Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámky, články, literatura k L.S./náletu na ČB.

19. 4. 2013

Poznámka 1
prokázaná místa, užívaná v Č. Budějovicích jako LSR (ne primárně jako LSR postavené)
* vinárna hotelu Imperial
* prostor zaklenutého toku Dobrovodského potoka pod vlakovým nádražím
* protiletecké zákopy na Lannově třídě
* Okresní dům (Lidická třída čp. 2/4) - kryt v bytelně na traverzy klenutém sklepě vedle prádelny a zámečnické dílny - při náletech se sem prý sběhli všichni zaměstnanci s rodinami, bydlící ve dvoře, dle zkušeností všichni do krytu nešli (poplachy byly ke konci války na denním pořádku téměř), takže sem běželi až když slyšeli, že to padá na "Hardmuthku", někteří se schovali v garážích, kde si lehli pod parní válce (více k bombardování v popisovaném prostoru BINDER - KOVÁŘ - SCHINKO, Okresní dům – Historie úřední budovy a Stegmannovy továrny, České Budějovice 2012, s. 53-54)
+deník.cz: Okresní dům bombardování s velkým štěstím ustál
+ permalink do FB Toulky
* kryt ve sklepě služebny Gestapa na Lannově třídě (via. Jan CIGLBAUER, Útěk příslušníků českobudějovického Gestapa, Paměť a dějiny 1/2018, s. 19 (online)

Poznámka 2
* zmiňuje se stavba dnešního Česko-anglického gymnázia (listopad 1941-říjen 1943), kde měl být ve sklepních prostorách také zbudován protiletecký kryt. (České Budějovice pod hákovým křížem, ČB 2015, s. 130)

Poznámka 3
* plán na zřízení protileteckého krytu v hostinci v Kraussgasse 645/57 z 12/1944 (měř. 1:100) na digiarchivu http://digi.ceskearchivy.cz/cs/543398/1 (dnes Riegrova ulice, srv. Ulicemi města Českých Budějovic, 247-248), na rohu Krausgasse/Riegrovy a Stiftergasse/Jeremiášovy - dnes čp. 81 panorama https://mapy.cz/s/19LZw
parametry: pro 22 osob, objem vzduchu 62 m3

Poznámka 4
* v době 2. sv. války v jižní části Palackého náměstí zřízen rybníček, uvažovaný i jako požární nádrž (v roce 1948-9 byla v těch místech postavena skutečná požární nádrž s betonovými stěnami, v roce 1951-53 předěláváno na koupaliště FOTO, zlikvidováno a zasypáno 1961 FOTO, srv. BINDER - KOVÁŘ - SCHINKO, Palackého náměstí v Českých Budějovicích aneb Vyprávění o Americe, lawn tennisu a Mistru Bílkovi, České Budějovice 2017, s. 36-38) HB FB HB1 HB2 odkaz Toulky jihem Čech FB

Literatura, články a odkazy k problematice CPO/LS v ČB (chronologicky)

(monografie)
Miloslav Pecha – Václav Vondra, Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození 1939-1945, České Budějovice 2006.

Jiří Zábranský - Jiří Šilha, Cíl České Budějovice, České Budějovice 2006.
Milan Binder - Jan Schinko, Českobudějovické zkratky, České Budějovice 2008.
kolektiv autorů,
České Budějovice pod hákovým křížem, ČB 2015, Jan Ciglbauer - Erik Hieke - Petr Kozel: kapitola Protiletecká ochrana a Dochované připomínky války, s. 227-237 a 273-275. (dotisk 2016 MF na kosmas.cz)
(články)
Jan SchinkoVinárna Imperialu sloužila i jako protiletecký kryt, online - vloženo 10. 2. 2008.
Jan Schinko, Okresní dům bombardování s velkým štěstím ustál, online - vloženo 6. 6. 2009.
Tereza Horká - Erik Hieke, Ukazatelé k civilním protileteckým krytům v centru Českých Budějovic, Výběr 46, 2009, č. 3, s. 182-191. (online - vloženo 12/8/2015)
A. Pelíšek, Bombardování Budějovic: ještě po 65 letech jsou po něm stopy, Sedmička 6. 5. 2010, s. 2-3.
Jan Schinko, Na válečných krytech na Lannovce kluci v zimě sáňkovali, Českobudějovické listy 16. 2. 2013.

Petr Kozel, Českobudějovická civilní protiletecká ochrana (CPO) v letech 1935-1938 (1. část - Výběr 54, č. 3/2017, s. 149-162, 2. část - Výběr 54, č. 4/2017, s. 207-226).
(online)
Tereza Horká - Erik Hieke, Ukazatelé k civilním protileteckým krytům v Českých Budějovicích (vloženo 12. 8. 2015 - revize odkazu 10/2016)
Tereza Horká, Nálet na České Budějovice 24. března 1945 ve vzpomínce pana Kubíčka (vloženo 12. 8. 2015 - revize odkazu 10/2016)
Petr Kozel, Zbytky války v Českých Budějovicích ? (vloženo 18. 8. 2015 - revize odkazu 10/2016)
částečně Jan Ciglbauer, 
Protektorátní České Budějovice (vloženo 18. 8. 2015 - revize odkazu 10/2016)

http://www.vlhs.cz
http://www.budweb.cz/cesky/budejovice/historie/mhd1.htm

Další literatura a odkazy - obecně (abecedně)

Petr Brůna, Civilní obrana a její prostředky (1945 - 1989), DP FF UJEP 2015.
Týž, Kryty Civilní obrany v Ústí nad Labem, Lovosicích a Litoměřicích (1945 - 1989), BP FF UJEP 2013.
Lenka Hutyrová, Srovnání vzniku a počátečního vývoje společnosti Fatra a.s. Napajedla a společnosti Optimit Odry a.s., pobočný závod v Zubří, v druhé polovině třicátých let 20. století. (poznámka 1)

Tomáš Jakl, Organizace jednotek místního velitelství Luftschutzpolizei Prag (46-51) (pozn. 2)
Týž, Příslušníci Luftschutzpolizei padlí v Pražském povstání (70-76) (pozn. 2)
Miroslav Jeřábek, K počátkům historie vojenského krytu na Husově ulici v Brně (1944-1948), in: Brno v minulosti a dnes, příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno - Archiv města Brna sv. 30, 2017, s. 357-381.
Štěpán Kavan, Historie a současnost Červeného kříže a Civilní ochrany.
Jan Kyselák, Geneze ochrany obyvatelstva a branné výchovy v Československu (1925 až 1945), in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských věd, č. 1, Brno 2017, s. 51-68.
Jindřich Marek, Pražská protiletecká ochranná policie v květnu 1945 (52-69) (pozn. 2)
Tomáš Marounek, Letecké bombardování a protiletecká ochrana Chomutova za druhé světové války, BP FF UJEP 2016.
Jakub Ošlejšek, Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1935 - 1945, Hradec Králové 2015 (PedF HÚ)
David Sobol, Protiletecká ochrana v Protektorátu Čechy a Morava – případová studie Brna, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Historický ústav, Brno 2010.
Jan Šach, Civilní obrana v minulosti.
Martin Veselý (FF UJEP), Do krytu! Protiletecká ochrana v severozápadní části sudetské župy (1939-1945), FF UJEP Ústí nad Labem 2008, 345 s.

Týž, Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? 1939-1945, Ústí nad Labem 2011.
Týž, Protiletecká opatření ve firmě Georg Schicht AG v letech 1939-1945, Historie a vojenství, 2/2006, s. 40-45.

Žaneta Vobořilová-Kadlecová, Protiletecká opatření architektonických památek na území Prahy v letech 1939-1945, in: Staré a nové - staré jako východisko či překážka? - sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2016, s. 331-336.
----------------
poznámka 1: jako bonus přikládám odkaz na e-publikaci FATRA 80 LET:
http://www.fatra.cz/wp-content/uploads/2015/11/FATRA-publikace-80-let.pdf
poznámka 2: vše v HaV 4/2015 https://forum.valka.cz/topic/view/186224

k historii náchodské firmy KUDRNÁČ - http://www.gasmaska.stranky1.cz/nova-stranka-233114/
http://www.fortifikace.net

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html
http://www.gasmaska.stranky1.cz/
http://www.gasmaska.cz/
http://gasmasklexikon.com/
http://www.germanmilitaria.com/Luftwaffe/08DLVRLB.html
http://www.lerenfort.fsnet.co.uk/page65N.htm
http://www.luftschutz-bunker.de/content/
http://vergessene-geschichte.blogspot.com/
Luftschutzgesetzt z 26. 6. 1935: http://www.amaot.de/bunker/lsg.htm
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/37321
http://www.stadtmuseum-erfurt.de/luftschutzkeller/uebersicht.htm
http://www.podzemi.vplzni.com/podzemi_v_okoli_soubory/kryty.html
1943 Brandschutz Richtiges Verhalten vor und nach Luftangriff - http://www.youtube.com/watch?v=wi8dr-fTpBs