31'50.347"E jen orientační, narazíte při průjezdu obcí.
"V nejtěžších dobách v Žižkových stopách"
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
(16) - hřbitov sv. Otýlie - pomník RA, odhalení proběhlo 7. listopadu 1956 odpoledne. Přepis nápisů srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, s. 331 – 332.
GPS: 48°59'55.62"N, 14°29'15.339"E, "Vám poděkování a lásku vám..."
(19) - hřbitov sv, Otýlie, památník 1914-18, Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, 244 – 246. Pomník tvoří podstavec z několik kamenných kvádrů - na bočních jsou upevněny kamenné mísy. Z prostředního kvádru stoupá kamenný hranol s plastikou ratolesti a přilby. Nad spodní hranou vrcholové plastiky je vytesán nápis "Padlým hrdinům" + na boku hranolu pod sebou letopočty 1914 a 1918. Na přední straně soklu je na kovové tabulce další nápis. Celková výška je 410 cm. Podobnost s mohylou je spíše symbolická a proto je monument označován častěji za pomník.
K odhalení pomníku srv. článek Poznámka k odhalení pomníku padlých na hřbitově sv. Otýlie
GPS: 48°59'59.312"N, 14°29'4.473"E
"Padlým hrdinům"
(22) - pamětní deska Antonínu Mayerovi a Ing. Jiřímu Končickému  na budově okresního úřadu, odhalena 4. 5. 1946, autobusová zastávka č. 2, Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, s. 252 – 253.
GPS: 48°58'14.159"N, 14°28'28.541"E
"Památce našich spolupracovníků, umučených v německých koncentračních táborech"
Zaměstnanci okresního národního výboru v Českých Budějovicích.
(23) - před budovou JVK (dříve Muzeum dělnického revolučního hnutí), Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, s. 391-397.
GPS: 48°58'12.517"N, 14°28'32.494"E
"Jim nikdo nepostavil sochu památník z bronzu odlévaný..."
"Na věčnou paměť obětem fašismu."
(24) - před Gerberou – původně socha sochače Bendy s námětem bitvy u Stalingradu, zde osazena její kopie pod názvem "Strana bojující". Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, 397 – 399.
GPS: 48°58'9.923"N, 14°28'31.636"E
(25), pamětní deska obětem komunismu, GPS: 48°58'16.249"N, 14°28'21.608"E
"Obětem komunistické zvůle a násilí"
(26) - památník Židům umučeným v koncentračních táborech v letech 1939 - 45, na místě bývalé synagogy zničené v roce 1942.
GPS: 48°58'14.483"N, 14°28'21.442"E
(27) - Čtyři dvory, Husova třída (zastávka linky č. 14 "U parku"), pomník obětem WW1, postaveno Okrašlovacím spolkem 1920, renovováno 1949.
GPS: 48°58'52.477"N, 14°27'23.747"E
"Všem, jež osud ve světové válce sklál, zde v pamět věčnou postavena mohyla. Ta hlásat bude v obci i kraj širý dál, že oběť jejich pro vlast marna nebyla. Spěte sladce v dálné cizině !"
(34) - Mariánská kasárna z let 1843 - 44 (stavitel Josef Sandner, má na svědomí dále např. známou Eggertovu vilu), pamětní deska Jaroslava Haška.
GPS: 48°58'42.651"N, 14°28'21.748"E
(35) - Široká ulice, pamětní deska Jaroslavu a Jiřímu Maňákovým
GPS: 48°58'23.37"N, 14°28'29.724"E
(36) - budova hlavní pošty na Senovážném náměstí, pamětní deska poštovním zaměstnancům umučenými nacisty odhalena dne 1. 11. 1945, původně na vnější fasádě budovy.
GPS: 48°58'25.768"N, 14°28'42.722"E
"Ty země, kleč v jejich katafalku, pij hrůzu motliteb a lání, pij krev, jež tekla u popravčích špalků v čas sedmibolestného umírání, v čas oděný ve tvrdou smrti strůj ! Ty země s Vlatavou, na bratry pamatuj !"
(42) - vestibul gymnázia J. V. Jirsíka, pamětní deska profesoru Karlu Šatalovi, popravenému dne 17. července 1942.
GPS: 48°58'55.389"N, 14°28'38.379"E
"Památce mučedníka padlého za svobodu vlasti."
(43 + 43a) - vestibul střední průmyslové školy stavební v Resslově ulici, pamětní deska (odhalena 27. 10. 1946) arch. Karlu Chocholovi (popravený v Táboře 3. 6. 1942) a Hugovi Oltýnovi (zemřel v Buchenwaldu 24. 8. 1944). Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, s. 273-274. Druhá deska na protější stěně obsahuje jména padlých tohoto ústavu ve WW1 (odhalena 29. 6. 1930). Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, s. 246-247.
GPS: 48°58'44.867"N, 14°28'8.97"E
"In Memoriam."
"V této škole připravovali se pro život na poli světové války zkosila je smrt."
(44)budova Krajského soudu ("justiční palác"), pamětní deska obětem nacismu odhalená 27. 9. 1947. Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, s. 259.
GPS: 48°58'18.234"N, 14°28'25.486"E
(45) - náměstí Přemysla Otakara II., pamětní deska na radnici ku příležitosti návštěvy T. G. Masaryka dne 20. prosince 1918 ku příležitosti vzniku samostatné ČSR. Odhalena 20. 12. 1935. Autor desky Karel Chochola, busta J.V. Dušek. Bouřlivé spory o umístění. Deska byla zničena za Protektorátu a znovuosazena 9. 6. 1946 - Dušek měl sádrový model busty, měl ji vyrobit do května 1946. (dodnes prý osazena celkem 5x - naposledy 7. 10. 1995).
Velmi podrobně srv. Daniel KOVÁŘ,
Příběhy, s. 214-238. (+ Táborský sochař Jan Vítězslav Dušek, Tábor 2016, s. 88, 106, 231)
GPS: 48°58'27.88"N, 14°28'24.56"E
"Osvoboditel národa."
(46) -fasáda budovy jazykového centra JU (v minulosti FF JU), pamětní deska k přiležitosti zasedání Československého národního výboru v ČB dne 28. 10. 1918.
GPS: 48°58'32.32"N, 14°28'48.57"E
(47) - Lannova třída, pamětní deska na bývalém domě, kde za války sídlilo českobudějovické GeStaPo (dnes lékárna). Dnes novostavba (dům dostal zásah při bombardování v dubnu 1945.)
GPS: 48°58'28.777"N, 14°29'5.48"E
"Zde stávala budova ve které Gestapo v létech okupace 1939-1945 věznilo mučilo a popravovalo vlastence našeho kraje"
(48 + 48a) - budova vlakového nádraží (prostor odjezdů). Jedna mramorová deska věnována obětem nacismu z řad železničářů, druhá menší všem nuceně nasazeným. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, s. 263 – 265.
GPS: 48°58'28.224"N, 14°29'13.935"E
(50) - pamětní deska obětem nacismu z řad zaměstnanců nádražní pošty (ul. Nádražní 118/6). Umístěná přímo na fasádě.
GPS: 48°58'31.427"N, 14°29'15.083"E
(51)- pamětní deska obětem nacismu z řad Hardmuthovy tužkárny Ko-o-hinoor (F. A. Gerstnera čp. 10, přímo vedle hlavní brány).
GPS: 48°58'8.254"N, 14°28'18.962"E
"Už nebudou dráty nikdy co smrti hrad, už nebude v nich vězeň svůj hořký los již hrát."
(65) - Čtyři Dvory - pomníček Eduardu Hálovi (1889-1945). Čtyřdvorský truhlář, 9. května 1945 byl při odzbrojování prchajících německých vojáků zasažen zbloudilou kulkou. Odhalen 8. 5. 1949. Dnes již není na původním místě (původně stál přímo u silnice). Nápis na desce je dnes již téměř nečitelný a proto ocituji z kniíhy D. Kováře (s. 306): "Na tomto místě byl zastřelen dne 9. května 1945 německými okupanty Eduard Hála ze Čtyř Dvorů, stár 56 roků. Čest jeho památce ! Věnuje SBS Čtyři Dvory"
GPS: 48°58'41.286"N, 14°27'49.181"E
(68) - hřbitov sv. Otýlie - pomník na místě hromadného hrobu Němců. Těsně po skončení WW2 přibližně v těchto místech čeští četníci zastřelili a pohřbili 24 německých osob. Pomník byl odhalen 20. V. 1995. Celou přípravu i vlastní odhalení provázela tehdy poměrně bouřlivá diskuze. Desky nechali osadit příslušníci Heimatkreis Budweis. Srv. D. KOVÁŘ, Budějovické hřbitovy, s. 31.
GPS: 48°59'56.993"N, 14°29'14.796"E
"V upomínku na německé občany, kteří zemřeli na konci 2. světové války násilnou smrtí. Jejich bezejmenné hromadné hroby na tomto a jiných místech připomínají živým hodnotu člověka a smíření."
(69) - v prostoru za kolumbáriem poměrně nenápadný pomníček obětem heydrichiády a zároveň politickým vězňům, kteří zahynuli začátkem roku 1945 při jízdě tzv. "vlaku smrti" do Mauthausenu. Jejich těla byla před kremací skládána právě zde. Pamatník pochází z roku 1967 (zřízen Svazem protifašistických bojovníků). Odhalen 4. VI. 1967. Srv. D KOVÁŘ, Budějovické hřbitovy, s. 30.
GPS: 49°0'1.662"N, 14°29'1.496"E
(135) - fasáda bývalých kas. Jiřího z Poděbrad, bronzová pamětní deska v letech 1939-45 sedmi zavražděným přislušníkům dělostřeleckého pluku 5 (nevím kde p. Kovář sebral v knize údaj děl. pluk 36 - taková jednotka nikdy v Budějovicích dislokována nebyla). Původně byla umístěna v tzv. "Masarykových" dělostřeleckých kasárnách na Pražské třídě na vztyčeném kamenném bloku dne 28. 10. 1946 proti hlavnímu vjezdu. V roce 1990 byla deska přenesena do čtyřdvorských kasáren (které se bohužel budou bourat !!!). Na dnešním místě visí od odhalení dne 17. 1. 1997. (D. Kovář, Pomníky, s. 275 – 277.)
GPS: 48°58'22.997"N, 14°29'5.478"E"
Čest budiž jejich památce. NEZAPOMENEME !"
(136) – tamtéž jako 135, pamětní deska vojákům poslaným v letech 1950 - 54 do PTP.
"Zapomínat je nebezpečné"
(137) - pomník obětem holocaustuna budějovickém židovském hřbitově "U křížku". Pomník stojí poblíž vstupu na hřbitov po pravé straně centrální hřbitovní komunikace. Pomník má formu tumby o základně 210 x 114 cm a výšce 142 cm. Byl odhalen v neděli 15. října 1950. (D. Kovář. Budějovické pomníky, s. 287 – 291. Na čelní straně čteme nápis: "Na věčnou památku našich umučených obětí v hrůzných letech 1939-1945 a na počest našich bojovníků za svobodu." Jižní boční stěna pak nese nápis z Jeremiášova žalozpěvu: "Všichni již kolem kráčíte vizte a hleďte zda je bolest jako bolest má !" (pozn.: areál hřbitova není běžně přístupný, je potřeba zapůjčit klíče na vrátnici blízkého podniku ! Nejbližší zastávka MHD je Pekárenská - U křížku)
GPS: 48°58'56.125"N, 14°29'38.188"E
(139) - Nové Vráto - pomník obětem WWI z Vráta a Hlinska. Jednoduchý pomníček s bosovaným podstavcem.
GPS: 48°59'8.024"N, 14°30'52.933"E
"Padlým obcí Vráta-Hlinska ve světové válce r. 1914-1918"
----------------------
*ulice Plavská, nedaleko vlakové Jižní zastávky -
pomník bývalého vojenského hřbitova v ČB (odhaleno 27. 6. 2018)
Pamětní deska z černé žuly zcela nově v "parku" naproti bývalým kasárnám PS (nyní PČR) připomíná KONEČNĚ bývalý vojenský hřbitov (po 8 letech průtahů od prvního podnětu kolegy JC). Hřbitov se užíval po 160 let, pochováno zde bylo nejméně 220 vojáků různých národností. Jejich ostatky tu neexhumovány leží dodnes...
poloha + celkový kontext pomníku mapy.cz
detail desky
foto z odhalení FB Hraniční oblast 31 (+odkazy dále v komentech)
Wikipedie
článek S-Českobudějovicko Vojenský hřbitov v Českých Budějovicích (zde žádost o pietní označení z 27. 9. 2010)
článek o voj. hřbitově na IR91.cz
zmínka Encyklopedie ČB
 
Dluhoště(120), padlým ve WWI, GPS: není
Dobrá Voda u Českých Budějovic (21), památník 1/Lt Robertu W. Whiteheadovi (sestřelen 11. 4. 1945). Odhalen 28. 9. 1945. Pomník naposledy odhalen 1990.
Více detailní info na webu Hloubkaři !!!

GPS: 48°57'33.346"N, 14°31'57.195"E
Domanín(79), pomník padlým mezi léty 1914-1918. Horní části dominuje reliéf kříže s malým čs. státním znakem. Pomník byl zřízen roku 1923. Součástí je i deska se jmény padlých (údaje jsou poměrně zevrubné) a několik oválných fotografií (jedna chybějící).
GPS: 48°58'16.786"N, 14°44'26.556"E
"Památka našim padlým vojínům"
Drahotěšice (28), náves
GPS: 49°7'26.96"N, 14°32'53.497"E
"Všem padlým a zemřelým následkem světové války 1914 - 1918. Věnují občané drahotěšičtí."
"Z vašich hrobů v dáli vyšlo slunko slávy !"
Dráhov (121), padlým ve WWI, GPS: 49°10'30.658"N, 14°45'5.799"E
Dunajovice(77), pomník WWI. Základem pomníku tvoří jednoduchý pylon - na vrcholu s křížem a malým státním znaken na erbu. Následuje seznam, kde jsou vypsáni "padlí, zemřelí a nezvěstný". Součástí památníku jsou i oválné fotografie s rámečky. Pomník byl odhalen roku 1923.
GPS: 49°2'6.277"N, 14°41'41.201"E
"Památce padlých vojínů ve světové válce 1914-1918 věnují spoluobčané"
Dvory nad Lužnicí(80), pomník padlým ve WWI, svou formou poměrně prostý. Tvoří ho dva spojené různě vysoké kvádry - na vyšším je zobrazení kříže, na nižším je na příčně osazeném kvádru letopočet 1914-1918 a v horní části nápis: "Padlým zemřelým vojínům ve světové válce"., GPS: 48°51'9.329"N, 14°54'3.132"E
Halámky(81), padlým ve WWI, GPS: 48°51'13.449"N, 14°54'53.377"E
Hamr(2), památník padlým 1914 -1918, odhalen 12. srpna 1923, na návsi.
GPS: 48°57'4.324"N, 14°54'56.197"E
"Našim obětem padlým"
Hartmanice (82), padlým ve WWI, GPS: 49°12'27.607"N, 14°34'0.943"E
Heřmaň (32), pomník padlým WW1. GPS: 48°54'28.695"N, 14°30'14.273"E
Hluboká nad Vltavou (83) - v ul. 28. října, pod městským hřbitovem - pomník padlým ve WWI - autorem J. V. Dušek, odhalen 12. 8. 1923. Desky doplněny 1946 (obětem WW2) a 1993 (hlubockým Židům).
(srv.
Táborský sochař Jan Vítězslav Dušek, Tábor 2016, s. 235 - výpisy z kroniky, dobová pohlednice 1923 FOTO zde)
FOTO stav 9/2015 (a následující fota...) Duškova signatura
GPS: 49°3'38.543"N, 14°25'52.753"E
"VĚRNI ZŮSTANEME"
Horní Bukovsko (29 foto E. H. a 84 foto V. K.), pomník obětem WW1, připojena pamětní deska rtm. Jana Hadrávka (29a), za války pilota RAF.
GPS: 49°11'20.828"N, 14°34'16.94"E
"My zemřeli za vás"
"Obětoval život, aby vlast žila. Čest jeho památce."
 
HOSÍN
(41) - hřbitov, hrob rodiny Klimešovy, pohřben zde četař aspirant Josef Klimeš, narozen 9. 4. 1908, zemřel 18. 10. 1928.
GPSka je opravdu jen píchnutá do středu hřbitova ! GPS: 49°2'6.91"N, 14°28'34.883"E
(66) - pomník obětem WW1 na místní návsi nad rybníčkem, odhalený r. 1921. V okolí lipová "alej svobody". Věnováno hasičským sborem za přispění občanů. Ve spodní části přidána pamětní deska obětem WW2 - písmena jsou již dnes pomalu bez barvy.
GPS: 49°2'20.959"N, 14°28'31.719"E
"Za slávu jiných položili životy"
 
HRDĚJOVICE a okolí
(8), památník padlým z let 1914 - 1918 - na návsi napravo od kaple, odhalený dne 13. 6. 1920 (dle S-ČB, podle Sassmanna 25. 5. 1927 ?) - ještě předtím 25. 5. 1919 v blízkosti vysazeny 4 "lípy svobody", přidána deska za léta 1944 - 45. Od firmy Křivánek, Č. Budějovice. Dobové foto ZDE (repro Alois Sassmann, Hrdějovice s Opatovicemi 1350 - 2000, Hrdějovice 2000). Dle popisku v knize se prý podařilo identifikovat jen některé osoby: zleva shora - Suchan, Simandl, Fajtl, Bláha, Pavlíček, vpravo u pomníku Křiváček.
GPS: 49°1'4.78"N, 14°28'40.065"E
"Zastav se a vzpomeň padlých bratří našich z jejichž drahé krve ve světové válce 1914-18 vykvetly růže samostatnosti české."
Okrašlovací spolek v Hrdějicích.
(138) - na návsi rovněž památník Antonína Švehly od Václava Duška z Tábora z roku 1938 při příležitosti oslav 100 let zdejšího dobrovolného hasičského sboru. Pomník byl poprvé odhalen dne 17. 7. 1938. O záštitu nad slavností byl tenkrát požádán sám poslanec Beran. Starosta obce Václav Křiváček pronesl poté projev o Švehlově přínosu. Pomník byl postaven na návsi u potoka v sadech, které byly nazvány "Švehlovy". Na postavení mělo zvláštní zásluhu Sdružení republikánského dorostu (dobové fotografie Sassmann, Hrdějovice, s. 113-114). Plastika byla odstraněna v roce 1947, znovuodhaleno dne 20. 9. 1997 (dílo V. Duška ml.).
(srv.
Táborský sochař Jan Vítězslav Dušek, Tábor 2016, s. 94, citace z kroniky c. d. s. 236)
Na protější straně silnice vlevo od zastávky stál pomník T. G. Masaryka, odhalený 16. 6. 1935, který byl ale zničen na počátku okupace dne 26. 7. 1939. Na zbylý žulový podstavec byla 17. července 1945 provizorně umístěna nová busta, ale ta byla v r. 1948 zničena a pomník byl odstraněn.
DOBOVÉ FOTO ZDE a ZDE: obě jsou ze slavnosti 17. 7. 1938. Na prvé fotce vidíme nalevo také dnes již neexistující pomník TGM. Druhý snímek ukazuje také původní podobu místní kovárny (zrušena v 50. letech a přeměněna na obytné stavení).
GPS: přibližně 49°1'2.582"N, 14°28'39.202"E
(18) - Pomník zkušebním letcům odhalený 28. října 1926. Pomník je dílem ak. sochaře a medailéra Jana Vítězslava Duška (1891-1966), člena SJV, pocházel z Makova na Táborsku. (Komité pro postavení pomníku Duška oslovilo již na podzim 1924, ten do konce roku vyhotovil dva návrhy. Stál na místě již 18. 7. 1925, na 26. 7. byl naplánován letecký den a odhalení pomníku - dílo však nebylo dokončeno, slavnost odložena. Dokončen v polovině září 1925 a dokončovací práce - bronzová deska - v průběhu dalšího roku. Odhaleno až v říjnu 1926 nakonec.) Modelem stála sestra zahynulého letce Vondráška (srv. Sassmann, c. d., s. 115).
Nadpor. let. František Křečan (pilot) a por. děl. Jaroslav Vondrášek (pozorovatel) zde havarovali dne 18. 7. 1924 s letounem Letov Š - 2. (srv. článek: jihogen.wz.cz/h_soubory/hrdejovice-clanky.jpg). Pamětní deska znovuodhalena 13. 7. 1946. Místo je k nalezení i na turistických mapách, v polích za bývalou pískovnou.Pomník již nestojí na původním místě v tzv. "Lukách" poblíž polní cesty, ale byl přesunut přímo k železniční trati. V roce 1994 byla vyrvána bronzová deska a jen náhodou byla znovuobjevena. Po rekonstrukci pomník odhalen 18. 7. 2014.
Existovala i kovová pamětní plaketa ve tvaru pavézy o rozměrech 418x207x111mm s vročením 1925 a nápisem "ODHALENÍ . POMNÍKU . ZABITÝM . LETCŮM NDP. F. KŘEČANOVI A POR. VONDRÁŠKOVI V Č. BUDĚJOVCÍCH 1925." (níže c.d., s. 53, 56, foto na s. 365, FOTO zde).
(VÍCE V KNIZE:
3/19 - Táborský sochař Jan Vítězslav Dušek, Tábor 2016, s. 48, 53, 56 (odznak), 61, 94, 236-7 popis, 365 - FOTO modelu a po osazení pomníku zde + existuje i malá brožurka: Daniel KOVÁŘ, Letecké neštěstí u Hrdějovic 18. 7. 1924, České Budějovice 2014.)
Podrobněji ZDE V ČLÁNKU !
GPS: 49°1'12.432"N, 14°27'14.653"E
"Pro vlast a vědu"
(134)- pamětní kříž Jakubu Suchanovi - jihozápadně za obcí u osamělé lípy mezi poli, zbytky oplocení, do dnešní doby zbyl pouze podstavec bez kříže (srv. článek jihogen.wz.cz/h_soubory/hrdejovice-clanky.jpg)
GPS: N 49° 0.8228', E 14° 28.3303'
"K upomínce na Jakuba Suchana který padl na italském bojišti 29. dubna 1917 ve věku 20 let. Přátelé vzpomeňte synáčka mého a zpomeňte těch kteří odešli s ním. "
 
Hrdlořezy (85), padlým ve WWI, GPS: 48°52'11.427"N, 14°53'44.943"E
Hůrky (86), padlým ve WWI, GPS: 48°52'11.427"N, 14°53'44.943"E
Husinec (87), padlým ve WWI, GPS: 49°1'35.612"N, 13°58'9.251"E
Hvozdec(30), hasičárna, pamětní deska Josefu Šafránkovi
GPS: 48°59'33.1"N, 14°37'38.687"E
"Nebuď nikdy zapomenuto doby 1939-1945 krutovlády Němců v Československu."
Hvozdno (31 foto E. H. + 88 foto V. K.), náves, obětem světové války 1914 – 1918
GPS: 49°9'17.089"N, 14°33'33.376"E
Chlum u Třeboně(9), památník padlým 1914 - 1918, za kostelem Nanebevzetí panny Marie.
GPS: 48°57'47.042"N, 14°55'48.062"E
"Padlým synům svobodná vlast"
 
CHOTÝČANY
(40) - náves. Pomník padlým 1914 - 1918 odhalený roku 1927, dílo českobudějovického kameníka Václava Háry. Součástí je celý tucet fotografií v oválných rámečcích.
GPS: 49°4'3.218"N, 14°31'11.413"E
"Památce padlých hrdinů"
(37) - nádraží, obnovený památník španělskému vězni, zabitému dne 8. 5. 1945 při útěku z vlaku č. 1684 vojáky Waffen SS, obnoveno 2003.
 
Jílovice (58), pomník padlým a zemřelým vojínům z Jílovic ve WWI, na zdejší návsi nedaleko obchodu.
GPS: 48°53'22.496"N, 14°43'36.427"E
"Nežijete tělem, ale duchem mezi námi !"
 
JINDŘICHŮV HRADEC
(89), hřbitov, padlým ve WWI
GPS: 49°7'54.635"N, 15°7'35.199"E
(90), V Sadech, padlým ve WWI
GPS: 49°5'57.001"N, 15°1'15.356"E
 
Kardašova Řečice(91), padlým ve WWI, GPS: 49°12'8.672"N, 14°55'16.925"E
Klenovice(70), pomník padlým ve WWI, přidána deska z černého leštěného kamene obětem z let 1939-45. Pomník byl postaven roku 1926.
GPS: 49°16'44.716"N, 14°42'57.113"E
"Padli aniž by tušili, že z jejich krve vzejde svoboda národa."
"Nezemřel, kdo žije v našich srdcích."
Klikov(122), padlým ve WWI, GPS: 48°57'42.621"N, 14°55'47.699"E
Kněžské Dvory (56), park nedaleko konečné zastávky autobusu
Pomník obětem obou světových válek v Kněžských Dvorech. Nápisy v podobě kovových písmen na prostředním pilíři, letopočty po obou stranách kamenné zdi. Pomník odhalen v srpnu 1921 celkem 29 zdejším padlým. Dobové foto po roce 1945 ZDE
pozn. V Kněžských Dvorech se také nacházel pomník TGM. Dle knihy D. Kováře (Příběhy budějovických pomníků, Č. B. 2000, s. 239). Pomník byl odhalen 26. 6. 1938. K odhalení Kovář píše, že "proběhlo pod protektorátem kněžskodvorského obecního zastupitelstva" (foto z odhalení ZDE). Vzhledem k významu apod. se možná dá tušit účast zástupců vojska, jako se to dělo při odhalení pomníku TGM ve Vrátě. Zničen byl českým fašistou K. Zajíčkem v noci z 23. na 24. 6. 1939.
Ovšem dle unikátního pramenu v podobě soukromé kroniky Kněžských Dvorů, objevené kolegou JC, se vše událo zřejmě jinak.
Pomník prý nestrhl přímo Zajíček, ale jeho pomocník z Rožnova, který byl opravdu četníky zatčen a následujícího dne Zajíček zorganizoval fašistický průvod na místní stanici a vymohl propuštění. Není ale pravda, jak píše Kovář, že pomník zmizel, celou válku byl složený v zahradě pana Šimka u hřbitova a odtud byl přivezen v roce 1946 na původní místo. Kovář jako pramen uvádí dokumentaci Lidového soudu se Zajíčkem, který ale proběhl už v roce 1945 a nejspíš až do roku 1946 se o tom, že pomník stále existuje, nevědělo. Vzhledem k politické situaci ale pomník opět dlouho nevydržel. V kronice je u let 1949 a 1951 vždy jen poznámka, že došlo k jistým úpravám Tyršova sadu. Pak již pomník opravdu zmizel beze stopy...
Dobové foto ZDE (oboje z http://www.kecenickainiciativa.cz/ )
GPS: 49°0'11.319"N, 14°28'37.646"E
Kojákovice (92), padlým ve WWI, GPS: 48°56'12.404"N, 14°43'33.718"E
Kolence (93), padlým ve WWI, GPS: 49°2'36.882"N, 14°50'36.443"E
Kostelec(94), padlým ve WWI, GPS: 49°8'16.521"N, 14°28'36.002"E
Kramolín (95), padlým ve WWI, GPS: 48°53'53.686"N, 14°44'38.134"E
Křemže (96), padlým ve WWI, GPS: 48°53'53.686"N, 14°44'38.134"E
Lásenice (97), padlým ve WWI, GPS: 48°53'53.686"N, 14°44'38.134"E
Ledenice(98), padlým ve WWI, pomník vytvořen v roce 1936 kameníkem Jindřichem Vojčem z Lišova.
GPS: 48°55'20.929"N, 14°51'30.488"E
Levín (99), padlým ve WWI, pamětní deska Františka Viktory (1874 - 1918), který byl popraven koncem války na italské frontě. Odhalena roku 1928.
GPS: 49°1'21.185"N, 14°37'14.638"E
 
LHOTICE
(33), Na šachtách, budova hornické společnosti, pomník zasypaným horníkům.
GPS: 49°3'11.173"N, 14°32'42.353"E
"Na paměť našich kamarádů"
(142 + 100 V. K.)na návsi pomník obětem WWI ve formě kamenné stély s bosovaným podstavcem. Vlevo plastika dělostřeleckého granátu, vpravo reliéf pušky s nasazeným bajonetem, nahoře nad deskou se jmény padlých a jejich fotografiemi kamenná plastika lva. Vysvěcený 2. června 1935 - zřízený Národní jednotou pošumavskou. Pomník je ohraničen nízkým plůtkem, okolí vysypáno jemným štěrkem. (pro další info doporučujeme článek Monografie Lhotic - V. část na sousedním webu Severní Českobudějovicko)
GPS: 49°3'17.393"N, 14°31'58.295"E
"1914-1918 VĚNUJE NÁR. JEDNOTA POŠUMAVSKÁ"
 
Libín(101), pamětní deska padlým ve WWI. Původně se nacházela uvnitř kostela, ale nedávno přenesena na prostranství před ním.
GPS: 48°56'47.923"N, 14°41'59.91"E
Libořezy (123), padlým ve WWI, GPS: 49°0'55.427"N, 14°57'45.689"E
Lišov (102), boje 1. války zaplatilo životem 108 zdejších. Pomník je dílem sochaře Břetislava Vobořila z Kralup a byl odhalen r. 1925. Součástí je i pamětní deska legionáře Jana Bohoňka odhalená v roce 1938. (pozn. oběti WWII mají svou připomínku pomník z roku 1946 před kostelem - navrhl jej budějovický architekt Josef Kotlář a přečteme si zde celkem 27 jmen.)
GPS: přibližná 49°0'54.070"N, 14°36'42.473"E
Lniště (140), pomník WWI, sekundárně dotesáno věnování zdejším obětem WW2, na návsi vesnice nedaleko Trhových Svinů, na každé ze čtyř stran jehlancovitého sloupu je připevněna deska, spodní část s bosáží.
stav 7/2017 rajče an. (zřejmě nedávná renovace ? - odstraněny stromy + plůtek kolem)
stav 2011
stav 2012
vets.cz (původní stav)
GPS: přibližně 48°49'48.414"N, 14°36'58.390"E
"Památník odboje a svobody 1918", "Padlým synům Čechie 1914-1918"
Lomnice nad Lužnicí (124), padlým ve WWI, GPS: 49°4'58.276"N, 14°43'13.869"E
Lutová (103), padlým ve WWI, GPS: 48°59'5.167"N, 14°53'37.784"E
Lužnice (125), padlým ve WWI, GPS: 49°4'58.276"N, 14°43'13.869"E

 

 

Náhledy fotografií ze složky Pomníky a zapomníky - FOTOGALERIE