Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rožnov a CPO

11. 8. 2016

* z obecní kroniky 1936–1937

1936
doplňky březen 1936
Odb. učitel zdejší školy Václav Mareš ustanoven velitelem Místní obrany protiletecké v R. Schůze konala CPO na obci.
20. 3. noční vojenské cvičení s raketami u cihelny za R.
(
http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/238)
9. 4. Tiskárně Přikryl ČB 35,- Kč za 100 letáků s provoláním občanstvu a pokyny pro případ leteckého útoku. Text vypracovala místní org. civilní protiletecké obrany (velitel CPO odb. učitel V. Mareš), podle nařízení byly umístěny letáky na chodbách domů. Sbírku pro Čs. Červený Kříž provedlo žactvo měšť. školy. Doporučeno zakoupiti pro službu CPO dvě služební masky s filtrem BS a sice kus po 245,50 Kč (= nejdražší, s filtrem samaritským !) a cvičný filtr za 25 Kč. 
(
http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/240)
doplňky červen 1936
Půjčky vypsané státem na obranu republiky zúčastnili se i občané. Obec rožnovská 10 tisíci Kč. Učitelstvo českých škol průměrně 1000 Kč na osobu, sbor ob. školy upsal 5000 Kč.
19. července 1936 v 10 hodin poplachová siréna ohlásila cvičný nálet na Č.B. a okolí. Při tomto cvičení dány rozhlasem místním Č.B. instrukce o protiletecké obraně, samaritské sbory a hlásná služba, celkem několik tisíc osob cvičeno v CPO.
(
http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/241)
1937
Schváleno pojištění členů CPO u Hasičské pojišťovny pro 75 členů a pojištění odpovědnostní u První české vzáj. poj.
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/255)
Pro CPO zakoupeno celkem za 738,75 Kč různých potřeb: masky, samaritánské potřeby, svítidla aj.
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/256)
9. 4. dá se tisknouti 300 legitimací pro členy CPO (civilní protiletecké ochrany).
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/260)
výdaje: za 2 masky Chema pro CPO Kč 365,-
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/260)
Dne 31. května hlášen nálet na celé jižní Čechy. Vše bylo do půlnoci téměř zatemněno, auta v kritické chvíli zastavena, jinak jela s modrými světly. Ulice prázdné a temné budily dojem hrůzy. Letouny však pro bouři nevzlétly. Jedno auto vjelo u Havlíčkova obchodu do příkopu. Několik aut pro neuposlechnutí pokutováno. Ke 12. hodině zapískaly sirény, nálet skončen o 1/2 jedné po půlnoci. Totéž se opakuje 11. června.
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/536/260)

* archivní dokument, duben 1937 - součinnost s budějovickou CPO

(razítko OBECNÍ ÚŘAD v ROŽNOVĚ
okres Č. Budějovice)

č.j. 1053 /1937

Věc: Organisace CPO                   dne 14. dubna 1937
     Součinnost s obcí č. budějovickou

                            Městskému úřadu       
v Českých Budějovicích

     K pokynu Okresního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 30. března 1937 č.j. 21672/Ša. oznamuji, že učinil jsem opatření, aby při budování CPO bylo postupováno společně s městskou obcí č.budějovickou. Delegátem do schůzí CPO za zdejší obec jmenován byl velitel CPO v Rožnově pan odborný učitel Václav Mareš. Korespondence buď však řízena obecnímu úřadu v Rožnově.
    Pan odborný učitel Mareš navštíví v těchto dnech městský stavební úřad za účelem získání dalších informací.

                       (kulaté razítko obce)  Starosta obce: (podpis)

------------------------------
poznámka: Budějovický poradní Výbor CPO zprávu vzal na vědomí a uložil ke spisům (došlo 16. 4., uloženo 4. 6. 1937 bezpečnostním referentem Říhou)
zdroj: SOkA ČB, f. MÚ ČB, inv. č. 835, sign. XII/6, kart. 148 a 149, dopis MÚ ČB ze dne 14. dubna 1937.
kroniky digiarchiv: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=537