Jdi na obsah Jdi na menu
 


Značení LSR apod. v Říši a Protektorátu(-ntokrátu)

7. 1. 2013

Prve budeme postupovat podle tohoto článku - jsou tam popsány i příslušné zákonné normy apod. My se zaměříme čistě na značení (situace v ČB je zatím částečně popsána ZDE). 
Lze říci, že provedení ve skutečnosti přesně dle předpisů fungovalo jen málo. Spíše se dá konstatovat, že bylo regionálně rozdílné, tj. existuje velké množství variant. Vše samozřejmě platí pro oblast Říše, případně pro sudetskou župu, pro oblast Protektorátu zřejmě omezeně.

Předpis hovoří takto:
1. označení šipkami se provádí přibližně v celé úrovni 1. patra na vnějších stěnách domů, směřuje seshora dolů
OBRÁZEK 1
2. pokud na fasádě není místo pro šipku, označí se hranice krytu na omítce zvenku, tj. šipka tam nemusí být - lomítka jdou dovnitř do půdorysu krytu
OBRÁZEK 2
3. pokud leží LSR i pod volným rohem budovy, tak se označí  v rozích, tj. lomítka jdou do obou stran (a dále podle případu 2)
OBRÁZEK 3
4. značení je zhruba 4m vysoké, lomítka po 60cm
OBRÁZEK 4

Pak se dále uvádí vedle šipek a zmíněného označení LSR další značení (nejde samozřejmě o komplexní seznam):

KS = kein Schutzraum, zde není žádný úkryt
NA = Notausstieg, nouzový východ, také Notausgang
MA = Mauerdurchbruch, průlom ve stěně do sousedního sklepa, resp. únikový východ skrze zeď, také BD = Durchbruch, , také MD pro (Brand-) Mauerdurchbruch

* označení krytu LR = Luftraum, označení užívané před válkou, spíše jako úkryt před účinky bojových plynů, v podstatě provizorní, často bez zámku, nebo také Luftgeschützter Raum - běžný pojem užívaný před rokem 1940, současně s tím Sammelschutzraum (SSR, kolektivní kryt) a Öffentlichen Sammelschutzraum (ÖSSR, otevřený kolektivní kryt), dále LSR = Luftschutzraum, LSR im Hof = kryt ve dvoře domu, SR = Schutzraum, S. v. l. = Schutzraum vorne links, kryt vpředu vlevo pozn. analogicky S. h. l. = Schutzraum hinten links (vzadu), S. v. r. = Schutzraum vorne rechts - vpředu vpravo, IImL = 2. mitte Links
* LR u.d.Splitter Sch.W. = Luftschutzraum unter der Splitterschutzwall = stěny z pytlů s pískem nebo cihel na ochranu proti střepinám nebo úlomky fasády...
... nebo LR und die Splitterschutzwand, tj. se stěnou proti střepinám - v případě, že suterén s krytem byl nad úrovní terénu. Proto musela být zesílena zeď suterénu - dle dobového nákresu někdy doplněno opěrnými zdmi - Doppelwand - z prken/plechu 15-25mm: štěrk - 25cm + opěrné zdi, dřevo 30 cm, zděná zeď cihelná 38cm, písek 50cm + opěrné zdi, zemina 75cm + opěrné zdi /zdroj - dobový nákres, Igel forum/

žlutý kruh 25 - 30cm s malým černým vnitřním = označení LS-Kelleru, upravený sklep, někdy samostatně, někdy společně se šipkou
žlutá plaketa s černým "G" = přípojka plynu (Gas)
velký bílý čtverec (prázdný) - Luftschutzhelfer-Sammelstellen = místo shromáždění pomocníků LS, např. ve školách
LS - Luftschutz
G/W = Gas/Wasser, uzávěr vody, plynu
H = Hydrant /v kružnici/, nebo Heizungsraum = kotelna, se šipkou - kryt ve dvoře (= Hof), Hydranten für Löscharbeiten
bílá kružnice nahoře a dole přerušená - požární hlásič (Feuermelder), se šipkou k uzávěru vody ?
u šipek občas číslice - označení toho pro kolik lidí LSR byl ?
B = Brandwachenstand, Brunne - studna

Poznámka a otázky k řešení
Jak to fungovalo v případě bílé nebo velmi světlé omítky ? Rámovaly se šipky černě, nebo jinou barvou ? Částečně nám odpoví "Igel forum": v případě potřeby se prováděly černé rámečky. Někde také byly červené šipky (možná jakési označení důležitosti ?). Vyskytuje se i žlutá barva - ve tmě fosforeskující !

Zdroje
http://www.luftschutzbunker-forum.com/
http://www.gelsenkirchener-geschichten.de
H. Förstemann, LS-Pfeile, vloženo 21.04.2005, online Luftschutz-bunker.de