Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika Velešín - CPO apod. 1935-1938

22. 9. 2016

1935
Přednáška - 30/8 pořádal osvětový spolek Šumavan zdejší v sále u Pekařů přednášku Ing. Hejcmana z Čes. Budějovic o ochraně obyvatelstva v budoucí válce a přípravě opatření při vybudování chránidel a možnost odporu proti (náběhu ?) všeho druhu. 
(sn. 141)

1936
Přednáška pořádaná 15/3 v sále u Pekařů ing. odborníkem z Čes. Budějovic o účinku a ochraně otravných plynů v čas nebezpečí. Přítomno bylo asi 60 osob. Vstupné 1 Kč. Minulý rok byla podobná přednáška pořádaná za velmi hojné účasti.
(sn. 144)
Letecký den 19. VII. - Pořádal jej zdejší hasičský spolek a župa jihočeská. Dopol. bylo cvičení o 12. hod. a potom při spojení přátelských cizích sborů ustavěl se průvod po náměstí s ostatními spolky přičež kroužili dvě vojenská letadla. Průvod se pak odebral na hřiště ale po dvouhodinové slavnosti začalo pršet a větší část obecenstva se rozešla do svých domovů. Večer pak byl na pivovaře věneček Bylo to 19. července t. r.
(sn. 146) 
Obrana státu - Poněvadž nebezpečí válečné stále víc a víc hrozí, byly postaveny na různých místech v pohraničí vojenskou správou opěrné body. Nám nejbližší jest na kopci u Krasejovky. Ve dne v noci jest střežen vojenskou hlídkou. S tím též souvisí zákaz fotografování po celém zdejším okolí v nezastavěných místech.
(pozn. jde zcela pravděpodobně o objekty lehkého opevnění staršího typu úseku X.b - Budějovice západ č. 33 a 34)
Civilní protiletecká ochrana CPO - Na základě uřed. nařízení musí býti v každé ustaveno CPO. Tak se stalo i ve Velešíně. Vedoucím jest p. Josef Velešínský. Aby tato obrana byla účinou, museli se dostaviti na radnici muži od 16 - 50 let nevojáci od 50 - 60 let vojáci. Podobně i ženy byly sepsány a sice od 16 - 45 let, bezdětné, neb s jedním dítkem. Ostatní jsou osvobozeny. Po vycvičení v samaritské službě konal st. obv. lékař p. MuDr. Lev Hartmann několik přednášek v sále na pivovaře. Též tu přednášel št. kapitán Tůma o bojových plynech a o ochraně proti nim. Z takto získaných lidí byly sestaveny čety a každému přidělen pracovní úsek a úkol, aby v případě nepřátelského náletu mohlo býti město i občané chráněni. 
(sn. 150)

1937
Odvody - Jako každoročně odbývaly se i letos vojenské odvody dne 24. dubna v Čes. Krumlově. Před odjezdem autobusem položili branci věnec k deskám padlých a starosta obce měl k nim proslov. K odvodu se dostavilo 16 branců, sedmnáctý pro nemoc nemohl. Odvedeno bylo 11 branců a to Fenigbauer Václav, Amcha Josef, Dychtl Karel, Herál Josef, Kalistl Ladisl, Kratochvíl Alois, Löfler Jan, Mikuláš Roman, Prokeš František, Rubáš Ant., Dlamka petr. Večer se konal v sále na pivovaře večírek. Účinkovala místní hudba.
(sn. 152)
CPO - Dne 18. června bylo nařízeno i provedeno mezi 20 - 21 hod. zatemnění. 
Vojens. cvičení - Dne 4. a 5. srpna bylo ve zdejším okolí konáno velké voj. cvičení denní i noční. Divise Č. Budějovice proti Kaplici. Byly tu aeroplány i pozorovací balon.
(sn. 153)

1938 (obecně snímek 157, 158)

Na obranu státu byla z podnětu p. Josefa Kaidla vykonána obecní sbírka, jež činila 1017 Kč. Učitelský sbor zdejší školy ob. a měšť. věnoval témuž účelu prostřednictvím ředitelství školy od 1. 6. do 1. 10. 1312 Kč….

Náš stát také zbrojil a na rychlo v našem kraji stavěl opevnění a mobilisoval. Stavěl také na svých smlouvách se spojenci, ale ti v rozhodném okamžiku zakolísali - snad nebyli dobře vojensky připraveni.

Změny v našem kraji (psáno 18/10 1938) - Na obranu jižních Čech byla byla severně od Velešína a to ve Stradově a v Hadamcích směrem k Mojnému vybudována první řádná obranná linie s řadou železobetonových pevnůstek důkladně a vtipně stavěných.
Na úpravě zákopů protitankových pracovalo v 2. polovině měsíce září t. r. vedle mužů i na tisíce žen z místa a dalekého okolí - hlavně v Hadamcích.
Těžké železné překážky šrouby spojené a ostnatým drátem propletené -vedle obvyklých drátěných přehrad zesilovaly obranu-zvláště blízko silničního mostu. Všecka tato práce-bohudík byla nadarmo.
(sn. 160 vpravo)
Počasí na podzim a polní práce - Vojenskou mobilizací vyhlášenou dne 23. září t.r. ubylo našemu kraji mnoho zdatných pracovních sil, takže byly obavy, že i nutné polní práce nebude možno včas a řádně provésti, zvláště přijde- li nepohoda. (...)
Válečná opatření - Doba válečného napětí vyžádala si letos na obci často mimořádná opatření, zvláště pro ubytování vojska, pro CPO koupeny svítilny, obvazy, lékárničky, masky aj. nákladem přes 2000 K.
Za heslem „Jižní Čechy armádě“ věnovala obec na obranu státu 500 K.
(sn. 161 vlevo, vpravo Uprchlíci - "V městečku ubytovali se nově finančníci a celníci pro pohraniční stanici Velešín")

zdroj:
Pamětní kniha Velešín 1888-1945 (1951), online digi.ceskearchivy.cz
Spolková kronika Velešín 1909-1938 branná výchova Sokol, otevření školy v Kaplici, květnová mobilizace + obrana státu - "br. vzdělavatel W. Wolf navštívil naše bratry vojáky v Dolní Vltavici, kde byli Velešáci soustředěni", situace září 38 - "do sálu na pivovaře byli nabytováni vojáci. Většina bratří musela narukovat"
Kronika české měšťanské školy Velešín 1919–1940 - exkurze do kasáren v Kaplici a děl. pluku 5 v ČB, branná výchova + inspekce kasárna Kaplice, přesun žáků z pohraničí + sbírka na obranu státu
Obrazová kronika Velešína 1900–1945
odvody branců 1930
odhalení pamětní plakety TGM 1933
odvody branců 1933
odvody branců 1934
smuteční tryzna TGM 1937
odvody branců 1938
vojáci čs. armády v zahradě velešínské továrny 10. 10. 1938 a v Netřebicích
15. březen ve Velešíně
odstřelování opevnění
na protektorátní hranici 1939