Jdi na obsah Jdi na menu
 


Včelná a CPO 1936-1938

16. 1. 2013

Zajímavé svědectví nám poskytuje také kronika obce Včelná. V roce 1936 zápis zdůrazňuje zejména prvotní cíle CPO. Všímá si také založení zdejší organizace CPO. Zabývá se i rozdílením funkcí ve zdejší organizaci. Kronikář sice poukazuje na užitečnost organizace, ale současně připomíná i citelný nedostatek financí. Jsou zmíněna také cvičení CPO.

1936

Civilní protiletecká obrana

Už několik let zase svět řinčí zbraní a zbrojí o překot. Jedni hrozí vpádem a druzí se proti útoku zabezpečují. My tu máme na mysly hlavně Německo a letectvo. A proti leteckému útoku se organisujeme v obranu, vzláště v prvé chvíly aby nevznikla panika.

Předpokládá se ovšem, že všichni mladší muži musí do boje a tak se tato obrana utvořila z lidí starých a žen. Utvoření této obrany předcházela Kultova přednáška o protiletadlových krytech a s tím spojené organisaci. Prvního srpna byl zde tedy tento sbor utvořen. Starosta svolal všechny takové lidi ku společné schůzi, vysvětlil přítomným ze spisů okresem zaslaných účel této organisace a potom byli jím navrženi a zvoleni. Za velitele, Josef Klíma. Za náčelníky odborů: Bezpečnostní, Karel Vavruška, poplachový, Jan Bohdal, požární, Karel Zegermacher, desinfekční, Frant. Fousek, samarita, Antonín Kotýnek, spojovací a spravodajský, Antonín Zich, zatemňovací, Vojtěch Školák. Tito náčelníci jako vedoucí každý svého odboru mají zvoleno ještě ku svému odboru několik členů 6 nebo 7, tak dle potřeby. Výbor této C.P.O. je tento. Předseda je vždy starosta obce. Místostarosta, Josef Klíma, jednatel, Jos. Klomfar, zástupce státní správy, Pilucha (Boršov), zástupce samosprávy, Vojtěch Školák, zástupce hasičstva, Karel Zegermacher, zástupce samarity, Ant. Kotýnek, a zástupce sportovního klubu, Jan Kadlec.Jak vidět, je tato organisace dosti široká a kdyby byla vyzbrojena pomůckama a řádně vycvičená, mohla by mnoho znamenat. Ale bez peněz nejde nic. Musí se na to sbírat a těžko se to vše pořizuje. Cvičení tu byly už dvě. Jedno cvičení všech odborů a potom přednáška o válečných plynech, jich složení a ničení. Přednášel štábní rotmistr p. Žák. Druhé cvičení bylo jen zatemňovací a to prý bude to nejhlavnější.

V roce 1938 už byla situace jiná, místní CPO bylo očividně o mnoho zaměstnanější. Poslední poznámka o liknavosti je velmi příznačná, neboť ještě zdaleka nehrozilo přímé letecké nebezpečí a tudíž nebylo CPO třeba brát tak vážně. Tento stav se samozřejmě nelíbil místnímu veliteli CPO Josefu Klímovi. Vybavení a peněz očividně bylo stále málo. Je zde zmíněn i cvičný nálet na Budějovice z 23. 2. 1938. Kronikáři se zřejmě tehdejší opatření zdála nedostatečná. Trefně je pak poznamenáno, že těsně před zářijovou mobilizací byl zájem o CPO o mnoho větší než v prvním případě, neboť lidé už se cítili ohrožení leteckými útoky daleko více, protože dle všeho byla "válka na spadnutí"...

1938

Cvičení civilní protiletecké obrany

Tohle to C.P.O. má nyní mnoho práce. Musí často cvičit, koná schůze a přednášky, ale lidé jsou liknaví a mají o to malý zájem. Velitel Josef Klíma se zlobí, že tuto činost lidé i členstvo nedoceňují a nechtějí uznat užitečnost tohoto zařízení v pádu nutné potřeby. Přes tyto nezdary cvičí C.P.O. s hasiči dosti často a vyzbrojují se maskamy, už jich mají 5 a přilbamy i jiným nutným zařízením. Jen kdyby bylo na všechno dost peněz, ale těch je pořád málo. Obec na to musí dát tisíc korun ročně a taková výzbroj je drahá. Vybírat po vsi také pořád nemohou; to tak jednou a dost. Na takové věci lidi moc rádi nedávají, ono je těch sbírek víc a lidi na to bručí, to víte, brát by bylo lepší než dávat.

Tuhle 23 března jsme tu měli nálet na Č. Budějovice a tu jsme viděli C.P.O. v pohotovosti a sirény v činosti. Dobře, že to bylo jen cvičení. Opravdový nálet by byl také opravdu horší. Zatemnění tu bylo provedeno již několikrát a nejpřísnější bylo na podzim, až přišel při tom jeden člen od auta ku zranění. Na podzim, těsně před tou všeobecnou mobilisací, nechal velitel svolat lidi na přednášku troubením. Bylo to nezvyklé, ale mělo to účinek. Lidí bylo na té přednášce tolik, že se tam ani nemohli vejít. Jak pak nejít, když jim bylo oznamováno aby se všichni dostavili a válka byla tady za zády, tak zvědavost a strach z války sehnali lidi dohromady. Oni přece chtěli vědět, co mají dělat, když už hrozilo nebezpečí. Jó, nebezpečí vždycky srazí lidi do houfu a tak i tuhle.

No, práce je s tím C.P.O. pořád dost a nejvíc se s tím napracuje velitel Klíma. Ovšem, říkají mu také. No jo, kdybych já byl na pensi, tak bych také snadno se moh o to starat, ale přednější je zaměstnání, výdělek, rodina. Jo, jo, to nepochopení je všude.

pohl-vcelna.jpg


Zdroje:

online Kronika Včelné odsud i reprofoto, díl II. 1934-1946, http://www.vcelna.cz/kronika/kronika.htm
ukázka rukopisu tohoto textu http://www.vcelna.cz/kronika/dil_2/obrazky/rukopis.gif