Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rukávové pásky SS - KB + bonus

14. 7. 2009

Waffen - SS
Od roku 1940 se začala používat rukávová páska "SS-Kriegsberichter" v gotickém stylu, která byla velmi záhy nahrazena nápisem v latince. Byla určena pro členy tzv. SS-Kriegsberichter-Kompanie, která byla součástí čtveřice SS-VT divizí (LAH, Verfügungsdivision, Totenkopf a Polizei-Div.) v květnu a červnu 1940 při tažení do Francie.
V roce 1940 se také mimoto zřejmě neoficiálně začala nosit páska "SS-Kriegsberichter-Kp." (zřejmě na připomenutí toho, že jednotka dosáhla síly Kompanie). Dole máme foto jejího provedení v gotickém stylu vyšité ručně řetízkovým stehem (za poskytnutí obrázku děkuji kolegovi Iggymu T.). Toto se však zdá dle všeho byla pouze varianta (na fotografiích málo viděná). Ale ani nejprve zmíněná SS-KB páska prý údajně nebyla až tak rozšířena, tj. ji zřejmě neměli všichni KB.
Další verze rukávové pásky "SS-KB-Abt." (foto níže) byla nošena v období srpen 1941 (tehdy jednotka dosáhla síly Abteilungu) až prosinec 1943. pozn. během operace Barbarossa ještě nebyla zavedena, ovšem existují i fotky prokazatelně ze zmíněného období mezi VIII. 41 a XII. 1943, kdy KB nosí klasickou verzi pásky, a to někdy v dvojkombinaci s divizní. Tedy ne vždy vše šlo zřejmě dle předpisu, a někteří si nechávali ještě starou verzi pásek.
Poslední užívaná páska s nápisem "Kurt Eggers" se začala oficiálně užívat od prosince 1943, kdy jednotka dosáhla síly Regimentu - pluku. Čestný název dostala po vydavateli magazínu SS "Das Schwarze Korps" Kurtu Eggersovi, jenž zahynul v bitvě u Kurska při službě u 5. SS divize Wiking. Jednotliví reportéři, nebo celé části pluku pak byli dle potřeby přidělováni různým jednotkám.

Shrnutí provedení (RZM - strojově vyšívané, BEVO - strojově tkané)
SS-Kriegsberichter - ručně vyšívané v gotickém stylu, v latince, RZM, BEVO
SS-Kriegsberichter-Kp. - neoficiálně ručně vyšité v gotickém stylu
SS-KB-Abt. - RZM
Kurt Eggers - BEVO, RZM

 

sskb-rzm.jpg

ss-kriegsberichter-cufftitle-2.jpg

Obrazek

ss-kb-abt-rzm.jpg

kurt-eggers.jpg

Poznámky.

Tyto rukávové pásky se nosily podobně jako klasické divizní - tedy 14,5 až 15 cm od konce vždy levého rukávu. Na dobových fotkách se pak objevuje nošení společně s páskou divizní. Nebylo to však zdá se pravidlem (záleželo na tom, zda divize měla svou rukávovku, např. 3.SS do r. 1942 neměla - pouze stuhy jedn. Totenkopfstandarten). Pásek mohlo být i více než dvě, a to dle momentálního přidělení. "Zdvojování" ale zřejmě nebylo obvyklou praxí. Někteří SS-KB mohli ale získat právo na nošení stuhy jednotky, ke které byli přiděleni (nebo své domovské). To jsou ale jen dohady. Divizní nebo plukovní pásky se pak zpravidla nosily nad SS-KB. 
Užití 2 pásek bylo poprvé zakázáno od srpna 1943 a poté na počátku roku 1944 (týkalo se to dále např. SS-Feldgendarmerie). Zřejmě se ale i dále poté v období 1943-45 přes zákaz nosily pásky "SS-Kriegsberichter" v kombinaci s divizní páskou. Je jasné, že vyměnění muselo nějaký čas trvat a někteří zpravodajové si to takto mohli nechat např. z důvodu pýchy na svou domovskou jednotku. Je ale také možné, že páska "SS-Kriegsberichter" byla pouze označením funkce, a tudíž pokud stuha "Kurt Eggers" znamenala nově udělený čestný titul, na který byli členové formace hrdí, nepotřebovali tudíž nosit na rukávu další jiné čestné názvy jiných formací (pluků, divizí). Z toho důvodu (a také možná kvůli výše zmíněnému zákazu) byla také možná "dvojitost pásek" postupně odstraňována, ovšem zřejmě to záleželo na konkrétním případě.
Je zde také možné, že pásku "SS-KB-Kp./Abt." nosili právě ti "nefrontoví KB" a že pásku "SS-Kriegsberichter" nosili zpravodajové individuálně přidělenými k jednotlivým uskupením. Dle posledních informací, na základě kterých je provedena poslední aktualizace, tyto druhy pásek byly tedy s největší pravděpodobností pouze vyjádřením velikosti jednotky.

Poznámka I. 2013.
Situace po XII. 1943
Zdá se, že tyto dosavadní dohady jsou vyřešeny. Díky příspěvku z reibert.info si v této otázce konečně můžeme udělat jasno !
Tedy rukávovou pásku Kurt Eggers nosili jenom ti SS-KB, kteří sloužili přímo ve Standarte KE. Ti ostatní, kteří absolvoval speciální KB-kurzy, po návratu do své domovské jednotky byli oprávněni nosit pásku své jednotky plus pásku SS-Kriegsberichter (zdvojení bylo běžné do prosince 1943). Logicky toto zní v případě těch jednotek, které měly v roce 1944 svůj KB Zug/HalbzugTrupp (tedy divize 1-13, 20, Sturmbrigade Langemarck, 27. SS Langemarck a 28. Wallonien).
Taktéž někteří KB z Stand. KE mohli být přiděleni k jiným jednotkám. Takže pokud jednotka neměla svuj KB-Zug, tak sem museli být přiděleni KB přímo z Standarte od KE, nebo od nějakého PK Kommanda/Abschnittu.
Dle dobových fotek se nejčastěji používala páska SS-Kriegsberichter, a to jak s runami, tak bez nich (!!!). A to zřejmě pro neněmecké dobrovolnické jednotky.

srv. http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=21227
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=8&t=21227&start=15
http://reibert.info/forum
http://www.germanmilitaria.com/WaffenSS/photos/S004459.html

BONUS

Heer

Obrazek

Rukávová páska pro příslušníky Propagandakompanie (tedy pro všechny větve WH). "PK" páska byla zavedena dne 16. 8. 1938 dokumentem OKH/AHA Nr. 2790/38 g.Kdos. V hlavní míře používána mezi 1. 9. 1939 - 25. 6. 1940. Nošena dle fotek na pravém (jako "GD" nebo "AFRIKAKORPS") i na levém rukávě. Zdá se, že často byla jenom lehce přišita. Někdy se nenosila vůbec. Je také možné, že tato páska se začala používat až s označením Propagandatruppen jako samostatné služební složky.

Obrazek

Rukávová stuha pro válečné zpravodaje "Kriegsberichter des Heeres", nošená na levém rukávu, 15 cm odspoda. Užívaná letech 1941 - 1945, a to zřejmě jistou dobu současně s páskou "Propagandakompanie"., kterou nahradila oficiálně dne 25. 1. 1943.

srv. http://www.wehrmacht-awards.com/forums/showthread.php?p=4184416
http://www.soldat.com/Abz%20KB%20des%20Heers.htm 
http://www.panzergrenadier.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=19098

Luftwaffe

Obrazek

Rukávová páska pro válečné zpravodaje "Kriegsberichter der Luftwaffe" (hlavně prý pro důstojníky). Zavedena dne 20. listopadu 1940 pro propagační jednotky Luftwaffe. Ač byla oficielně zavedená, neobjevila se prý u jednotek dříve než v lednu 1941. Byla nošena vždy na pravém rukávě. Husarským kouskem LW-PK se stalo například dokumentování osvobození Benita Musolliniho během osvobození z Gran Sasso.
Provedení: RZM v gotickém stylu stříbrnou i bílou nití, na černém i modrém podkladě

http://www.germanmilitaria.com/Luftwaffe/photos/L017159.html

Kriegsmarine

I německé námořnictvo mělo své KB, vzpomeňme si jen na film "Das Boot" (Ponorka). Toto je ovšem okrajové téma a tak o něm moc nikde není. Budeme tedy případně přinášet další informace (za obrázek údajné pásky KM-KB děkuji kolegu Iggymu).

kreigsbrichter-20cuff-20title.jpg

RAD (Reichsarbeitsdienst, Říšská pracovní služba)

Podobná situace jako v předchozím případě. Dole foto údajného rukávového označení RAD-KB.

rad-kb.jpg