Jdi na obsah Jdi na menu
 


CPO - ochranné masky provedení - poznámky přilby

26. 9. 2014

V tomto článku nabízím několik nesouvislých poznámek k typologii, provedení a přilbám v CPO. Některé poznatky jsou pouze na základě průzkumu fotek a věcných konkrétních sbírkových exponátů.

Kauza "polocivilní" ochranné masky vz. 33/35
(vycházím z http://gasmasklexikon.com/, jiných sběratelských stránek a vlastní kolekce)

Podle všeho to vypadá, že skutečně se některé vyřazené vojenské vz. 33 užívaly poté v CPO a u vz. 35 tomu bylo poté stejně. Lze se také setkat s přiřazováním těchto masek k četnictvu a podobným orgánům. Většinou se k těmto původně vojenským maskám přidávaly obvyklá provedení civilních filtrů různých firem. Příklady:
http://gasmasklexikon.com/Page/ChechRep-VZ33.htm
http://gasmasklexikon.com/Page/ChechRep-VZ35.htm

výrobci vojenských masek
vz. 33 - Fatra
vz. 35 - Fatra, Kudrnáč, Optimit, Viktorit, Chema
filtr vz. 27 - Chema
chobot - Fatra
brašna - P. A. Š., Fatra

Pak to bylo zřejmě o něco složitější - dle výše zmíněných stránek se vyrábělo něco jako "M35 a M35/S", tedy civilní maska s šedým i hnědým trikotem, podle armádního vzoru. Zajímavé je, že ta šedá verze byla údajně asi i částečně pro armádní užití. Tento druh masky se stal pro předválečnou CPO zdaleka nejtypičtější - vyráběly jej podle anglické licence (stejně jako vz. 33 a 35) firmy FATRA, OPTIMIT, VIKTORIT, CHEMA a KUDRNÁČ - http://gasmasklexikon.com/Page/ChechRep-M35.htm

Existovalo několik provedení, gasmasklexikon rozlišuje několik variant, s čímž se lze setkat i v sběratelské praxi:
- do r. 1936: vnitřek lícnice lemovaný trikotem po okrajích lícnice
- do r. 1938: lícnice jen v gumě - oranžové aj. (šetření ?, lépe těsní ?)
- od 1938: vnitřek lícnice šedá guma, s připojeným gumovým těsněním, jiný systém řemení - spojené gumovou spojkou, další matka vnitřního víka ventilu
- od roku 1939: bez těsnění, řemení bez gumové spojky - pouze látkové. což je vidět zde - bohužel není fotka zezadu: http://img88.imageshack.us/img88/6079/optls.jpg
pozn. některé firmy vyráběly masky a vybavení dále (např. Eckhardt) a proto můžeme dodnes nalézt tyto masky s německým přeznačením, což je velmi zajímavé.

M35
varianta 1
- šedý trikot + kovy, oranžová lícnice, trikot spojený pod očnicemi a dole pod bradou, přechod nádechu kratší s malým vybráním + vyhnutý doprava (Kudnáč S-22-38)
varianta 1a - šedý trikot + kovy, šedý vnitřek, nádech kratší bez vybrání - vyhnutí doleva (Viktorit S-27-38)
varianta 1b - šedé kovy i trikot, trubka kratší s malým vybráním, oranžová lícnice s trikotovým těsněním po obvodu (Kudrnáč 8-38-38, ale K2 ?)
varianta 2 - šedý trikot nepřerušený i kovy, šedá lícnice, delší trubka nádechu, rovná, větší vybrání (Optimit S-48-38)
- totéž x trubka delší bez vybrání (Optimit S-38-38)
typ S - šedý trikot přerušený pod bradou x trubka jako 1a, rovná bez vybrání, delší (Fatra S-36-38, Fatra S-25-38)

další
- O-11, S-15-38, razítko Ocelový dom - trikot šedý, šedá lícnice, trubka jako typ 2, rovná
- bez značení (uvnitř Chema), razítko VCHÚ 20. 1. 37, trubka bez vybrání jako "S", řemeny pouze látkové přešité

výrobci M35 a M35/S - značení a popis provedení
 - stejní jako u vojenských modelů (zkratky F, K, Opt, V, CH), tzv. "S"
Fatra
(neboli Fatra-S, samaritská aka M35)
- šedý trikot + kování
- šedozelené kování + šedý trikot
1936 - šedý trikot a kovy, oranž. lícnice
- šedé oboje + lemovka
- maska určená k dýchacímu přístroji
- s nástavcem na dálkové dýchání
Ypra - Kudrnáč
- K1 - šedý trikot + kování, oranž. lícnice
- K1b - dtto
- K2 - dtto
- maska s chobotem + brašnou, velký filtr
Butta a spol
šedý trikot, šedozelené kování
Optimit
- OP-M-2 - tmavě šedý trikot + kovy
- značka Ocelový dům + logo Optimit (pouze prodejce)
Pála
- šedý trikot i kování
Mars
- prodejce Ocelový dům - trikot šedozelený, kování šedé, lícnice oranžová
Chema
- šedý trikot - kování, šedá lícnice
Viktorit
"Antiplyn"
- VM-1a - nafialovělý trikot
- maska s chobotem + šedou brašnou, velký filtr
Antonín Engelbert
Techna

- šedohnědý trikot a šedé kování

Filtry

Eckhardt - EF-2, EF-3, UF, UFR, velký, cvičný
Chema - klasický CHF-1, cvičný, velký CO-1, KL, vojenský vz. 27
Optimit - OF
Butta a spol.
Pála - PF-2 s nálepkami
Fatra - typ L - nálepka, cvičný, lidový - CF universální, SF - velký
Doležal - PLYMA - DF-1, cvičný
Titan - TF-1a
Techna - L (univerzální  + cvičný, univerzální S), velký filtr

Další masky

Fatra
- C - civilní/lidová celogumová klasická, vzhledem k nízké ceně i jako cvičná
- S - služební/samaritánská aka M35 (s velkým filtrem, hadicí, brašnou)
- FM4 dětská (chonot + brašna, klasika EF) modely 4a a 4b
- FM
- FM1 + varianty FM3, FM3a, FM3b, FM3c, lidová C/lidová, FM1a, FM1b, FM1c, FM1d
- FM4b
Titan
- 36
- 161
Smékal ?
Eckhardt

- EM-4 - normální/N
- S maska (služební)
Techna
- TM3
Doležal -  Plyma
Chema

- lidová C
- S - služební
- LPS maska - 1. model, 2. model
- SBS - služební s hadicí

Ochranné obaly

Titan
- jako u německé M37
- 6 vroubků, otisk na víku
Butta a spol.
- 5 vroubků
- 4 vroubky + ražené logo na víku
Ypra - Kudrnáč
- 5 vroubků
- 1 vroubek, od poloviny kolmé žebrování
Fatra
- 1 vroubek + od poloviny kolmé žebrování
- 6 vroubků + logo na víku
- 2 vroubky, dozelena
- 4 vrouby, světlá barva
- oválný, ledvinovitý, logo víko pozitivně
Pála
- po stranách nálepky, 2 vroubky
- 5 vroubků, zakulacené víko, logi vylisované pozitivně
Plyma
Optimit

- logo na víku pozit vyražené
- hladký
- 2 vroubky, kolmo pozit žebrování kolmo
Antonín Engelberth
Chema
 - logo červené přes a na víku (šablona)
- pozitivně vyražené logo větší i malé), na víku i na straně
Eckhardt
- jako nízký obal WH, zavírání dráte,
Viktorit
- vyražené pozitivně logo na bocích
- červené logo přes šablonu

pozn.
MARS - Ocelový dům jen prodejce
značení ČSD / ČSD - dráhy, po straně písmeny

Přilby jiné a vz. 32 v CPO

Podle jistých zdrojů má údajně existovat výnos MV, který určoval nátěr modrou barvou s červeným pruhem.
Dle dosavadního stavu zkoumání jsem naopak nabyl dojmu, že pro CPO měly být v případě armádních přileb určeny jen staré a vyřazené modely.
V časopise Obrana obyvatelstva č. 11/12 roč. 1935/6 jsem narazil na dotaz čtenáře Stárka ze Žiliny, který se ptá "kam se obrátit, aby získal vyřaděné vojenské přilby, které potřebují hasiči v CPO".  Na dotaz mu bylo redakcí odpovězeno, že tuto otázku projedná v nejbližší době MNO se Svazem čs. hasičstva. MNO mělo poté svaz uvědomit, jak v této věci postupovat. Nevím tedy, zda se již helmy vz. 32 považovaly za vyřazené a zda to nebyly jen ty, které např. neprošly přejímacími zkouškami armády ?

Dále mají údajně existovat helmy s logem firmy, kde měly sloužit v závodní PL obraně. Otázka je, jestli toto bylo praktikováno již v předválečném období. Toto bylo charakteristické právě pro říšský a protektorátní Werk-Luftschutz. 

Často se dodnes objevují přilby vz. 32 v modré barvě s nebo bez pruhů různých barev. Dle dřívějších poznatků se mělo jednat právě o úpravu pro republikovou CPO.
Ovšem dle posledních poznatků se přilby vz. 32 se v prvorepublikové CPO nepoužívaly - zde šlo výhradně o přilby vz.29 a přebytky přileb M16/17. Přilby vz. 32 se v protiletadlové obraně objevily až v roce 42 dle výnosu o říšské protiletecké obraně, kde se psalo, že každý občan je nyní součástí protiletecké obrany a musí si na své náklady obstarat přilbu a projít školením, pokud jím neprošel (z předchozí služby v CPO). Nejlevnější byly přilby kořistní, ať už adrianky tak sovětské, bulharské i československé. Přetíraly se na klasickou modrou Blaugrau i na černo. Doplňme, že ještě se v CPO používaly i přilby vz. 30. Dle dochovaných kusů se objevovaly hříbky s "fousy" LS nebo "hvězdicí" RLB.

Přilba vz. 32 je k vidění také v následujícím dobovém videu 1943 Brandschutz Richtiges Verhalten vor und nach Luftangriff: