Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propagandakompanie - Kriegsberichter des Heeres

29. 8. 2012

srv. povedený a obsáhle pojatý článek o vzniku a fungování PK od kolegy Menju:
www.moeschke.estranky.sk/clanky/historia/vznik-jednotiek-vojenskych-spravodajcov--1936-1939-.html
odsud také částečně pro uvodní část přejato se souhlasem autora !

V mírovém období podobných jednotek ještě zatím nebylo třeba. První pokus o použití podobných jednotek se udál při remilitarizaci Porýní 7. března 1936. Tehdy bylo několik desítek předních německých novinářů a reportérů doslova uneseno, aby dokumentovali tuto akci. Bylo jasné, že podobné jednotky by mohly být do budoucna užitečné. Goebbels se takl rozhodl oslovit OKW, které však pro tuto myšlenku nemělo velkého pochopení. Problém byl tehdy zejména v potulování se neozbrojených a neuniformovaných reportérů mezi vojenskými jednotkami. Po naléhání došlo k druhému pokusu na cvičišti Gross-Borne v Pomořansku. Zde byla přidělena k cvičícím jednotkám celkem 60 členná skupina reportérů, stále ještě v cuvilu, pouze v hnědých kombinézách. Celé to skončilo fiaskem, neboť reportéři se odmítali podrobovat rozkazům, protože nespadali pod armádní velení. Podobně skončil i další pokus na cvičištích v Meklenbursku a Pomořansku, kde bylo nasazeno celkem 150 reportérů. tento problém však bylo třeba vyřešit, a tak Goebbels souhlasil s oblékáním reportérů do vojenských uniforem. Nově měly výsledky práce putovat přímo do Berlína. Kompromisem bylo i to, že se příslušníci PK měli k vojenským jednoitkým v poli přidělovat a ne podřazovat. Pro případ války bylo stanoveno jejich zřízení v mobilizačním rozkazu z přelomu let 1937/1938, jednalo se především o umělce, novináře a lingvisty. 

První výkonné nasazení se konalo během obsazení Sudet mezi 1.-10. říjnem 1938. Dne 16. září 1938 byl vydán rozkaz, aby se nakrátko aktivovaly 4 PK, které měly zpravodajsky pokrývat odstoupená území. PK tehdy ještě neměly pevnou strukturu, jejich výsledky byly však více než zajímavé. Bylo jasné, že činnost Pk může výrazně přispět k lepšímu náhledu ze strany německé veřejnosti a i zahraničí...


Celý spor o charakter PK poté upravila dohoda mezi Goebbelsem a náčelníkem generálního štábu branné moci (Oberkommando der Wehrmacht) generálem Wilhelmem Keitelem na přelomu let 1938 a 1939, která nesla název „Dohoda o realizaci propagandy v době války“. Mimo jiného se zde píše: „Propagandistická válka bude uznaná jako bytostná, vedení války vojenskými prostředky rovnocenná činnost.“ Tím se alespoň na papíře zrovnoprávnila činnost reportérů s bojovým nasazením vojaků.

Avšak celková struktura PK byla ještě provizorní, hlavní byl ale deficit personálu. Reportéři působící během odstoupení pohraničí a vzniku protektorátu se vrátili do svých redakcí. Ani jeden však neprošel vojenským výcvikem, což se mělo brzy změnit.
Dne 3. dubna 1939 Hitler vydal OKW tajný rozkaz, kterým sa rozběhla realizace plánu „Weiss“, tj. přepadení Poľska, bylo proto potřebné v krátkém čase zrealizovat a dokončit výstavbu skutečných PK. Dne 6. května 1939 tedy začal první PK-přeškolovací šestitýdenní kurz pro 60 novinářů a reportérů. Zde se měli budoucí Kriegsberichtern seznámit s vojenským životem a prijít alespoň základním pěchotním výcvikem. Všichni byli zvyklí na téměř intelektuálský a volnější způsob života, a tak na mnohých kasárenský drill zpočátku velmi nepříjemně doléhal. I přes to výcvik probíhal poměrne rychle a první kurz skončil úspechem (vojenským cvičením v polovině června 1939 na cvičišti v Döberitz, kde se v polních podmínkách prověřovalo nasazení PK a jejich celková organizační struktura). Je však nutno poznamenat, že ani vojenský výcvik nikdy neodstranil dvojakost PK. Na jedné straně vojaci podřízení struktuře armády, a proti tomu reportéři a zpravodajci, zvyklí na samostatnou a v rámci možností neomezovanou práci. Tento rozpor se vlastne nepodařilo nikdy překonat.

Struktura, dělení

o struktuře a rozdělení zde více: www.lonesentry.com/articles/ttt/german-army-propaganda-units.html

Vzniklo tedy několik jednotek:  

Propaganda Kompanie 549 (Dresden)    

Propagandakompanie 537 (Breslau) 

Propaganda Kompanie 537 (Wroclaw)    

Propagandakompanie 570 (Nürnberg)  

Propaganda Kompanie 570 (Norimberk)

Propagandakompanie 521 (Wien)      

Propagandakompanie 558 (Berlin)

Úkoly: -Kriegsberichterstattung (pořizování písemných, fotografických a filmových záznamů)
          -Wehrbetreuung (branné působení)
          -Kampfpropaganda - bojová propaganda (zmatení nepřítele)
          -Boj proti nepřátelské propagandě
          -maskování vlastních bojových operací cílenou dezinformací

Vyšší velení a zvláštní jednotky:
Úřad Wehrmachts-Propaganda (WPr) u OKW (Oberkomando der Wehrmacht):

-Propagandakompanien/Kriegsberichterzüge des Heeres und der Waffen-SS (WH a SS)
-Luftwaffen-Kriegsberichter-Kompanien (letectvo)
-Marine-Kriegsberichter-Kompanien/Abteilungen (námořnictvo)
-samostané Propagandazüge, Kriegsberichterstaffeln, Truppenbetreuungszüge bzw. G  
-Propaganda-Abteilungen na obsazených územích
-odbory důstojníků Wehrpropaganda (branné propagandy)
-oddělení pro péči o válečné zajatce v táborech
-oddělení pro cenzuru pro všechna velení Heeru,Luftwaffe a Kriegsmarine

wertucrop_crop.jpg

Výroba letáků a jiných tištěných médií pro východní frontu byla značně složitá, výkonné tiskárny samozřejmě nebyly k dispozicii. Všechny propagační materiály musely být přepravovány do předních pozic za nezměrného úsilí. Často tedy nebylo možno na nastalé změny na frontě účelně zareagovat. K nápravě situace ustavila armáda počátkem roku 1942 tři Druckereizüge (tiskařské vlaky, tzv. PK-Frontdruckereizüge, srv. obrázek nahoře)

V lednu
1942: Zug 2 (krycí jméno MEMEL) pro Heeresgruppe Mitte. 
V květnu 1942: Zug 3 (BAD PYRMONT) pro Heeresgruppe Süd.
V červnu: Zug 1 (GUSTLOFF) pro Heeresgruppe Nord.

Každý vlak se skládal z jedné lokomotivy, ze 7 vlakových osobních vagonů a 5 nákladních vagonů. 

Vagon 1: Redakce s rádiem. 
Vagon 2: Chemigraphie, reprodukce obrazů 
Vagon 3: Ruční a strojová sazárna 
Vagon 4: Stereotypie (výroba tiskařských desek), knihařské práce
Vagon 5: Rotace (tisk) 
Vagon 6: Maschinenwagen (2 diesel agregáty)
Vagon7:Ubytování                                                                                                     
Vagony 8 – 12: vozy pro papír a materiál. 
 

(volně přeloženo podle http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Propaganda/Propaganda-R.htm )

další diskuze: http://forum.militaryzone.cz/viewtopic.php?f=64&t=4412&p=305821#p305821